ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.07. 2018. године

06.07.2018 10:19 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

 

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника-волонтера у Основном суду у Зворнику

- Пријем судијског приправника - волонтера ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства - три (3) извршиоца у одређеном трајању од двије године.

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

- да је држављанин Републике Српске или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак

Посебни услови су:

- дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању.

Потребна документа уз пријаву на конкурс (оригинали или овјерене копије):

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплома о завршеном високом образовању VII степена - правне струке (240 ECTS бодова), или увјерење о дипломирању,

- увјерење факултета о просјеку оцјена након завршеног студија,

- увјерење Завода за запошљавање о дужини трајања незапослености након стицања дипломе високог образовања VII степена,

- копија личне карте,

- увјерење суда о невођењу кривичног поступка.

Изабрани кандидати прије ступања на рад, достављају увјерење о радној способности, а суд ће за изабрана лица доказ о осуђиваности прибавити службеним путем.

Рок за подношење пријаве са прилозима о испуњавању услова је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати могу доставити пријаве путем поште или непосредно предати на адресу Основног суда у Зворнику, ул. Светог Саве бр. 122. са назнаком “Пријава на конкурс”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен разговор - интервју, а приликом избора водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица