ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.07. 2018. године 27.07.2018 00:31 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*************

“АСТРА” ДОО

Алеја Светог Саве, БањаЛука

МЕРКАТОР

ОГЛАС

1. Трговац (ж)

Од кандидата очекујемо:

- обавезно радно искуство минимално 6 мјесеци

- жеља за напредовањем и стицањем нових знања

- смисао за рад у тимском окружењу

- пријатне карактерне особине и љубазност

- професионалан однос и одговорност  

- пожељно је да је кандидат женска особа до 35 год. старости

Нудимо:

- рад у модерном и пријатном окружењу

- занимљив, динамичан и креативан посао

- могућност професионалног и личног развоја

- стабилан посао уз редовна примања

Уколико сматрате да испуњавате услове те желите постати дио нашег тима, Ваше пријаве можете донијети:

Лично у МЕРКАТОР центар

Локација: Бањалука

Број позиција: 3

Оглас је отворен 15 дана.

******************

БОРОВО ДОО

ТЦ ЕМПОРИО, БањаЛука

051-306-720

ОГЛАС

1. Трговац (ж)

Од кандидата очекујемо:

- обавезно радно искуство минимално 6 мјесеци

- жеља за напредовањем и стицањем нових знања

- смисао за рад у тимском окружењу

- пријатне карактерне особине и љубазност

- професионалан однос и одговорност  

- пожељно је да је кандидат женска особа до 35 год. старости

Нудимо:

- рад у модерном и пријатном окружењу

- занимљив, динамичан и креативан посао

- могућност професионалног и личног развоја

- стабилан посао уз редовна примања

Уколико сматрате да испуњавате услове, те желите постати дио нашег тима, Ваше пријаве можете донијети:

Лично у МЕРКАТОР центар

Локација: Бањалука

Број позиција: 2

Оглас је отворен 15 дана.

******************

ЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА: ДР ВАСИЉЕВИЋ

РИБНИК (ДОЊЕ ЗАБЛЕЋЕ бб)

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

на одређено радно вријеме

( један извршилац)

Опис послова: обављање послова асистента у стоматолошкој амбуланти

Посебни услови за обављање послова:

- ССС - средња медицинска школа (општи смјер), стоматолошки асистент или зуботехничар

Уз пријаву је потребно доставити:

- Увјерење о држављанству

- Свједочанство о завршеној медицинској или зуботехничкој школи

- Потврда о положеном стручном испиту

Пријаве доставити Заводу за запошљавање - Биро Рибник или Мркоњић Град или лично у просторије ординације на горе наведеној адреси.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

Више информација можете добити на бр. телефона 065/359-441

(Документи треба да буду оригинали или овјерене копије)

******************

ПРЕДУЗЕЋЕ   за   електромонтаЖне   радове

“ЕЛМОРАД” доо БањаЛука ,

Ул. Ивана Фрање Јукића бр. 11

ОТВАРА

конкурс  за  пријам  радника  у  стални  радни  однос  за рад

на неодређено вријеме у пословној  јединици Бањалука  

1. КВ електроинсталатер                    3  извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер                   3  извршиоца

Услови: - Возачка дозвола Б категорије,

За радно мјесто под ред. бр. 1, мин. 1 год. искуства

За радно мјесто под ред. бр. 2, мин. 3 год. искуства

Спремност за рад на терену

Пријаве са ЦВ-ом, слати на горе наведену адресу или на   е-mail:office@elmorad.com

Конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања.

*****

ПЕКАРА “MARCELLO” СП

НИКОЛЕ ПАШИЋА 16, БАЊАЛУКА

КОНКУРС

Пекари “Marcello” су потребни радници сљедећих профила:

Продаја - радници у продаји / трговац

Све информације о запослењу у пекари “Marcello” можете добити на број:

066/521-759 Дејан Поповић

Еmail: zaposlicese@yahoo.com

Рок за пријаву на оглас 20 дана

******

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК

Раде ЈованиЋа бр. 39

 79 288 Рибник

 

КОНКУРС

1. Педагог школе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуно радно вријеме;

2. Професор историје, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, (у школској 2018/19. години 8 часова);

3. Професор математике, 15 часова, на неодређено радно вријеме;

4. Професор физике, 13 часова, на неодређено радно вријеме;

5. Дипломирани инжењер шумарства, 16 часова, до 31.8.2018. године

 

Општи услови:
- да је држављанин БиХ и РС, а то се доказује увјерењем о држављанству
- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених
- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем  радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:
- Увјерење о држављанству,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:
- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент 
- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (напомена - није потребно за приправника)
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (напомена - није потребно за приправника)
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању, право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
“ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник, Раде Јованића 39  са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 3.8.2018. године (петак), у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

  1. Напомене
    Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

*********

Х&Г ДОО

Пројектовање и извођење електро и грађевинских радова  

Алексе Дундића 8, Бањалука

Телефон: 065/514-911

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

1. Електроинсталатер...................................................5 извршилаца

  - Обавезно радно искуство у струци 3 године

2. Помоћни радник на грађевини.........................5 извршилаца

 - Обавезно радно искуство на грађевини 3 године

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица