JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*****************

KOLEKTOR CCL DOO

OGLAS

- Radnik u alatnici više izvršilaca (m/ž)

Mjesto rada: Prijedor

Za poslove:

- CNC struganja

- CNC glodanja

- Brušenja

Pored opštih uslova propisanih zakonom, od kandidata očekujemo i sljedeće:

- Najmanje III stepen - mašinskog ili elektro smjera

- Iskustvo na datim poslovima poželjno, ali nije neophodno

- Spremnost na usvajanje novih znanja

- Odgovornost, posvećenost poslu, kvalitet u radu i ostvarivanju ciljeva

- Preciznost i tačnost

Mi Vam nudimo:

- Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u međunarodnoj kompaniji

- Odgovarajuće praćenje i vrednovanje rezultata rada uz dodatne stimulacije za kvalitetan rad

- Ugodno radno okruženje

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da radite i razvijate svoje lične i profesionalne vještine u preduzeću koje cijeni rad, trud i svoje zaposlene, pošaljite svoju biografiju zaključno sa 30.9.2021. na e-mail adresu radmila.davidovic@kolektor.com.

***

 JU OŠ “PETAR MEĆAVA”

 Vase Pelagića 2a

 79224 KOSTAJNICA

 

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvršilac (2 časa sedmično) - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom kod nadležne vjerske zajednice,  uz saglasnost nadležne vjerske zajednice, na određeno radno vrijeme, a najdalje do 31.8.2022. godine,

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi , Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

          1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

          2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

          3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

          4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

          5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

            6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i  5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

             

 2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu kod nadležne vjerske zajednice,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,

U skladu sa članom 115. stav (10) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kandidat za radno mjesto nastavnik islamske vjeronauke je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne vjerske zajednice.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i  intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana  4.10.2021. godine              (ponedjeljak) u prostorijama škole sa početkom u 12 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu  škole, sa naznakom “za konkurs”.                                 

***                                                                       

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD  -

BANjALUKA

 

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

• Kostajnica – 1 izvršilac

 

Potrebne kvalifikacije:

1. Minimalno  SSS

2.  Poželjno radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

3. Poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

• Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

• Kopiju uvjerenja o državljanstvu

• Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: posao@minutica.ba.

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

 “Glas srpski - Trgovina” ad - Banjaluka,

Ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD  -

BANjA LUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

Za područja:       

• Kozarska  Dubica – 1 izvršilac

 

Potrebne kvalifikacije:

1.  Minimalno  SSS

2.  Poželjno radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

3.  Poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

• Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

• Kopiju uvjerenja o državljanstvu

• Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: posao@minutica.ba.

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

 “Glas srpski - Trgovina” ad - Banjaluka,

Ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

AUTO-ŠKOLA “FOKUS”

Uskočka b.b.

79101 PRIJEDOR

mail: autoskolafokus@yahoo.com  

OGLAS

          Auto-školi “Fokus” u Prijedoru potreban instruktor vožnje za “B” i ostale kategorije.

Sve dodatne informacije na broj telefona 065/313-100 ili lično u prostoriji auto-škole “Fokus”  na adresi Uskočka b.b., Prijedor.

Oglas ostaje otvoren do popunjenosti radnog mjesta.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana