Propuštene šanse

Propuštene šanse
Dragana Orlović
04.06.2017 22:35

Milioni maraka iz fondova Evropske unije koji su namijenjeni za projekte u BiH svake godine ostanu neiskorišćeni.

Više je  razloga  za to - od nedovoljne informisanosti do nepoznavanja postupka izrade projekata, odnosno aplikacija za dodjelu novca.

To je slučaj, ili bolje reći problem, kojim bi se više trebalo da pozabave svi nadležni u ovoj oblasti.

Mnogo je prilika koje Evropska unija iz godine u godinu nudi, a kojih će biti još više ako se zemlja bude primicala ka EU, ali rijetke su šanse koje znamo i uspijemo iskoristiti.

Osim sa projektima i fondovima, mogli bismo da imamo i problem kod daljih koraka koje je neophodno napraviti na putu ka EU za koji se svi zalažu. Najočigledniji primjer za to je nedavna priča o prevođenju upitnika Evropske komisije, koji je tek početak.

Dva tendera u kojima je Direkcija za evropske integracije BiH tražila prevodioce, koji bi na engleski jezik preveli odgovore na 3.242 pitanja iz upitnika, propala su jer nema prevodilačke agencije koja ispunjava uslove.

Daleko od toga da nemamo kadrove koji bi mogli da pišu projekte i da prevode, ali je neophodno da nadležne institucije, udruženja pa i sami građani budu aktivniji.

Kao prvo, neophodno je efikasnije angažovanje nadležnih i promovisanje svakog raspisanog tendera koje neki od evropskih fondova ponudi našoj zemlji.

Potrebno je i bolje informisati građane, odnosno, udruženja i razne organizacije kako mogu da apliciraju, koje uslove treba ispuniti i obučiti ih da znaju kako napisati kvalitetan projekat i naposljjetku kako ga realizovati.

Svakako bi i među građanima trebalo da bude više volje da se uključe u edukacije i stiču iskustvo u pisanju projekata, od čega će nesumnjivo imati koristi.

Samo na taj način imaćemo veći broj aplikacija iz BiH i lakše se takmičiti sa drugim zemljama na međunarodnim tenderima, koji se neprestano raspisuju, a za koje tek rijetki čuju i znaju.

U interesu nam je da na ovaj način postanemo dio Evropske unije, ali prije toga moramo ispuniti određene uslove i standarde.

Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica