Избор спор­тис­те БиХ ве­че­рас у Са­ра­је­ву

Избор спор­тис­те БиХ ве­че­рас у Са­ра­је­ву 12.12.2017 06:56 | Глас Српске

Са­ра­је­во - Ма­ни­фес­та­ци­ја Избо­ра нај­бољег спор­тис­те БиХ, 17. по ре­ду, у ор­га­ни­за­ци­ји „Не­за­ви­сних но­ви­на“ би­ће одржа­на ве­че­рас (20.15 ча­со­ва) у са­ра­јев­ском хо­те­лу „Хо­ли­деј“.

И овај пут на­гра­де ће би­ти до­ди­јељене у 12 ка­те­го­ри­ја. Те­ни­сер Да­мир Џум­хур, ко­шар­каш Џанан Му­са и фу­дба­лер Един Џеко ос­та­ли су у на­ју­жој кон­ку­рен­ци­ји за на­гра­ду за нај­бољег спор­тис­ту, док за кру­ну нај­боље спор­тис­ткиње у го­ди­ни на изма­ку кон­ку­ри­шу џудис­ткиње Ла­ри­са Це­рић и Але­ксан­дра Са­марџић, те би­ци­клис­ткиња Леј­ла Та­но­вић.

Би­ће уру­че­не на­гра­де и за нај­бољу еки­пу, нај­бољег тре­не­ра, нај­пер­спе­кти­вни­ју спор­тис­ткињу, нај­пер­спе­кти­вни­јег спор­тис­ту, на­гра­да за жи­во­тно дје­ло, на­гра­да за фер-плеј, на­гра­да за ра­звој спор­та, на­гра­да за нај­бољег спор­тис­ту у спор­ту за ин­ва­ли­де, на­гра­да за нај­бољу еки­пу у спор­ту за ин­ва­ли­де, као и на­гра­да чи­та­ла­ца „Не­за­ви­сних но­ви­на“.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица