Нема прекобројних, нема…

Нема прекобројних, нема…
Драгана Орловић
25.08.2015 00:45

Ревизори већ дуго упозоравају Министарство за људска права и избјеглице БиХ да треба да смањи број службеника који су ангажовани путем уговора о дјелу, међутим, ово министарство изгледа не ради много на том питању.

Да је тако постоји 14 доказа, тачније 14 запослених са уговорима о дјелу у регионалним центрима поменутог министарства, који и даље остају на својим радним мјестима, за шта су добили и зелено свјетло Савјета министара БиХ.

Регионални центри формирани су у Сарајеву, Мостару, Тузли и Бањалуци, а задатак њихових службеника је, како тврде, мониторинг свих фаза пројеката повратка, извјештавање, као и идентификација и праћење стања на терену, јачање координације и надзора свих субјеката укључених у процес повратка. Без тих 14 експерата за праћење и извјештавање, веле, не би могли никако да раде, ма не би могли никако да извршавају све своје обавезе.

Међутим, треба подсјетити да је Канцеларија за ревизију институција БиХ дала овом министарству мишљење са резервом за рад у 2014. години, када је на његовом челу био Дамир Љубић. Ревизори су истакли да су у току године на основу уговора о дјелу била запослена 54 извршиоца за обављање повремених послова или послова сталног карактера, а за њихово ангажовање потрошено је 409.967 марака. Поменуто министарство је у посљедње три године потрошило стотине хиљада марака за плате чиновника у кабинету министра, који су ангажовани на основу уговора о дјелу, и то на позицијама које нису ни предвиђене систематизацијом радних мјеста. Тако је у Љубићевом кабинету поред четири савјетника, возача и техничког секретара, чија су радна мјеста предвиђена систематизацијом, на основу уговора о дјелу ангажовано и шест људи, од којих поједини нису радили ништа.

Нажалост, ово министарство није једини примјер. У многим установама ангажовани су разни експерти и савјетници, од којих велики број ради умјесто стално запослених. Неки обављају "тешке и обимне" измишљене послове, а неки и заиста раде. Ипак, ни у једној од тих установа нема прекобројних, нема... Бар ако упитате њихове надлежне.

Колумне Коментар дана