JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.04.2022. godine

Srna
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.04.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.04.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*****************

Tvornica obuće BEMA d.o.o. Banja Luka

Vojvode Pere Krece bb

78000 Banja Luka

 

KONKURS

Tvornica obuće BEMA d.o.o. Banja Luka raspisuje konkurs za prijem u radni odnos radnika u računovodstvu.

Uslovi:

-        Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista

-        Poželjno radno iskustvo i licenca ovlaštenog računovođe

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 051 466 516  ili putem e-mail adrese: [email protected]

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***

„RILEX Co” d.o.o. Banja Luka,

Ul. Branka Radičevića 14

78000 Banja Luka

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

 

O  G  L  A  S

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1.       Higijeničar (M) – 1 izvršilac

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;                                                                   

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „GLAS SRPSKE” i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banja Luka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „RILEX Co” d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas” ili na e-mail adresu: [email protected]

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

„GURMAN” s.p.

Ciglane 144

78000 Banja Luka

 

Raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme:

 

OGLAS

Konobar.........................................................................1 izvršilac

Kuhar...............................................................................3 izvršioca

Poseban uslov:

 • Poželjno radno iskustvo na poslovima konobara i kuhara

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 063/829-581.

Oglas ostaje otvoren do 30.05.2022. godine.

***

KOREKTO” s.p.

Verići bb

78000 Banja Luka

 

Raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme:

OGLAS

Konobar (ž) .................................................2 izvršioca

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 063/829-581.

Oglas ostaje otvoren do 30.05.2022. godine.

***

Banjalučka Pivara doo Banja Luka

Ul.Slatinska br.8

78000 Banja Luka

 

Banjalučka pivara je kompanija sa gotovo vijek i po dugom tradicijom u proizvodnji piva, a ujedno je i jedini proizvođač piva u Republici Srpskoj. Pored “Nektar” piva, kao najprepoznatljivijeg brenda, Banjalučka pivara u svom asortimanu ima brendove: “Banjalučko pivo”, “Crni Đorđe”, “Nektar limun”, “Nektar crveni grejp” kao i novi brend “Baraba”.

Ova kompanija, svojim načinom rada, potvrđuje usmjerenost ka ljudima u cilju boljeg plasmana svojih proizvoda.

Ukoliko ste spremni za poslovne izazove, dinamično radno okruženje, mogućnost profesionalnog napredovanja, zadovoljstvo nam je pozvati Vas da se javite na oglas za prijem u radni odnos, za sljedeće radno mjesto:

 

RUKOVAOC MAŠINA - SUVI DIO

 

ODGOVORNOSTI I ZADACI:

•        Rad na mašini za upakivanje i ispakivanje  boca

•        Rad na mašini depaletizator, paletizator i pakerici

•        Rad na mašini za vezanje špage

•        Kontrola ispravnosti i čistoće  mašina i prostora oko mašina

•        Kontrola dotoka boca, gajbi, ispravnosti i napunjenost gajbi, pojedinačnih paketa kao i pravilno  upakivanje  boca u gajbe

•        Rad na pregledu i čišćenju  foto ćelija

•        Asistencija prilikom podešavanja mašina za druge vrste gotovog proizvoda

•        Blagovremeno obavještavanje pretpostavljenog o svim promjenama  u radu mašine i  potrošnji raspoložive ambalaže

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO I ZNANjE

 

•        Minimalno srednja stručna sprema

•        Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

KANDIDAT OSIM PROFESIONALNIH USLOVA I ZNANjA, TREBA DA ISPUNjAVA I SLjEDEĆE USLOVE:

•        Orjentisanost ka timskom radu

•        Pouzdanost, preciznost i usresređenost na detalje

•        Smirenost i organizovanost u stresnim situacijama

ODABRANOM KANDIDATU NUDIMO:

•        ugovor na neodređeno vrijeme, nakon isteka  probnog rada i pozitivne ocjene rada 

•        obuku na  radnom mjestu

Mjesto rada: Banja Luka

Broj izvršilaca: 4

Rok za podnošenje prijava je do  04.05.2022.godine.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu prijaviti se možete slanjem Vaše biografije na email: [email protected]

Zadržavamo pravo da razgovor obavimo, isključivo, sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove.

***

JU OŠ „Petar Kočić''

78 207 Kola, Banja Luka

 

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

1.      Nastavni predmet geografija-  16 časova, (8 časova u CŠ Kola i 8 časova u PO Stričići), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije,  1 izvršilac- pripravnik.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice bez radniog iskusta-pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  13. maja 2022. godine (petak) u 11:30 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom “Za konkurs”

***

Gradska uprava Grada Banja Luka

Ul. Trg srpskih vladara br. 1

78000  Banja Luka

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

U GRADSKU UPRAVU GRADA BANjA LUKA

I

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka izvršiće se prijem pripravnika, sa visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija, i to:

 

 • diplomirani pravnik (240 ECTS ili VII stepen stručne spreme).............3 izvršioca   

II - Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnički staž za lica sa završenim visokim obrazovanjem traje godinu dana.

 

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika

 1. da je državljanin  RS, odnosno BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ;
 8. da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

IV - Posebni uslovi 

- završen fakultet odgovarajućeg smjera,

-da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS

 

V – Potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

5) da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 1. diplome o završenom fakultetu;
 2. uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatak diplomi (ukoliko se izdaje) iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja;
 3. uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku, u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana niti univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje Gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka nakon objave javnog konkursa.

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:

1) prosjek ocjena;

2) dužina čekanja na zaposlenje u struci;

3) opšti utisak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3) i 4)):

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

          Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nikolina Račić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36., 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS . Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

***

KIS PRODUKT d.o.o.

Nikole Pašića bb

Trn

K O N K U R S

KIS PRODUKT-u d.o.o. iz Trna potrebni sljedeći radnici:

 • Lakirer ..................................................................................... 1 izvršioc
 • Stolar ....................................................................................... 1 izvršioc
 • Pomoćni radnik ...................................................................... 1 izvršioc

Prijave na adresi firme: Nikole Pašića bb, Trn

Informacije na telefon: 065/597-037.

***

JU OŠ ,,MEŠA SELIMOVIĆ”                                                                                                                                                                                                                              78 434 NASEOBINA LIŠLjA                                                                                                                                Broj: 124/22                                                                                                                                 Datum: 26.04.2022. godine

 Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović” raspisuje  

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika u radni odnos

 1. Profesor engleskog jezika  – 2 časa u PO Otpočivaljka, radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, rad na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, spiskom priložene dokumentacije  kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju koja ne smije biti starija od 6 mjeseci:

1.   Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2.  Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3.  Da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

7.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

10.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

12.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

13.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

15.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ ,,Meša Selimović”, Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom “Za Konkurs”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog konkursne komisije, odbaciće se zaključkom. Rezultat konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole. Obavještenja i rješenja o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 11.05.2022. godine sa početkom u 10:00 časova.

***

JU OŠ ''DOSITEJ OBRADOVIĆ'' KNEŽEVO 

D.Komljenovića bb

78230 Kneževo

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

OPIS RADNOG MJESTA

I – Predmet
Školski odbor JU OŠ „Dositej Obradović” Kneževo raspisuje  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „   Dositej Obradović” Kneževo “.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole  i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole.
Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

III – Mandat
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.
Mandat direktora traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – Uslov za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „  Dositej Obradović” Kneževo  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statuta Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović” Kneževo broj:128/18, i to:

1.Opšti uslovi
1)Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2)Da je državljanin BiH/RS
3)Da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
1)Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
2)Ima najmanje pet  godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) 
3)Nije osuđivan prvosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava  Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviji i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.


V – Potreban dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Prijavu na konkurs
-Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Potvrdu kojom se dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome
-Preporuku ranije poslodavaca odnosno Nastavničkog vijeća  škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci)
-Ovjerena izjava kandidata da nije obuhavaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišenjm mandatu
-Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakonika RS, škola će službenim putem zatražiti o nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

VI – Rok za učešće na konkurusu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično u školu ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović” Kneževo, ulica Dujka Komljenović bb, 78230 Kneževo
Sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direkora škole” (NE OTVARATI)
Rok za podnošenja prijava je 15 dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas srpske posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.
Neblagovremene i nepotupne prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola „ Dositej Obradović” Kneževo , u roku od osam (8) dana od dana dostvaljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana