ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**********************

ЗУ FRESENIUS MEDICAL CARE

ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗУ ШАМАЦ

ЦАРА ДУШАНА ББ

76 230 ШАМАЦ

 

ОГЛАС

                                                                  

 

Здравствена Установа-болница “Fresenius medical care” Шамац припада Fewsenius Medical Care групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Добоју, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

 

1. Медицинска сестра/техничар, на одређено вријеме, 1 извршилац  (м/ж)

 

 Услови:

- Дипломирани медицинар здравствене његе; дипломирана медицинска сестра; IV степен стручне спреме-медицинска сестра/техничар;

- положен државни испит

- посебна здравствена способност за рад на пословима дијализе

- познавање рада на рачунару

- пожељно познавање енглеског језика

 

Предност имају кандидати са искуством рада на дијализи.

 

Сви заинтересовани кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

- доказ о положеном државном испиту

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на мејл адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com или поштом на адресу: Николе Тесле бб, 74 101 Добој са назнаком “Пријава на оглас-Добој”

 

 

Оглас је отворен до 22.5.2020. године.

***

 

“ЕНЕРГОТЕХНИКА” ДОО ДОБОЈ

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 6

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. КВ заваривач (аутогено, аутолучно, ЦО2)            1 извршилац

2. КВ бравар                                                                                     1 извршилац

3. Монтер централног гријања                                         1 извршилац

 

I Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава сљедеће услове:

  - Средња стручна спрема ССС (за прва три извршиоца)

  - пожељно искуство, али није обавезујуће

 

II Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

          - кратку биографију

          - доказ о завршеној школској спреми - овјерена копија

 

         

III Предност имају кандидати из породице погинулих бораца са радним искуством.

 

 

IV Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 10 (десет) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, путем поште или лично на адресу: “Енерготехника” д.о.о. Николе Тесле бр.6. са назнаком “Пријава за конкурс”.

 

 

V По пријему пријава са кандидатима ће бити обављен разговор, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

 

“ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ” СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

 

ОГЛАС

за пријем на радно мјесто

 

- Референт за набавку и спољнотрговинске послове

 

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

-  ВСС/ВШ – економског или техничког смјера

-  Најмање 3 године радног искуства у пословима набавке, спољне трговине и/или логистике 

- Добро познавање рада на рачунару (MS Office) и енглеског језика у говору и писму

-  Посједовање возачке дозволе - Б категорија

 

Основни задаци радног мјеста:

-  Набавка материјала/услуга од добављача према захтјевима и интерним процедурама Друштва,

- Обрада и контрола улазне документације, организација транспорта робе, координација са шпедитерским кућама и логистичким фирмама у земљи и иностранству.

 

Пријаве на оглас доставити путем и-мејл адресе: konkurs@stanari.net

 

Уз пријаву на оглас потребно је приложити: биографију, референце и препоруке, копију дипломе и доказ о радном искуству.

 

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају и архивирају се у складу са прописима и интерним актима, осим уколико кандидат не захтијева супротно.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на тестирање и разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

 

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Задржавамо право да не извршимо избор по овом огласу.

 

Више информација о компанији потражите на њњњ.ефт-станари.нет и

www.eft-group.net  

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана