ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.01. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

                                                                                                                               

 СШЦ „Милорад Влачић” Власеница, објављује

 

Исправку конкурса

за радно мјесто под редним бројем 2.

 

Директор је донио одлуку о исправци конкурса број:992/22 од 9.12.2022.године који је објављен у Гласу Српске 14.12.2022.године у дијелу који се односи на радно мјесто под редним бројем:

2. Наставник психологије, медицинске психологије, пословне комуникације ........6 часова на одређено вријеме до 31.08.2023.године са радним искуством. Исправка се односи на број часова, умјесто 6 часова треба да стоји  8 часова.  

 

           I         Општи услови

1.  да је држављанин Републике Српске, или БиХ

2.  да је старији од 18 година,

3.  да има општу здравствену способност и психо-физичку способност за рад са ученицима,

4.  да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата

         II             Посебни услови

-    Завршен факултет одговарајућег смјера у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова или 180 бодова (Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и гимназијама)

-    Лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи за сва радна мјеста расписана конкурсом

-    Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104.став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС” број. 41/18,35/20,92/20), и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и извања наставника.

-    Сви кандидати морају испуњавати, како опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске” бр.1/16,66/18,91/21), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18,35/20,92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама („Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12, 80/14 и 83/15) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске” бр. 120/20), правилника о пријему у радни однос у средњој школи и начину бодовања за пријем радника.

III     Потребна документација:

       1.    Потписана пријава на конкурс са кратком биографијом,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Извод из матичне књиге држављана,

4.  Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (доставља се након одабира кандидата, а прије заснивања радног односа, не старије од 6 мјесеци),

5.  Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела а посебно за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

6.  Овјерена фотокопија дипломе, или увјерење о завршеном школовању,

7.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидатат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10.         Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

11.         Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

12.         Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

13.         Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

14.         Увјерења из тачке 5. и тачке 12. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,

15.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

16.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца,

17.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати 06.02.2023.године у просторијама школе са почетком у 13:00 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

 

Контакт телефон 056/734-833, 056/490-711

Пријаве са документима слати поштом у запечаћеној коверти на адресу: СШЦ „ Милорад Влачић” Власеница  Св. Апостола Петра и Павла 37, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на конкурс

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана