Завршено дјелимично преобликовање фондова

 Завршено дјелимично преобликовање фондова 07.10.2017 17:32 | Маријана Миљић

Бањалука - Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Кристал инвест" Бањалука успјешно завршило дјелимично преобликовање фондова којима управља.

Дио имовине Затвореног мјешовитог инвестиционог фонда (ЗМИФ) у преобликовању "Кристал инвест фонд" Бањалука пренесен је у Отворени акцијски инвестициони фонд (ОАИФ) "Opoortunity fund". Дио имовине ЗМИФ у преобликовању "Цептер фонд" Бањалука пренесен је у Отворени мјешовити инвестициони фонд (ОМИФ) "Future fund" и Отворени мјешовити инвестициони фонд "Maximus fund".

- Власник једне акције у затвореном инвестиционом фонду прије преобликовања стекао је идентичан број удјела у отвореним инвестиционим фондовима. За 20 акција у ЗМИФ у преобликовању "Цептер фонда" стекао је 20 удјела у ОМИФ "Future fund" ознаке ФТРП-У-А и 20 удјела у ОМИФ "Maximus fund" ознаке ММСП-У-А, те посједује 20 акција у ЗМИФ у преобликовању "Цептер фонд" ознаке ЗПТП-Р-Б након смањења капитала у истом. За 20 акција у ЗМИФ у преобликовању "Кристал инвест фонд" стекао је 20 удјела у ОАИФ "Opportunity fund" ознаке ОПТП-У-А те је стекао 803 акције у ЗМИФ у преобликовању "Кристал инвест" фонду ознаке КРИП-Р-Б након смањења капитала у истом - појаснили су у Друштву за управљање инвестиционим фондовима "Кристал инвест".

Акције затворених инвестиционих фондова и удјели отворених инвестиционих фондова уврштене су на Бањалучку берзу и власници њима могу трговати посредством овлашћених берзанских посредника. Власници удјела у отвореним инвестиционим фондовима могу за своје удјеле да траже откуп директно у друштву на начин дефинисан проспектом сваког фонда који су објављени на интернет страницама Бањалучке берзе и друштва.

- Друштво, у прве двије године након преобликовања, продају и откуп удјела врши једном годишње, односно након сваких 12 календарских мјесеци рачунајући први дан у наредном мјесецу од дана регистрације удјела у Централном регистру. У случају ОАИФ "Opportunity fund" датум првог отварања је септембар 2018. године. Друштво ће обавјештење о датуму почетка и завршетка периода у којем ће се примати захтјеви за куповину и откуп удјела објавити у најмање једном медију који је доступан на цијелом подручју РС и на интернет страницама Бањалучке берзе и друштва најкасније 15 дана прије почетка периода и обезбиједити да ово обавјештење буде доступно за све вријеме трајања периода. Откуп удјела ће се вршити према нето вриједности по удјелу обрачунатој на посљедњи дан периода у којем се примају захтјеви за откуп. Законом о инвестиционим фондовима прописана је излазна накнада од 20 одсто у првој, десет одсто у другој години, док је проспектом Фонда дефинисано да након двије године она износи 3,5 одсто - истичу у "Кристал инвесту".

Када је ријеч о откупу удјела "Maximus fund" и "Future fund", друштво у прве двије године након преобликовања продају и откуп удјела врши два пута годишње, односно након сваких шест календарских мјесеци рачунајући први дан у наредном мјесецу од дана регистрације удјела у Централном регистру. У случају ОМИФ "Maximus fund" и ОМИФ "Future fund" датум првог отварања је март 2018. године.

- Након истека наведеног периода друштво је дужно да сваки радни дан, на захтјев власника, изврши продају и откуп удјела отвореног фонда. Друштво ће обавјештење о датуму почетка и завршетка периода у којем ће се примати захтјеви за куповину и откуп удјела објавити у најмање једном медију који је доступан на цијелом подручју РС и на интернет страницама Бањалучке берзе и друштва најкасније 15 дана прије почетка периода и обезбиједити да ово обавјештење буде доступно за све вријеме трајања периода. Откуп удјела ће се вршити према нето вриједности по удјелу обрачунатој на посљедњи дан периода у којем се примају захтјеви за откуп. Законом о инвестиционим фондовима прописана је излазна накнада од 20 одсто у првој, десет одсто у другој години, док је проспектом Фонда дефинисано да након двије године она износи 3,5 одсто - навели су у Друштву за управљање инвестиционим фондовима "Кристал инвест".

Информације

Ради потпуног информисања о отвореним инвестиционим фондовима, власници удјела се упућују да се упознају са садржајем проспекта фонда. Проспекти су доступни на интернет страницама www.kristalinvest.com www.blberza.com© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица