ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******************

************

РЕПУБЛИКA СРПСКA

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 П А Л Е

ФИЛИЈАЛА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 12.6.2019. године, у дијелу који се односи на избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област “Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Сликарство – 1 извршилац”, на Академији ликовних умјетности Требиње Универзитета у Источном Сарајеву.

          

******

УНIVЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

 

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

 

КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Клиничка психологија ..................................................................................................... 1 извршилац

 

КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Друштвена географија ................................................................................... 1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друга инжењерства и технологије ................................................................................. 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство .................................................................................................. 2 извршиоца

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Неурологија .................................................................................................. 1 извршилац

2. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа област образовања: Орална хирургија) ............................................................................................. 1 извршилац

Студентска бр.1 , 73 300 Фоча

 

Организациона јединица: Факултет пословне економије Бијељина

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Монетарна економија ..................................................................... 1 извршилац

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Менаџмент ................................................................................................ 1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Сликарство ..................................................................................................... 1 извршилац

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

 

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77., односно 78. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира из члана 77. односно 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Кандидати који конкуришу за позицију на Академији ликовних умјетности Требиње за избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Сликарство ................. 1 извршилац, треба да испуњавају и сљедеће услове:

 

- Под тачком 1. завршену Академију ликовних умјетности или Факултет ликовних умјетности – други циклус студија – смјер Сликарство. Кандидати који се пријаве на конкурс, приликом предаје докумената, треба да доставе и најмање 10 опремљених радова, из области за коју конкуришу.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана