Po kojim kriterijumima škole biraju kuće za osiguranje

Po kojim kriterijumima škole biraju kuće za osiguranje 25.10.2007 00:00 | Glas Srpske

Direktori tvrde da im je u ponudama najbitnije da su učenici osigurani 24 časa, a ne samo dok su u školi... Osim toga, važno i da roditelji budu zadovoljni visinom godišnje premije za učenike

IAKO u Republici Srpskoj postoji dovoljno osiguravajućih društava, za osiguranje učenika škole u našim gradovima često se odlučuju za društva iz Federacije BiH. Takve poteze direktori škola pravdaju time što ove kuće, kako su rekli, imaju najpovoljnije ponude. Međutim, roditelji smatraju da ljudi koji biraju osiguranje u školi, traže ona društva od kojih će imati određenu proviziju. Ipak, zbog svoje djece, niko od roditelja neće javno to da potvrdi. Direktori tvrde da im je u ponudama najbitnije da su učenici osigurani 24 časa, a ne samo dok su u školi. Osim toga, važno je, kako su rekli, i da roditelji budu zadovoljni visinom godišnje premije za učenike. Kada se bira osiguravajuće društvo, tvrde direktori, odluku donosi školski odbor, a ne oni po svome nahođenju. Naknade za povrede u školi osiguravajuća društva isplaćuju samo ukoliko povrede uzrokuju invalidnost. Ukoliko doktor da mišljenje da nije nastupio nikakav oblik invaliditeta osiguranje tada pokriva samo troškove liječenja. Odštete se, prema riječima direktora Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Banje Luke Tatjane Radoja, isplaćuju na osnovu ljekarskog nalaza i procjene ljekarske komisije. - Bilo je situacija da učenik i u slučaju preloma ne dobije obeštećenje, jer ljekarska komisija nije procijenila nikakav oblik invalidnosti. Zavisno od stepena povrede određuje se i procenat isplate obeštećenja. U težim slučajevima obeštećenja znaju da iznose i po hiljadu maraka - objasnila je Radoja. Ova škola i roditelji učenika nisu bili zadovoljni osiguravajućom kućom "Kamelija", koju je škola izabrala u prošloj školskoj godini. Prema tvrdnjama roditelja, njeno sjedište je u Bihaću, a poslovnica u Banjoj Luci. Njima nije jasno zbog čega bi kuća iz Federacije BiH osiguravala njihovu djecu. - U ovoj godini školski odbor izabrao je ponudu osiguravajuće kuće "Bobar" iz Bijeljine koja ima predstavništvo u Banjoj Luci. Radnici i učenici osigurani su 24 časa, a ne samo za vrijeme boravka u školi - istakla je Radoja. Učenici plaćaju pet maraka godišnje, a premija za radnike na godišnjem nivou je 36 maraka. Kada bi premija za učenike bila niža, dodala je, ne bi bilo dovoljno novca za isplatu obeštećenja. Radoja je dodala da osiguranje učenika zakonski nije uređeno na najbolji način, ali da škola nema nikakvu nadležnost da to promijeni. Osiguranje iz Livna u prošloj školskoj godini izabrala je i banjolučka Ekonomska škola. Zbog čega, nije mogao da nam objasni novi vršilac dužnosti direktora ove škole Ljubomir Milutinović, jer nije o tome odlučivao. Ipak, ove godine škola se odlučila za drugo osiguranje. Od osam pristiglih ponuda osiguravajućih društava, rekao je Milutinović, komisija sačinjena od nekoliko profesora izabrala je "Krajina Kopaonik osiguranje" iz Banje Luke. - Nisam želio da se miješam u izbor osiguranja. Najvažnije je da je Savjet roditelja saglasan sa tim što je izabran "Krajina Kopaonik". Radnici i učenici osigurani su 24 časa, a godišnja premija po učeniku je šest maraka - naveo je Milutinović. Dodao je da je škola ranije imala nesuglasica sa osiguravajućim društvima oko naplata obeštećenja. U osiguravajućem društvu "Krajina Kopaonik" rekli su nam da se obeštećenja učenika obavljaju na osnovu ljekarskog nalaza koji procjenjuje i doktor u osiguravajućem društvu. Prilikom sklapanja ugovora sa školama određuje se suma osiguranja odnosno godišnje premije učenika. - Naše društvo osigurava učenike na putu do škole, od škole i za vrijeme boravka u školi. U slučaju povrede u kojoj je, prema procjeni ljekara, nastupio određeni stepen invalidnosti, učenik po utvrđenim tarifama dobija obeštećenje, a ukoliko nema invaliditeta osiguravajuće društvo nadoknađuje samo troškove terapije - istakli su u "Krajina Kopaoniku". Ž. BAŠIĆ OMBUDSMAN Direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske Božana Šljivar istakla je da će do Nove godine Agencija donijeti Pravilnik o načinu rada ombudsmana, koji će rješavati sporove između osiguravajućih kuća i osiguranika i štititi prava korisnika osiguranja. Dodala je da dozvolu za rad osiguravajućim društvima izdaje Agencija pod uslovom da ispunjavaju uslove propisane zakonom. - Jedan od njih je visina osnovnog kapitala. Tako osiguravajuće društvo koje želi da se bavi svim vrstama osiguranja mora da raspolaže kapitalom od osam miliona maraka, konkretno za osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja dva miliona maraka - rekla je Božana Šljivar. PROCJENA Procjenu stanja sredstava u osiguravajućim društvima, njihov plasman i sigurnost obavljaju nezavisni revizori i aktuari koji ne mogu da budu zaposlen ni u jednom osiguravajućem društvu niti u srodstvu sa vlasnicima osiguravajućih kuća. Isto tako, ne mogu da budu članovi upravnih ili nadzornih odbora osiguravajućih društava.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica