Концесије

Концесије
Ма­ри­на Чигоја
24.06.2014 21:00

Комисија за концесије РС још једном је упозорила на бројне неправилности у области концесија у Републици Српској.

Неплаћање концесионих накнада, узурпација земљишта, пренос уговора, односно продаја концесија, неликвидност концесионара, нелегална експлоатација минералних ресурса... само су неки од проблема на које је комисија упозорила у свом извјештају.

Значајан број кршења уговора је у области пољопривреде, због чега је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС предложило раскид неколико уговора. С обзиром на то да је одређен број концесионара неликвидан и да им је рачун блокиран, може се очекивати да та пракса буде настављена и у наредном периоду.

Када је у питању реализација уговора о концесијама за изградњу малих хидроелектрана, са којима је у протеклим годинама било највише проблема, комисија је констатовала да је овдје дошло до напретка, али да одређени проблеми и даље постоје. Управо због тога је Министарство индустрије, енергетике и рударства РС лани раскинуло знатан број уговора.

Јасно је да је, и поред тога што су у прошлој години повећани приходи од концесионих накнада, у области концесија стање и даље далеко од доброг. Јасно је и да многа предузећа нису у стању или не желе да извршавају своје обавезе и због тога не би смјело да им се гледа кроз прсте. Комисија је констатовала да проблеми постоје, а сада је на ресорним министарствима да ураде свој дио посла. Уколико концесионари не извршавају обавезе које су уговором преузели, рјешења су једноставна. Такви уговори не треба ни да постоје.

Нема сумње да би и надлежне инспекције требало да уложе више труда приликом провјере рада концесионара и да реагују тамо гдје утврде да нелегално експлоатишу сировине, да узурпирају земљиште или да на било који начин не поштују уговоре. То би сигурно довело до бољег поштивања закона и повећања наплате концесионе накнаде.

Република Српска од концесија може и мора да оствари много већу финансијску корист и због тога овој области мора бити посвећено више пажње, како од власти тако и од надлежних контролних институција.

Колумне Коментар дана