ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Ново Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.11. 2018. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*****************

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “28. ЈУНИ”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 

расписује                       

  КОНКУРС

 

      О пријему радника са радним искуством, на одређено радно вријеме до  повратка радника са боловања.  

       

1. Професор електро групе предмета /за наставне предмете - информатику, пословну информатику, електрична мјерења, практичну наставу четврти степен/ један  извршилац пуна норма.

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду - (“Службени гласник РС”, број: 1/16), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104, 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, 29/12) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14), и измене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:42/16).

 

Уз потписану  пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни да приложе:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14). И измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:42/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Уколико на расписани конкурс не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом размотриће се пријаве  кандидата без положеног стручног испита и радног искуства.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен

у ЈУ Средњој школи “28. јуни” 26.11.2018. год у 12 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Средња школа “28. јуни”, Ул. Стефана Немање бр.10, 71 123 Источно Сарајево /са назнаком за конкурс/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана