JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

*************

 

JZU DOM ZDRAVLjA ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA BB

76 230 ŠAMAC

 

 

ODLUKA

o poništenju javnog konkursa i Odluke o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

Po nalogu Republičkog inspektora rada, Rješenje broj: 24.100/173-196-9-9/20 od 13.3.2020. godine, poništava se javni konkurs broj:01-118-1/20 od 29.1.2020. godine i ispravka javnog konkursa, broj 01-118-2/20 od 31.1.2020. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, diplomirani psiholog, 1 izvršilac, pola radnog vremena i Odluka o izboru kandidata broj: 01-118-11/20 od 24.2.2020. godine.

 

II

Novi oglas za prijem radnika na radno mjesto psihologa biće naknadno objavljen.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke o potrebi za zasnivanjem radnog odnosa, broj: 01-118/20 od 29.1.2020. godine, objavljen je javni konkurs, broj 01-118-1/20 od 29.1.2020. godine,  za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, diplomirani psiholog, 1 izvršilac, pola radnog vremena, Ispravka javnog konkursa, broj 01-118-2/20 od 31.1.2020. godine, koji su objavljeni na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i na oglasnoj tabli Doma zdravlja Šamac.

 

Direktor JZU Dom zdravlja Šamac je, Odlukom broj 01-118-3/20 od 12.2.2020. godine, imenovao Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u JZU Dom zdravlja Šamac na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena, diplomirani psiholog, 1 izvršilac, u sastavu:

1. dr Blagoje Simić,

2. dr Joka Simić,

3. Mirko Kajtez.

 

Komisije za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u JZU Dom zdravlja Šamac na neodređeno vrijeme, diplomirani psiholog, 1 izvršilac, pola radnog vremena, shodno obavezi utvrđenoj Odlukom o imenovanju, Izvještaj i Listu za izbor kandidata dostavila je direktoru JZU Dom zdravlja Šamac sa jednoglasnim prijedlogom da se sa kandidatkinjom Sanjom Mijanić zaključi ugovor na neodređeno vrijeme.

 

Direktor JZU Dom zdravlja Šamac uvažio je prijedlog Komisije i donio Odluku o izboru kandidata, broj:01-118-11/20 od 24.2.2020. godine, Sanje Mijanić, Pisari bb, 76230 Šamac, za popunu upražnjenog radnog mjesta u JZU Dom zdravlja Šamac na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena, u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, na radnom mjestu diplomirani psiholog.

 

Dana 25.2.2020. godine izvršen je vanredni inspekcijski nadzor u JZU Dom zdravlja Šamac, kojim se utvrđivala zakonitost provođenja konkursne procedure i izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto diplomirani psiholog, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena.

 

Republički inspektor rada je donio Rješenje broj: 24.100/173-196-9-9/20 od 13.3.2020. godine, kojim se nalaže da JZU Dom zdravlja Šamac, otkloni nepravilnosti utvrđene prilikom vršenja vanrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz oblasti radnih odnosa, te preduzme sljedeće mjere:

 

1. donese odluku o poništenju javnog konkursa broj:01-118-1/20 od 29.1.2020. godine i ispravku javnog konkursa, broj 01-118-2/20 od 31.1.2020. godine za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, diplomirani psiholog, 1 izvršilac, pola radnog vremena i Odluku o izboru kandidata broj:01-118-11 od 24.2.2020. godine na upražnjeno radno mjesto,

2. konkurs za upražnjeno radno mjesto oglasi u skladu sa članom 17. i 18. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:30/10, 102/12 i 94/19) i internim aktima ustanove, i u skladu sa istim izvrši izbor kandidata.

 

 

Postupajući po Rješenju Republičkog inspektora rada, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba Upravnom odboru JZU Dom zdravlja Šamac u roku od osam (8) dana od dana prijema.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana