ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 4.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*************

 ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Роћевић, расписује:

 

К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радом у ПО Брањево.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о  раду, кандидати  треба  да имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/09, 86/10, 25/14  и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 74/18 и 26/19).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријаву на конкурс (потписана од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају,

2. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење о положеном стручном испиту,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

7. увјерење о држављанству,

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца,

10.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат

након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

14. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

15. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, прије заснивања радног односа,

16. увјерење да против њега  није  покренут  кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Увјерења из тачке 14. и 15. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За радна мјеста  са радним искуством, право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају  остале потребне услове, као и лица  која су испуњавала услове по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању, у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,

односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 18.05.2022. године (сриједа) у 10,00 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање у Зворнику  и  дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Вук Караџић“,  Роћевић 64, 75413 Козлук.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана