JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Dositej Obradović"

Koraj, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj

tel.: 055/666-010,

e-mail: [email protected]

Broj: 259/23

 

Na osnovu člana 125. i 152. stav (3) tačke 16) i 17) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i dobijene saglasnosti od Aktiva direktora, direktor JU Osnovna škola „Dositej Obradović" Koraj,  r a s p i s u j e 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

                                                                                                                

 1. Računovođa škole  – na neodređeno vrijeme (95% norme), lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom, 1 izvršilac.
 • Kandidati koji konkurišu za radno mjesto računovođe moraju ispunjavati uslove prema članu 142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), odnosno, da imaju završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i koji imaju odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.
 • U skladu sa članom 125. tačka 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: (81/22), pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po važećim propisima do stupanja na snagu ovog zakona,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
 • Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19).
 • Uz potpisanu prijavu na konkurs od strane kandidata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte.
 2. uvjerenje o državljanstvu.
 3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
 5. Odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje knjigovodstvena – računovodstvena oblast.
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 8. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 9. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 10. Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 11. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidat je dužan dostaviti.
 12. Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
  1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
  2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
  3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Učesnici konkursa su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 • Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
 • Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.
 • Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
 • Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ,,Dositej Obradović",  30. 05. 2023. godine u 09:00 časova.
 • Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović", Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj.
 • Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana