ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.07. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

УСЗ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА

“НАША ПОРОДИЦА”

Ул. Ђачка бр. 1, 79246 Кнежица

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

I – Директор Завода расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме за сљедећа радна мјеста:

   - Физиотерапеутски техничар … 1 извршилац (м/ж)

   - Његоватељица … 1 извршилац (м/ж)

   - Медицинска сестра – техничар … 1 извршилац (м/ж)

   - Спремачица … 1 извршилац (м/ж)

II – Кандидати су дужни да испуњавају опште и посебне услове:

А – Општи:

- да је држављанин БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

Б – Посебни:

- За здравствене смјерове диплома ВШС или ССС

- За његоватељицу увјерење о положеном курсу

- За спремачицу ССС (3 или 4 степен)

III - Кандидати за радна мјеста дужни су доставити:

- пријава/молба на конкурс са основним подацима кандидата,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

- диплома/свједочанство о завршеној школској спреми,

- увјерење о положеном стручном испиту (ако има),

Поступак ће спроводити Комисија за пријем у радни однос коју рјешењем именује директор УСЗ Дома за старија лица “Наша породица” Кнежица. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити препорученом поштом на адресу Дома са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем у радни однос” или лично, путем протокола у Дому.

************

“ЛИВНИЦА АД ПРИЈЕДОР”

79101 Приједор,

27. јуна, број 17

                   ОГЛАС

Област: машинство, металургија

Рад на: одређено вријеме

Регија: Приједор

Мјесто рада: Љубија

Број извршилаца: 1

Опис радног мјеста

Машински техничар – 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Завршена ССС, машински техничар

Са или без радног искуства

Обавезно посједовање возачке дозволе Б категорије

Познавање рада на рачунару, My Office.

Познавање енглеског језика.

Радни однос се заснива на одређено радно вријеме након обавезног пробног рада.

Пријаву на оглас, која мора да садржи и CV (биографију) предати на адресу Ливнице. Пријаву можете предати лично или на mail адресу livnicaljubija@gmail.com и livnica@fortisgroup.ba.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

***********

“НОВА ИВАНЧИЦА” ДОО

Производња обуће Приједор,

79202 Козарац, 4. јула бб.

ОГЛАС

за пријем радника на послове израде горњишта обуће

1. Шивење горњих дијелова обуће 6 извршилаца

2. Послови складиштара          1 извршилац

Услови:

1. Предност имају кандидати обућарске или текстилне струке, са радним искуством на сличним пословима

2. У обзир долазе и остали кандидати без адекватне стручне спреме и радног искуства у обућарској или текстилној бранши, а спремни су на одговарајућу стручну обуку.

3. Оријентација на постизање циљева послодавца.

Нудимо вам:

- стручно оспособљавање и увођење у посао,

- рад у окружењу у којем долазе до изражаја ваше способности (одговорност, креативност),

- добре услове рада и стимулативну радну атмосферу.

- плаћен топли оброк и превоз

Радни однос заснива се на неодређено вријеме уз пробни рад.

Уколико своју будућност видите у “Нова иванчица” д.о.о. Производња обуће Приједор, Козарац, молимо вас да своју понуду доставите на адресу “Нове иванчице” или на е-mail адресу: info@nova-ivancica.ba,

тел: 052/346-210 или лично у просторије послодавца

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана