Ратна штета

Ратна штета
Горан Маунага
24.11.2014 21:00

Пресуда тузланског Општинског суда којом је одбијен захтјев за надокнаду ратне нематеријалне штете од Републике Српске у вези са злочином на Тузланској капији, изгледа као преседан јер је прва такве природе, али се не ради о томе него о, једноставно, почетку примјене закона на прави начин, о заустављеној досадашњој повреди права.

У образложењу те пресуде, која је донесена због застарјелости потраживања, суд у Тузли није се директно позвао на недавно донесену одлуку Уставног суда БиХ којом је прихваћена апелација Правобранилаштва РС поднесена на пресуду Апелационог суда Брчко дистрикта из августа 2008. године, али је јасно да се ради о поштовању правног става, упутства Уставног суда.

А тиме је потврђен и став Правобранилаштва РС да су нижестепени судови у предметима за надокнаду нематеријалне ратне штете против РС озбиљно кршили право на правично суђење и право на имовину, не поштујући рокове застарјелости.

Несумњиво је да би сада, што је показано и пресудом тузланског суда, могла да буде заустављена лоша судска пракса која је примјењивана у тим предметима, али треба очекивати да ће поједине судије ипак и даље пресуђивати у корист тужиоца.

Међутим, захваљујући упорности Правобранилаштва Српске, сада постоје пракса и јаки разлози да РС у тим случајевима својим жалбама и другим правним лијековима истиче оно што је битно уз велику могућност доношења пресуда у корист Српске.

Правобранилаштво је до сада уложило велик број правних лијекова на одлуке нижестепених судова у БиХ истичући да су ти судови у предметима за надокнаду нематеријалне ратне штете против РС кршили право на правично суђење и право на имовину не поштујући рокове застарјелости што је, коначно, Уставни суд и уважио.

Занимљиво је да се, кад је ријеч о застарјелости, сви судови позивају на Закон о облигационим односима бивше СФРЈ који се примјењује свуда у региону, али да затим нижестепени судови у БиХ произвољно тумаче законске одредбе као да не постоји рок застарјелости зато што се ради о ратном злочину.

Многи нису били ни свјесни опасности планираног економског удара који се био надвио над Српском баш преко тужби из Федерације БиХ за наплату ратне штете чија би потраживања ускоро, да на упорна инсистирања Правобранилаштва није правилно реаговао Уставни суд, прешла цифру од милијарду марака.

То је сада, коначно, спријечено јер је у одлуци Уставног суда наглашено да је она обавезна за нижестепене судове који сада морају да прихватају приговоре Првобранилаштва РС у жалбама о застарјелости тих захтјева.

Колумне Коментар дана