JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

******************************

 OSNOVNI SUD U KOZARSKOJ DUBICI

 Davidov trg bb

 KOZARSKA DUBICA

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

i za prijem pripravnika - volontera bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od dvije godine

Radno mjesto:

1. Sudski asistent - daktilograf (1 izvršilac)

2. Spremačica i kurir (1 izvršilac)

3. Pripravnik – volonter (4 izvršioca)

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

IV stepen školske spreme, gimnazija, upravna škola ili druga odgovarajuća srednja škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

NK radnik, završena osmogodišnja škola.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

VII stepen školske spreme, pravni fakultet, dipl. pravnik sa 240 ECTS bodova, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

- diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci

- dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)

- dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Za izabrane kandidate za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Pripravnici – volonteri zaključuju ugovor o obavljanju pripravničkog – volonterskog rada na period od dvije godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom “Za konkurs” ili lično na adresu suda.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana