ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.01. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

"FRATELLO TRADER " АД Бања Лука

Ул. Рамићи бб Бања Лука,

78000 Бања Лука

 

 оглашава

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 1. Радно мјесто:

 

  1. Трговац – 1 извршилац,
 • Мјесто рада: Бања Лука,
 • Пријем у радни однос на одређено вријеме,
 • Пуно радно вријеме,
 • ССС – IV или III стаепен.
 • Пожељно је познавање рада на фискалној каси.

 

  1. Радник у производњи – 3 извршиоца,
 • Мјесто рада: Бања Лука,
 • Пријем у радни однос на одређено вријеме,
 • Пуно радно вријеме,
 • ССС – IV или III стаепен.

 

2 . Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 • Да нису кажњавани,
 • Да су здрави и способни за рад на неведеном радном мјесту.

 

3. Након оспособљености за самосталан рад, могућност пријема на неодређено вријеме.

 

4. Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа: [email protected]

***

БЕМА ДОО БАЊА ЛУКА

Војводе Пере Креце 13

78000 Бања Лука

 

Расписује:

 

О Г Л А С

 

Творница обуће БЕМА д.о.о. Бања Лука расписује конкурс за пријем 50 радника, женског и мушког пола, старости до 50 година у производњи обуће.

 На конкурс се могу пријавити кандидати са било којом средњом школом, основном школом, са искуством и без искуства.

Пријаве се могу поднијети сваким радним даном од 07.00 до 19.00 часова на портирници Друштва, улица Војводе Пере Креце 13 (задња станица – окретиште аутобуса број 13 у Обилићеву)

Оглас остаје отворен 30 дана.

***

ПУЦИЦИБАН КЛУБ"

НИКОЛЕ ПАШИЋА 9, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-961-211

е-mail : [email protected]

расписује оглас за рад на неодређено вријеме:

Васпитач предшколске установе са положеним стручним испитом …………………………… 1 извршилац

Оглас је отворен до 31.01.2023. године а кандидати могу да се пријаве на оглас сљедеће контакте :

ПУЦИЦИБАН КЛУБ"

НИКОЛЕ ПАШИЋА 9, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-961-211

е-mail : [email protected]

***

Удружење дистрофичара регије Бања Лука

Равногорска   1 , Бања Лука

Телефон: 065-641-423

[email protected]

расписује

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бања Лука, потребна радница, персонални асистенти за лица са инвалидитетом (његоватељ). Потребан  је женски радник.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодрећено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 065/641-423

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

 

СП МЕСНИЦА „ЖЕЉО"

Ул.Иве Лоле Рибара бр.4

78000 Бања Лука

расписује

                                                                       О Г Л А С

МЕСАР (М-Ж) .....................................................     2 ИЗВРШИОЦА

РОШТИЉ МАЈСТОР .........................................       1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови рада:

-пожељно радно искуство

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/598-145

Оглас отворен до 11.02.2023 године

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ" ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ

Ул.Ненада Костића бр.7

78000 Бања Лука

 

одлуку:

 

ОДЛУКУ

О  ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани под бројем: 1464/22 од 23.12.2022. године, а који је објављен у дневним новинама „Глас Српске", дана 28.12.2022. године, поништава тачка 3. за радно мјесто психолога школе, на неодређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, са 50% норме, 1 извршилац, из разлога новог систематизовања радних мјеста стручних сарадника.
 2. Преостали дио Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани под бројем: 1464/22 од 23.12.2022. године за радна мјеста под тачком 1. и 2. остаје на неизмијењен, односно на снази.

          3. Са кандидатима за радна мјеста под тачкама 1. и 2. који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у складу са Јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани под бројем: 1464/22 од 23.12.2022. године.

          4. Остали дио текста Јавног конкурса остаје неизмијењен.

***

ЕУРОГЛАС СП ЂОРЂЕ СТЈЕПАНОВИЋ

Ул.Рамићи бб

78000 Бања Лука

Расписује                 

 

О Г Л А С

 1. Магационер

Одговорности магационера:

·         Пријем робе у магацин (контрола квалитета и квантитета робе и уношење евиденције о      пријему)

·         Правилно одржавање постојеће робе у магацину

·         Вршење пописа робе

·         Издавање робе са вођењем одређене документације

·         Утовар и истовар робе приликом пријема и отпрема

·         Одржавање магацинског простора

·         Паковање робе

·         Вођење магацинских књига

Вештине и особине које би требало да има има магационер:

·         Искуство у раду са складиштењем

·         Организованост и тачност

·         Педантност  и одговорност за робу

·         Возачка дозвола Б а пожељна и Ц категорије

·         Знање рада на рачунару

·         Познавање енглеског језика

 

Специјалист дигиталног маркетинга (м/ж)

Услови:

 • истакнут интерес за дигитални маркетинг,
 • ВСС ил ССС економског или сродног усмјерења,
 • најмање 1 године искуства на истим или сличним пословима = PPC (с нагласком на GoogleAds) те познавање SEO алата,
 • познавање нових медија, алата и техника дигиталног маркетинга,
 • напредно познавање Google AdWords алата, као и Facebook-ових алата за оглашавање,
 • напредно познавање Google Analytics сустава, предност и Google Тrends,
 • познавање алата за управљање друштвеним мрежама,
 • познавање алата за управљање еmail кампањама,
 • познавање WordPress платформе и основе рада у HTML-у,
 • висока разина писмености.

ДОДАТНЕ ПРЕДНОСТИ:

 • Познавање алата графичког дизајна (Adobe Photoshop и Illustrator).
 • Могућност брзе прилагодбе и пребацивање с креативног дијела посла на аналитички дио.
 • Активно знање енглеског језика у говору и писму.
 1. Помоћни радник у производњи (м) 2 извршиоца

 Услови:

         Обавезна возачка дозвола Б категорије (пожељна и Ц)

         Радно искуство није неопходно

 

 1.  Радник у производњи алу браварије(м) 2 извршиоца

Услови:

 • Обавезна возачка дозвола Б категорије
 • Радно искуство на истим или сличним пословима 

  Инжењер (грађевинске или машинске струке)-техничар (М) 1 извршилац

 Особа на траженој позицији ће бити одговорна за:

 •  Израда техничке документације
 •  Добро познавање рада на рачунару; потребно познавање рада у AutoCAD и Microsoft office
 •  Измене постојеће техничке документације
 •  Припрема пропратне документације
 •  Исцртавање и представљање техничких рјешења;
 •  Планирање, анализа, контрола и вођење пројекта;
 •  Теренски рад који подразумјева узимање мјера и техничких детаља;

 

Кандидат за ову позицију треба да испуњава слиједеће услове:

 •  ВСС – инжињер (са или без искуства) или  техничар;
 •  Добро познавање рада на рачунару; потребно познавање рада у AutoCAD-у и MS Officu,
 •  Искуство на сличним пословима (Познавање основних захтева у изради технолошке документације,
 •  Креативност и иновативност, спремност на стално усавршавање и евентуални рад на терену;
 •  Флексибилност, самоинцијативност, проактивност, способност рада под притиском самостално и у тиму;
 • Возачка дозвола Б категорије;
 •  Знање Енглеског језика

 

Потребна документација за пријаву:

Кандидати који су заинтересовани треба да доставе следећи документ који ће се сматрати релеватним за пријаву за наведену позицију на [email protected] (mail):

 •  Биографија (ЦВ),
 •  или написати неколико реченица о себи у mailу и рећи за коју се позицију пријављујете односно радно мјесто.

.

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

ПУПАЦ ЛАБ" д.о.оБАЊА ЛУКА

ДАВИДА ШТРБЦА 23, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065 649 383

е-mail: [email protected]

 

расписује оглас за рад на неодређено вријеме:

 

 1. Зубни техничар ......................................................... 1 извршилац

 

 

Посеби услови:

 • Познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола „Б" категорије
 • Положен стручни испит

 

Оглас је отворен до 31.01.2023. године а кандидати могу да се пријаве на оглас на контакте:

„ПУПАЦ ЛАБ" д.о.о.  БАЊА ЛУКА

ДАВИДА ШТРБЦА 23, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-649-383

е-mail: [email protected]

***

ВИМКОП ВАЛ ДОО БАЊА ЛУКА

Ул.Суботичка бб

78000 Бања Лука

Расписује

О Г Л А С

 

ТРГОВАЦ У МАЛОПРОДАЈИ(М-Ж) ......................................    2 ИЗВРШИОЦА

Услови рада:

- радно искуство 1 година

-рад на рачунару

Заинтресовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/320-960

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

 

ЗУ АПОТЕКА „VIO-PHARMACY"

Ул.Драгочај бб

78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

 

Магистар фармације ..................................    2 извршиоца

Услови рада:

-положен стручни испит и лиценца

-познавање рада на рачунару

-познавање енглеског језика

 

Заинтресовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/120-532 или на имејл:

[email protected]

Оглас отворен до 13.03.2023 године

***

АРДОР ДОО БАЊА ЛУКА

Ул.Војводе Пере Креце бр.21

78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

ДОСТАВЉАЧ НАМЈЕШТАЈА ........................     4 ИЗВРШИОЦА

Услови рада:

-завршена основна,кв или ссс школа

-радно искуство није непоходно

Мјесто рада: Бања Лука

Радно вријеме: прије подне

Рад на :одређено вријеме

Заинтересовани кандидати се могу јавити лично на адресу послодавца :

АРДОР ДОО БАЊА ЛУКА

Ул.Војводе Пере Креце бр.21

Оглас отворен до 30.01.2023 године

***

 „RILEX Co " д.о.о. Бања Лука,

Ул. Бранка Радичевића 14

78000 Бања Лука

 

У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

 1. Хигијеничар (Ж) – 2 извршиоца

         

             2.  административни радник са искуством – 1 извршилац;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

 

Услови за административног радника:

- ССС, ВШ;        

- да имају минимално 3 године искуства на истим или сличним пословима;

- познавање рада у „MS Office " пакету;

- добре комуникацијсјке вјештине, флексибилност и прилагодљивост;

- поштена, вриједна и одговорна особа;

- самосталност у раду и организованост.

 

Опис радног мјеста:

 • Обављање административних послова;
 • Брига о документима и евиденцији;
 • Ажурирање документације;
 • Евидентирање улазне и излазне коресподенције и фактура;
 • Контакти са финансијским и релевантним државним институцијама, те комитентима фирме;
 • Пријем телефонских позива и поште, те коресподенција путем mail-а;
 • Обилазак објеката које одржавмо, те контакт са управницима тих објеката;
 • Обављање осталих послова по налогу директора.                                                

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бања Лука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу послодавца  са назнаком „пријава на оглас" или на е-mail адресу: [email protected]

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Ул.Трг Републике Српске бр.1

78000 Бања Лука

 

објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

I – Расписује се Јавни конкурс за заснивање радног односа у Републичком секретаријату за законодавство на неодређено вријеме:

 • Шеф рачуноводства

 

II – Опис послова

 

Обавља насложеније рачуноводствене послове; врши формалну, рачунску и суштинску контролу улазне и излазне финансијско-рачуноводствене документације; врши контролу набавке материјално-техничких средстава за потребе Секретаријата за законодавство, врши контролу утрошка средстава Секретаријата за законодавство у складу са усвојеним буџетом и приједлоге за њихово усаглашавање; израђује буџетски захтјев Секретаријата за законодавство; припрема на мишљење приједлоге о реалокацијама буџетских средстава Секретаријата за законодавство; обавља послове израде финансијског плана, периодичних и годишњих извјештаја и завршног рачуна; надзире обрачун личних примања; брине се за уредно и благовремено извршавање финансијског плана и плаћања обавеза; обезбјеђује тачност и ажурност вођења свих књиговодствених евиденција; врши правилну примјену прописа који се односе на материјално-финансијско пословање, анализу и контролу извршења финансијског плана; сарађује са Министарством финансија у вези са реализацијом буџета; ради у СУФИ систему; сарађује са интерном ревизијом Министарства финансија и Главном службом за ревизију; сачињава приједлоге предрачуна средстава, те друге послове у вези са обезбјеђењем, коришћењем и располагањем буџетских средстава и обавља друге послове по налогу начелника Одјељења за правне, опште послове и рачуноводство и директора Секретаријата за законодавство.

 

III – Услови за пријем у радни однос

 

 • Општи услови су:

а) да је држављанин  РС или БиХ,

б) да је старији од 18 година,

в) да има општу здравствену способност

г) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,

д) да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса.

 

 • Посебни услови су:

а) VII степен стручне спреме или завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, економски факултет или други факултет економског смјера,

б) лиценца цертификованог рачуновође и

в) најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

 

IV – Потребна документација

 

Пријава на јавни конкурс се подноси на прописаном обрасцу који се може  преузети у канцеларији за протокол Републичког секретаријата за законодавство или на интернет страници Републичког секретаријат за законодавство (www.vladars.net – Владине институције – Републички секретаријат за законодавство).

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фото-копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван РС и  БиХ у складу са Законом о високом образовању);

б) лиценцу цертификованог рачуновође;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

          Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидат доказује изјавом, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Изабрани кандидат дужан је у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли Републичког секретаријата за законодавство достави Комисији оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 • увјерења о држављанству РС или БиХ, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврде о радном искуству у траженом степену образовања, увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказа о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу.

          Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих за Јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор кандидата, коју именује в. д. директора Републичког секретаријата за законодавство. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса одбациће се закључком.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

 

V – Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Републичког секретаријата за законодавство.

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања овог конкурса у дневном листу „Глас Српске". Пријава, са пратећом документацијом подноси се путем поште на адресу: Влада Републике Српске, Републички секретаријат за законодавство, Трг Републике Српске број 1. (ламела Б), 78000, Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Републичког секретаријата за законодавство, у запечаћеној коверти, са обавезном назнаком „Не отварај – пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Републичком секретаријату за законодавство".

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Ул.Булевар војводе Петра Бојовића бр.1А

78000 Бања Лука

 

На основу члана 142. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

Иа За уже научне области:

 1. Ургентна медицина* – 1 извршилац
 2. Радиологија* - 1 извршилац
 3. Биљне науке, ботаника – 1 извршилац
 4. Хемијске технологије – 1 извршилац
 5. Спортске и рехабилитационе науке – 1 извршилац
 6. Општа педагогија – 1 извршилац
 7. Методика васпитно-образовног рада – 1 извршилац

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

IIа За уже научне области:

 1. Сестринство* – 2 извршиоца
 2. Хирургија* - 2 извршиоца
 3. Физика честица и поља* - 1 извршилац

     IIб За уже умјетничке области

 1. Снимање (наставни предмети: Камера 1,2,3,4,5,6,7,8; Камера 1,2,3,4,5,6; Камера 1,2; Камера; Фотографија 1,2,3,4,5,6,7,8; Фотографија 1,2,3,4; Фотографија 1,2; Примјењена фотографија; Фотографија; Камера И,II, III, IV; Фотографија И, II, III, IV) – 1 извршилац

 

III ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЈЕШТИНА:

 1. Специфични језици – енглески језик – 1 извршилац

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1.  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:
 • да је држављанин РС или БиХ;
 • да је старији од осамнаест (18) година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I, II и III дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

 • увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци.

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању  и чланова од 80-100. Закона о високом образовању .

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем Iа:

  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
  • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
  • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 

Под римским бројем IIа:

  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,
  • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
  • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем IIб:

  • овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,
  • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
  • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 83. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем III:

  • овјерен препис или фотокопију дипломе основних студија или дипломе са другог циклуса студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0 и на првом и на другом циклусу студија или еквивалент или научни степен магистра наука у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном и на основном и на постдипломском студију 8,0 или еквивалент,
  • објављене најмање два стручна или научна рада.

 

НАПОМЕНА:

 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „1. Ургентна медицина* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „2. Радиологија* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „1. Сестринство* - 2 извршиоца", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „2. Хирургија*- 2 извршиоца", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „3. Физика честица и поља*- 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

 

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа .

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 • Под редним бројевима 1. и 2. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 3. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 4. ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 5. ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 6. и 7. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

 

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 • Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 1. и 2. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 3. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука.

 

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЈЕШТИНА:

 • Под редним бројем 1. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бања Лука

р а с п и с у ј е  

 

КОНКУРС

за попуну упражњеих радних мјеста

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА

 

1.Руководилац рачуноводствено-финансијских послова ..................... 1 извршилац

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз пробни рад у трајању до три мјесеца, који може бити продужен  још до три мјесеца.

 

Опис послова: руководилац рачуноводствено-финансијских послова  прати и примјењује прописе из рачуноводствених послова, пореске прописе и прописе из области права из радног односа, врши послове из области трезорског пословања, усклађује стање по свим обавезама и потраживањима, израђује извјештаје рачуноводства, ради периодичне обрачуне, завршне рачуне, прати и извршава завршни план, прати и извршава финансијски план, даје налоге и инструкције о плаћању приспјелих обавеза и осталих рачуноводствених трансакација, контролише готовинска средства која се исплаћују из благајне, ради на планирању и изради буџета и приједлогу ребаланса буџета, прати његово благовремено извршење и контролу,остварује контакт са добављачима, усклађује стање по свим обавезама и потраживањима, сарађује са Министарством правде Републике Српске, Министарством финансија Републике Српске и Пореском управом Републике Српске и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

2.Референт за књиговодствене послове и обрачун плата  ......................1 извршилац

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз пробни рад у трајању до три мјесеца, који може бити продужен  још до три мјесеца.

 

Опис послова: врши обрачун плата и накнада запослених, преузима и уредно води документацију у вези обрачуна, ради на изради мјесечних и годишњих пореских пријава, врши пријем и обраду рјешења за исплату накнаде вјештацима, води евиденцију сталних основних средстава, учествује у изради периодичних и завршних обрачуна и извјештаја, припрема и обрађује рачуноводствено-књиговодствену документацију, учествује у изради финансијских планова различитог временског трајања по одобреном буџету, припрема и проводи трезорско процедуралне радње за овлашћене трансакције, врши унос података у Систем управљања финансијским информацијама и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

3. Стручни сарадник  ................................................................................2 извршиоца

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз пробни рад у трајању до три мјесеца, који може бити продужен  још до три мјесеца.

 

Опис послова: стручни сарадник помаже републичким јавним тужиоцима у њиховом раду, израђује нацрте тужилачких одлука, обавља припреме за суђења, прибавља законске прописе и подзаконске акте, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, обавља и друге послове по налогу и под надзором републичких јавних тужилаца.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

 

 1. Општи услови за сва упражњена радна мјеста:

 

 • да је  кандидат држављанин  БиХ
 • да је пунољетан
 • да има општу здравствену способност
 • да се против кандидата  не води кривични поступак.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

Као доказ о испуњавању општих услова  кандидати  треба да приложе:

 

 • увјерење о држављанству
 • извод из матичне књиге рођених
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци).

2. Посебни услови

 

2.1. За радно мјесто под бројем 1. руководилац рачуноводствено-финансијских послова

 

-  ВСС економског смјера

-  двије године радног искуства на истим или сличним пословима

-  познавање рада на рачунару

- посједовање лиценце за обављање професионално-стручних активности у звању  сертификованог  рачуновође

     

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

Као доказ о испуњавању посебних услова за радно мјесто руководиилац рачуноводствено-финансијских послова, кандидати уз пријаву треба да приложе:

 • диплому о стручној спреми
 • лиценцу за обављање професионално-стручних активности у звању сертификованог рачуновође
 • доказ о радном искуству

 

2.2. За радно мјесто под бројем 2. референт за књиговодствене послове и обрачун плата

 

 • ВШС економског смјера
 • Једна година радног искуства на истим или сличним пословима
 • Познавање рада на рачунару

 

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

Као доказ о испуњавању посебних услова за  радно мјесто референт за књиговодствене послове и обрачун плата, кандидати уз пријаву треба да приложе:

 

 • диплому о стручној спреми
 • доказ о радном искуству

 

  1.  За радно мјесто под бројем 3. стручни сарадник

 

 • ВСС завршен Правни факултет и положен правосудни испит
 • Двије године радног искуства на правним пословима
 • Познавање рада на рачунару

         

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

Као доказ о испуњавању посебних услова за радно мјесто стручни сарадник, кандидати уз пријаву треба да приложе:

 • диплому о стручној спреми
 • увјерење о положеном правосудном испиту
 • доказ о радном искуству

Приложени документи требају бити у оригиналу или овјерене копије.

Кандидат који буде изабран дужан је у року од 7 дана од дана пријема одлуке о избору доставити љекарско увјерење.

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова за радно мјесто под бројем 1. ( руководилац рачуноводствено -финансијских послова ) доставити лично или поштом на адресу:

Републичко јавно тужилаштво

Владике Платона бб

78 000 Бања Лука

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова за радна мјеста под бројем 2 и 3. (референт за књиговодствене послове и обрачун плате и стручни сарадник ) доставити лично или поштом на адресу:

Републичко јавно тужилаштво

Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бања Лука

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају  опште и посебне услове конкурса обавиће се  интервју.

О датуму и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити обавјештени накнадно, писаним путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести адресу  и контакт телефон.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

БАЊА ЛУКА

Марка Липовца 1

 

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну   радног  мјеста

 1. Водитељ  продуженог  боравка, на одређено вријеме до повратка радника са боловања,  пуна норма,са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац 
 2. Наставник математике, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2023.године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац
 3. Наставник физике, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2023.године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача  . Пријем у радни однос извршиће се у складу са одредбама Правилника  о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са  Законом.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способностикоје изда цертификована здравствена установа а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава,

5)увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6)увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,  а прије заснивања радног односа.

Уз  пријаву  потписану  од  стране кандидата  (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи  :

 • овјерену  фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата под редним бројем 1. ће се обавити дана 31.1.2023.године (уторак) са почетком у  12,00  часова, а под редним бројем 2. и 3.  истог дана са почетком у 13,00 часова.

Након тестирања обавиће се интервју у просторијама школе  са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Грађевинска школа Бањалука

Ул. Младена Стојановића бр. 7,

78000 Бањалука

 

  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

 1. Наставник српског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2023. године, непуна норма (3 часа )-приправник.

 

Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведне у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон, адреса,  кратка биографија  и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

2. диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

6. увјерење о држављанству,

7. увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 02.2.2023. године у 9.00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком „Пријава на конкурс" .

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

БАЊА ЛУКА

 

расписује

Ј А В Н И    К О Н К У РС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Професор стручно-теоретске наставе за машинску струку (дипломирани инжењер машинства) – 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством

 

 1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС , Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

  

 • пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење о положеном стручном испиту,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оставреног радног стажа по врстама посла),
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

Напомена:  

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању , на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде изабран дужан је прије занивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснађно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ул. Ђуре Даничића 2А, Бања Лука , са назнаком „Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста".

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 01.02.2023. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

ЈУ ОШ „Козарска дјеца" ГРАДИШКА

Српски бедем 95/17

78400 Градишка

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 Водитељ продуженог боравка –1 извршилац, са искуством на одређено вријеме до 30.6.2023.           50 % од пуног радног времена.

 

 Општи услови за пријем у радни однос:

1.Да је држављанин РС и Б и Х

2.Да је старији од 18 година

3.Да је радно способан

4.Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи,те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава,полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,те да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Посебни услови :

          Завршен први циклус  студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године и стручно звање професор   разредне наставе, односно висока  стручна спрема и положен стручни испит  за рад у васпитно-образовном  процесу.

          Сматраће се да испуњавају услов и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци а немају положен стручни испит,као и кандидати који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове,те кандидати који су по раније  важећим  прописима испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме .

 

      Уз својеручно потписану пријаву на конкурс ,поред адресе и броја телефона, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (које неће бити враћане)сљедећих докумената:

    1.   Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

2.    Извод из матичне књиге рођених са неограниченим роком важења или овјерена копија важеће личне карте не старија од 6 мјесеци ;

             3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности издато од цертификоване здравствене установе које није старије од 6 мјесеци и које  доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа;

               4.  Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван (општи услови ,тачка 4.) и увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ,прибавиће школа за кандидата који буде изабран путем јавног конкурса,а прије заснивања радног односа, уколико је кандидат рођен на територији РС или у иностранству. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат , а прије заснивања радног односа;

               5.  Увјерење надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности,полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

               6.   Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплома стечена након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

               7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

               8.  Увјерење о положеном стручном испиту;

               9.   Увјерење  или потврда издата од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,за лица која се налазе на тој евиденцији(рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом);

         10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке

о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

         11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску

 заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

               12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску

 заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

               13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.         

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на тест или интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли и интернет страници школе дана 27.1.2023. до  17.00 часова.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса  биће обављени  у понедјељак  30.1.2023. године са почетком у 11.00 часова у просторијама  школе.Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју , а уколико не приступе истом  у заказано вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

***

MAHLE Electric Drives Bosnia " д.о.о. ЛАКТАШИ

Немањина 63А

Лакташи

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Фирма MAHLE Electric Drives Bosnia " доо расписује оглас за пријем у радни однос:

 1. ПЕТ (5) радника за производњу (ПОЛ: Мушки)

Поред општих, кандидати треба да испуњавају и сљедеће услове:

- НК, КВ или ССС свих смјерова

- претходно радно искуство није потребно, стручно оспособљавање на локацијама у  власништву MAHLE-а

- организованост, комуникативност, тимски рад;

- поштовање радних процедура и правила;

 

Послодавац, поред основних услова нуди:

- редовна и стимулативна примања која укључују регрес

- динамично радно окружење

- могућност личног развоја

- превоз плаћен;

- топли оброк;

 

2. ТЕХНОЛОГ У ПРОИЗВОДЊИ – ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ

 

 Поред општих, кандидати треба да испуњавају и сљедеће услове:

- VII степен стручне спреме – дипломирани инжењер машинства

- млађи од 30 година;

- са или без искуства;

- амбициозни и жељни напредовања и усавршавања.

 

Опис радних задатака:

- развој технологије у области рада друштва;

- дефинисање, примјена и праћење ефеката методологије везаних за производне процесе;

- планирање, координација са осталим вођама програма и технолозима, учествовање у изради специјалних алата и прибора, као и измјене алата;

- праћење и планирање искоришћености радне снаге;

- изражена склоност ка тимском раду;

- поштовање радних процедура и равила;

- активно познавање енглеског језика;

- активно познаванје рада у MS office, CAD програми, Solidworks.

 

Нудимо:

- редовна и стимулативна примања, која укључују регрес;

- могућност стручног усавршавања локално и у иностранству, које се огледа у обукама и тренинзима о трошку фирме;

- динамично и позитивно радно окружење;

- превоз плаћен;

- топли оброк обезбијеђен;

 

Кандидати могу попунити пријаве у просторијама Завода за запошљавање Лакташи, Србац и Градишка, као и лично на адреси фирме, или послати своју биографију на сљедеће mail-адресе :

[email protected]

[email protected]

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Кадровска служба

Раулић Мара

Дамјановић Тихана

066/586-131

051/535-489

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Расписује:

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме

 

I - Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме:

1. Стручни сарадник – матичар у теренским мјесним канцеларијама – 1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

-Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV – Општи и посебни услови:

Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

Посебни услови:

-ССС у четворогодишњем трајању правног или економског смијера или гимназија општег, односно друштвеног смијера, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен испит за матичара, непостојање сигурносних сметњи за обављање послова матичара и познавање рада на рачунару

VНеспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органиме јединице локалне самоуправе.

VI - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фото-копију свједочанства, фото-копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фото-копију увјерења о положеном испиту за матичара, исправу којом се доказује да не постоје сигурносне сметње за обављање послова матичара, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фото-копију увјерења о држављанству, фото-копију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  IX  став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије  објављивања конкурса и да се на њега не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из тачке шест конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фото-копије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију

VIII - Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику РС" и дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

IX -  Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.) - Пријава на јавни конкурс, који се може преузети у Шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 224.                                                                                                                 

***

Општина Мркоњић Град

Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1

Мркоњић Град

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста службеника и намјештеника у Општинској управи општине Мркоњић Град

 

 

У Општинску управу Општине Мркоњић Град прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

 1. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу  ........................... 1 извршилац
 2. Самостални стручни сарадник за праћења рада и трошења средстава буџетских корисника  ................................................................................................... 1 извршилац
 3. Самостални стручни сарадник за аналитичке послове, рад са инвеститорима и пројекте  ...................................................................................................... 1 извршилац
 4. Самостални стручни сарадник за савјетодавне послове у пољопривреди  ................................................................................................................... 1 извршилац
 5. Виши стручни сарадник за мјесне заједнице, избјегла и расељена лица  ................................................................................................................. 1 извршилац
 6. Виши стручни сарадник за праћење комуналне инфраструктуре и заштите околине  ................................................................................................................... 1 извршилац

 

У Општинску управу Општине Мркоњић Град прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

 

1. Радник на пословима одржавања и чишћења службених просторија  ..................................................................................................................... 1 извршилац

 

 

I - СТАТУС И КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА

Радно мјесто под редним бројем 1. - општински службеник пете категорије трећег звања.

Радно мјесто под редним бројем 2. - општински службеник пете категорије трећег звања.           

Радно мјесто под редним бројем 3. - општински службеник пете категорије трећег звања.

Радно мјесто под редним бројем 4. - општински службеник пете категорије трећег звања. 

Радно мјесто под редним бројем 5. - општински службеник шесте категорије трећег звања.

Радно мјесто под редним бројем 6. - општински службеник шесте категорије трећег звања.

III - ОПШТИ  И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

         

Општи услови које треба да испуњава кандидат су:

 

1) да је држављанин БиХ и РС,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став (1) Устава БиХ,

7) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, у општинској управи јединице локалне самоуправе, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Поред општих услова, потребно је да кандидат испуњава и сљедеће посебне услове:

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу су:

 

- ВСС - друштвеног смјера или први циклус истог студија са најмање 240 ECTS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање енглеског језика;

- једна (1) година радног искуства у струци. 

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Самостални стручни сарадник за праћења рада и трошења средстава буџетских корисника су:

 

- ВСС - друштвеног смјера или први циклус истог студија са најмање 240 ECTS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у струци. 

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Самостални стручни сарадник за аналитичке послове, рад са инвеститорима и пројекте су:

 

- ВСС - природног, техничког или друштвеног смјера или први циклус истог студија са   најмање 240 ECTS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање MS Office програмских пакета и енглеског језика;

- једна (1) година радног искуства у струци.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Самостални стручни сарадник за савјетодавне послове у пољопривреди су:

 

- ВСС - пољопривредног смјера или први циклус истог студија са најмање 240 ECTS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у струци.

 

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Виши стручни сарадник за мјесне заједнице, избјегла и расељена лица су:

 

- ВШС - друштвеног смјера или први циклус истог студија са најмање 180 ECTS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у струци.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Виши стручни сарадник за праћење комуналне инфраструктуре и заштите околине су:

 

- ВШС - прородног или техничког смјера или први циклус истог студија са најмање 180 ECTS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у струци.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Послови одржавања и чишћења службених просторија су:

 

- НК - радник.

 

Лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења.

 

Уколико лице из претходног става не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос.

 

IV - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (образац број 1), који је доступан на сајту Општинске управе општине Мркоњић Град и на сајту Министарства управе и локалне самоуправе РС, а може се преузети и у Општинској управи општине Мркоњић Град, шалтер број 2. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

Као доказе о испуњавању општих услова конкурса, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и изјаве да кандидат: 

- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став (1) Устава Босне и Херцеговине и

- није у сукобу интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

 

Као доказе о испуњавању посебних услова кандидати прилажу фото-копије:

- Дипломе/свједочанства о завршеној стручној спреми,

- увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен (достављају кандидати који аплицирају на службеничка радна мјеста под редним бројем од 1. до 6. Јавног конкурса),

- цертификат о познавању енглеског језика (доставља кандидат који аплицира на радно мјесто под редним бројем 1. и 3. Јавног конкурса),

- цертификат о познавању MS Office програмских пакета (доставља кандидат који аплицира на радно мјесто под редним бројем 3. Јавног конкурса),

- исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство - достављају кандидати који аплицирају на службеничка радна мјеста под редним бројем од 1. до 6. Јавног конкурса).

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из одјељка IV став (2) тачка 2. 3. и 4., као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из претходног става у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да поступи у складу са претходним ставом.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 

V - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

 

Пријаве на Јавни конкурс се могу поднијети директно или путем поште на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1, са назнаком «Комисији за спровођење Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста службеника и намјештеника у Општинској управи општине Мркоњић Град».

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Јавни конкурс се објављује у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске».

 

Уколико Јавни конкурс не буде истовремено објављен, рок за пријаву се рачуна од дана посљедњег објављивања.

 

За сва додатна обавјештења о Јавном конкурсу можете се обратити на контакт телефон 050/220-948.       

***

ТРГОПРОМЕКС ДОО ПОСЛОВНИЦА АЛУМИНА Б.ЛУКА

 

расписује конкурс за позицију:

 • ТРГОВАЦ У ПРОДАЈИ, регија Бања Лука, 3 извршиоца
 • ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, регија Бања Лука, 2 изршиоца
 • СКЛАДИШТАР, регија Бања Лука, 3 извршиоца
 • РАЧУНОВОЂА, регија Бања Лука, 1 извршиоц
 • ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВНИСКИ ИНЖЕЊЕР, регија Бања Лука, 2 извршиоца
 • ДОСТАВЉАЧ, регија Бања Лука, 1 извршиоц
 • МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР, регија Бања Лука, 1 извршиоц

 

Потребне квалификације

 • најмање ССС
 • обавезно радно искуство на истим или сличним пословима
 • возачка дозвола Б категорије
 • спремност за тимски рад,флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на: Адреса: Бранка Поповића 41 , Бања Лука

Е-mail: [email protected]

Конкурс остаје отворен 30 дана

***

 

ЈУ ОШ „ ПЕТАР КОЧИЋ"  ИМЉАНИ

Имљани бб

78230 Кнежево

Расписује:    

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник енглеског језика - ЦШ (12 часова) и у ПО Петрово  Поље (2 часа), на одређено вријеме  до повратка радника са боловања,
 2. Наставник информатике (2часа), на одређено вријеме до 31.08.2023. године,
 3. Наставник биологије ( 2 часа), на одређено вријеме до 31.08.2023. године,
 4. Наставник физике (2 часа), на одређено вријеме до 31.08.2023.године.

У радни однос за наведена радна мјеста се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и занимањима наставника,стручних сарадника и васпитача.

 

Пријем у радни однос извршиће се ускладу са Правилником о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос  у основној школи.

Право учешћа на конкурс  имају  кандидати који испуњавају услове из члана 114 став 5. Закона о оснвном васпитању и образовњу као и лица која су прије ступња на  снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

 

Уз пријаву  на конкурс  потребно је доставити :

 1. Увјерење о држављанству;
 2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 3. Љекарско увјерење о радној способности –не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат,  прије заснивања радног односа);
 4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима  из члана 9. Правилника и то:

 1. овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  диплому  након завршених интегрисаних академских  студија у одговарајућој области;
 2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико  у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена;
 3. Увјерње о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат  који у току студија  није положио  педагошко–психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;
 4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;
 5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених  лица која траже запослење ;
 7. увјерење  општинског / грдског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулих бораца Одбрамбено- отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца ;
 8. увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.  Након закључења конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса   обавиће се у просторијама школе дана 01.02.2023. године у 12 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу  школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа, а ако  се кандидат не појави на тестирању сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Имљани, Имљани бб, 78230 Кнежево са назнаком „пријава на  конкурс".

***

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" КНЕЖЕВО 

Д.Комљеновића бб Кнежево

 

К О Н К У Р С

за слободна радна мјеста

 

Водитељ продуженог боравка -1 извршилац - пуно радно вријеме са  радним искуством и положеним  стручним испитом, на неодређено вријеме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 114.  Закона о основном  васпитању и образовању и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и услове прописане чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  114 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове  у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 198.закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
1. увјерење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,
3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    
Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9.  Правилника  и то:

а) овјерену фото-копију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је     наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                  

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     
д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                      

 ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                         

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату  из категорије борца;
и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;     

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана  31.01.2023. године ( уторак) у 12:00

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. 
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".                 Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:                                                   ЈУ- Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' Кнежево Ул.Дујка Комљеновић бб.  

***

ЈУ ОШ „Дринић", Дринић

Петровац, Центар бр.13, Дринић

тел/факс: 050465020,

е-mail: os[email protected]

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

објављеног у Гласу Српске 11.01.2023.године

 

Конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Дринић" из Дринића, објављеног дана 11.01.2023. године у Гласу Српске ,под бројем 739/22 ,од 03.01.2023.године ,мијења се:

 

 1. У дијелу текста који прописује испуњеност посебених услова конкурса,

под тачком 3. брише се текст,

„Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела  испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи",

 

и под тачком 3. мијења у  текст,

 

„Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу"

 

 1. У дијелу који се односи на интервју и тестирање кандидата ,брише  се дио који пише,

 

„у четвртак, 23.01.2023.године у 9:00 часова.",

 

и мијења се у текст:

 

„у понедељак, 23.01.2023.године у 9:00 часова".

***

ЈЗУ Дом здравља „Шипово"

Његошева број 2

70270 Шипово

На основу Члана 25. Статута  Јавне здравствене установе Дома здравља "Шипово", директор  ЈЗУ Дома здравља „Шипово" расписује

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос на одређено радно вријеме

 

 1. Једног доктора медицине у трајању од двије године.

Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 • Завршен медицински факултет,
 • Положен стручни испит,
 • Лиценца за рад,

 

Уз пријаву, са кратком биографијом,  на конкурс кандидати су дужни доставити (у оригиналу или овјереној фотокопији) доказе о испуњавању услова: диплому о завршеном медицинском факултету, увјерење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге вјенчаних (ако је дошло до промјене), увјерење о држављанству, радну књижицу.

Са свим кандидатима који испуњавају прописане услове биће обављен интервју, о чему ће сви кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: ЈЗУ Дом здравља „Шипово", Његошева број 2, 70270 Шипово, пријава на Конкурс.

Конкурс остаје отворен до попуне упражњеног радног мјеста.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана