Принудна наплата

Принудна наплата
Ма­ри­на Чигоја
17.11.2014 21:00

Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ принудно је у овој години наплатила више од 70 милиона КМ дуга за индиректне порезе.

Запљена новца са рачуна, стављање имовине под хипотеку, запљена дужникових потраживања само су неке од мјера које је УИО предузео како би наплатио наведени износ.

Сигурно је да наплаћени износ није довољан с обзиром на то да дугови за индиректне порезе премашују 300 милиона КМ, али охрабрује макар чињеница да су порезници коначно одлучили да засучу рукаве и озбиљније пораде на наплати дугова који су се годинама уназад нагомилавали.

Питање које се несумњиво поставља јесте да ли је у протеклим годинама урађено довољно на наплати дуговања и ко је дозволио да она достигну садашњи ниво? Јасно је да се могло и морало урадити више на том плану. Јасно је и да је знатан број садашњих дужника у стечају и да ће се од њих тешко шта наплатити.

Чињеница је да је стање у привреди тешко и да многи обвезници не могу на вријеме измиривати своје обавезе, али исто тако је и чињеница да је значајан број оних који свјесно варају државу и избјегавају плаћање обавеза. Доказ да таквих и те како има је податак УИО да поједини обвезници, иако им је одобрено плаћање на рате, ни тај договор нису поштовали, а реаговали су и измирили дуговања тек након што је Управа покренула извршни поступак с циљем да имовина коју су дали у залог буде продата. Како би се таквој пракси стало у крај, УИО би редовним контролама и ригорозним казнама требало да утврди који то обвезници из објективних разлога у одређеном периоду не могу измирити своје обавезе и таквим обвезницима изаћи у сусрет. Свима осталима који свјесно избјегавају плаћање пореза треба јасно ставити до знања да то тако не иде. Планом рада УИО за идућу годину предвиђено је да се с циљем побољшања наплате дуговања класификују дужници по висини и врсти дуга и периоду дуговања, као и по томе да ли су престали да раде или су у поступку стечаја или ликвидације. Након тога требало би да имамо и јаснију слику колико је од садашњих дуговања заиста и наплативо, јер је познато да се од предузећа у стечају мало или скоро ништа не успије наплатити.

Колумне Коментар дана