VSTS: Podrška kampanji "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja"

Srna
Foto: Ilustracija

SARAJEVO- Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH i ove godine obilježava i podržava Međunarodnu kampanju "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", koja se obilježava od danas do 10. decembra.

Na potrebu intenzivnijeg angažmana u ovom segmentu ukazuju i rezultati istraživanja prema kojim je nasilje nad ženama jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava, te da je u BiH čak 47 odsto žena tokom života iskusilo neki oblik nasilja, saopšteno je iz VSTS-a.

VSTS svoju podršku u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nastoji da pruži kroz aktivnosti projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH", koji realizuje uz podršku Vlade Švedske, a koje su usmjerene na unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pružanju podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu sa pravosuđem.

Kao doprinos u realizaciji globalne kampanje, VSTS će 4. decembra organizovati početnu obuku za savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, s ciljem osiguravanja jednakih radnih uslova u pravosudnim institucijama, bez obzira na pol/rod, te promocije profesionalnog, zdravog i dostojanstvenog radnog okruženja, sprečavanjem pojava seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

"VSTS BiH je svjestan izazova sa kojim se susreću ranjive kategorije stanovništva u svakodnevnom životu i u kontaktu sa pravosuđem, kao i neophodnosti intenzivnijeg rada na poboljšanju trenutne situacije, posebno u segmentu zaštite žena žrtava nasilja", navodi se u saopštenju.

VSTS se zalaže za sprovođenje svih zakonodavnih i drugih mjera koje za cilj imaju osiguravanje pravnog, institucionalnog i organizovanog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, generalno zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanje njihovih počinilaca.

U nastojanju da dodatno unaprijedi rodnu ravnopravnost u pravosuđu BiH, kao jedan od preduslova za iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja, VSTS je usvojio Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, na temelju koje će sve pravosudne institucije donijeti vlastite akcione planove i redovno izvještavati Savjet o postignutom napretku.

Globalna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama, svake godine se sprovodi širom svijeta.

Kampanja simbolično počinje danas, 25. novembra, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana