JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******************

JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE

 

Raspisuje

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Viši stručni saradnik - urednik programa i filmski arhivista za dokumentarnu građu

 

2. Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

- VII stepen stručne spreme (Akademija umjetnosti, Filozofski fakultet - književno-istorijske ili teatrološke discipline, ili odgovarajući fakultet društvenog smjera)

- poznavanje jednog stranog jezika

- poznavanje rada na računaru

- godina dana radnog iskustva u struci

 

3. Uz prijavu dostaviti:

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)

- Ovjerenu kopiju diplome

- Dokaz o radnom iskustvu u struci

- Dokaz o poznavanju rada na računaru

- Dokaz o poznavanju stranog jezika

- Ljekarsko uvjerenje (kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova Kinoteka Republike Srpske

71420 Pale, Srpskih ratnika 4 (sa naznakom za Konkursnu komisiju)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana