Чекање на царине

Чекање на царине
Маријана Миљић
19.04.2018 13:32

Привредници су скоро три године чекали да се домаће власти смилују и нешто ураде у вези са питањем ослобађања од царине на увоз машина за модернизацију производње.

Након њихових вапаја, ствари су са мртве тачке помјерене тек крајем јануара ове године када је донесена одлука о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина.

Тада је обећано да ће најдуже у року од 20 тај акт бити објављен и у "Службеном гласнику БиХ", а самим тим почиње његова примјена. Привредници су чекали и да прође тих 20 дана, па да стартују са увозом машина али одлука о ослобађању од плаћања царина није се у обећаним роковима  нашла на страницама "Службеног гласника".

Тај рок не да је пробијен који дан, већ и два и по мјесеца. Шта је разлог зашто се чекало више од 70 дана на објављивање једне одлуке у "Службеном гласнику" нико не жели да образложи. Да ли је она затурена у неку од фиока или је пак намјерно одуговлачено њено објављивање и ступање на снагу остаће познато само онима који су били задужени да  спроведу до краја ту процедуру.

Колико је одлука о укидању дажбина на увоз машина била потребна најбоље говори податак да су поједини привредници одгодили увоз десетине машина за модернизацију производње вриједних више милиона марака чекајући да акт којим је то регулисано буде донесен и објављен у "Службеном гласнику БиХ".

Доношење ове одлуке предвиђено је Законом о царинској полицији који је усвојен средином 2015. године. Тада је речено и да је рок за израду његових подзаконских аката шест мјесеци. Ове временске одреднице довољно говоре о немару надлежних за привреднике који захваљујући њима примају и позамашне плате.

Иста судбина прати и увођење електронског поступка провоза и електронско подношење царинских пријава, што треба  убрзати процедуре царињења робе и умањити трошкове. Увођење ових новина такође је предвиђено Закон о царинској политици.

Пролонгирањем давно пробијених рокова надлежне институције само овјеравају своју небригу за домаће привредника који траже спас и излаз из кризе. Тако да већину убудуће може само изненадити ако акти који се односе на помоћ привреди и становништву ступе на снагу у предвиђеним роковима. То се, знамо већ унапријед, неће десити.

Колумне Коментар дана