Ponavlja se suđenje za ratni zločin u Sanskom Mostu

Tanjug
Ponavlja se suđenje za ratni zločin u Sanskom Mostu

BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu naložio je da se ponovi suđenje nekadašnjem pripadniku rezervnog sastava milicije u Lušci Palanci, Miloradu Jovanoviću, pošto je ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na devet godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Sanskom Mostu tokom juna i jula 1992. godine.

Presuda je ukinuta jer su usvojene žalbe njegovih branilaca, objavljenio je na sajtu suda.

Jovanoviću će se ponoviti suđenje zbog optužbi da je zajedno sa komandirom Odjeljenja milicije i drugim nepoznatim pripadnicima civilne i vojne milicije, mučio i prebijao, nečovječno postupao prema civilima bošnjačke nacionalnosti, te nanosio velike patnje ili povrede tjelesnog integriteta ili zdravlja i izvršio ubistvo jednog civila.

Apelacioni sud je naložio prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku vodi računa o ravnopravnosti izvođenja predloženih dokaza, da analizira sve izvedene dokaze, pa da iznese činjenice koje je utvrdio i iz kojih razloga ih uzima kao dokazane ili nedokazane, dajući pritom naročito ocjenu vjerodostojnosti protivurečnih dokaza.

"Takođe mora da objasni kojim razlozima se rukovodio prilikom rešavanja pravnih pitanja, a narcocito prilikom utvrđivanja da li je okrivljeni učinio krivično delo, pa će tako postupajući po navedenim primedbama i ponovnom ocenom izvedenih dokaza biti u prilici da izvede pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku i o istoj da jasne i argumentovane razloge", navodi se u odluci.

Naime civilno stanovništvo nesrpske nacionalnosti iz naselja Modra, Skucani Vakuf, Naprelje, Lukavice i drugih okolnih sela sa šireg područja Sanskog Mosta, tokom jula je bilo zatvoreno u prostorije Spomen muzeja „Simo Miljuš" u Lušci Palanci, opština Sanski Most, a objekat je obezbjeđivala milicija.

U prostorijama objekta ili nakon odvođenja na ispitivanje u prostorije Odjeljenja milicije, Jovanović je, prema optužnici, u cilju iznuđivanja informacija o posjedovanju oružja, udarao nogama, rukama, palicom, kundakom, cijevima puške i drugim predmetima po svim djelovima tijela zatvorene civile.

V.H. je vezao štrikom noge za plafonsku gredu dok je Š.H. najprije vezao za stolicu, a nakon toga i plafonsku gredu tako da je visio nogama okrenutim prema podu, pa ih tako vezane premlaćivao.

Takođe je D.D. primorao da se krsti, da puzi po podu, ljubi njegove vojničke čizme, preduzimao prema njemu uvredljive i ponižavajuće postupke, sve u nameri da im nanese velike patnje i povrede telesnog integriteta i zdravlja, pa je usled posledica takvog postupanja D.D. u prostorijama zatočenickog objekta i preminuo.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana