Kad politika zasjeni pravo

Rajko Kuzmanović

Međunarodno i domaće pravo imaju osnovni zadatak da stvaraju i osiguravaju pravni red i poredak unutar svake države, ali i odnose između država. To se postiže strogim pridržavanjem Ustava, zakona i ključnih međunarodnih akata, konvencija, deklaracija, povelja, protokola i dr. To znači da je nužno za ostvarivanje vladavine prava i formiranje pravne, a potom i političke kulture.

Međutim, savremeni društveni procesi stvaraju svoju posebnu logiku koja se ogleda u različitom tumačenju prava i pravnih normi, pravnih standarda i pravne logike. U svijetu u kome živimo, politika je zasjenila pravo, što izaziva brojne paradokse i protivrječnosti. Svijet potresaju ekonomske i političke krize, a njegovu socijalnu koheziju razaraju eksploatacija, diskriminacija, samovolja i nepravda. Borba za novi svjetski poredak, dominaciju, prestiž i moć i nova tržišta dobijaju planetarna obilježja. Sve te brojne protivrječnosti i nepravde najčešće se prelamaju preko malih naroda i država.

Najnoviji slučaj je odluka administracije SAD da uvede sankcije, od naroda izabranom predsjedniku RS Miloradu Dodiku. Ta i takva odluka je tipičan primjer intervencionizma.

Odluka Vašingtona o uvođenju sankcija predsjedniku RS pravno je neutemeljena i kao takva ne bi mogla imati pravne posljedice. To potvrđujemo sljedećim:

Prvo, donosioci odluke o sankcijama pozivaju se na fiktivne odredbe Ustava SAD, jer nigdje ni u naznaci Ustav nije dao mogućnost sankcije, a to nije dao ni jedan od 28 amandmana na Ustav SAD.

Drugo, u obrazloženju se tvrdi da je predsjednik Dodik prekršio Dejtonski sporazum. I to nije tačno, jer niko i nigdje nije u stanju da pronađe odredbu u bilo kome Aneksu Dejtonskog sporazuma, koju je prekršio predsjednik Dodik. Naprotiv, predsjednik ne krši Dejtonski sporazum, već se bezbroj puta poziva i traži  da se poštuje i primjenjuje izvorni Dejtonski sporazum.

Treće, navodi se da nije izvršio sudsku odluku o Danu Republike. I to nije tačno, jer odluku Ustavnog suda ne sprovodi predsjednik Republike, već Narodna skupština. Zatim, odluka Ustavnog suda je izvršena, jer je donesen novi Zakon o praznicima, u skladu sa odlukom Ustavnog suda, a to što se novo rješenje nekima ne dopada je političko, a ne pravno pitanje.

Prema tome, predsjednik Dodik je proglašen bez krivice, krivim. Zato se takva odluka mora poništiti, što i očekujemo od nove administracije SAD.

Akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik Udruženja pravnika RS

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana