JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.03.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ”

Ul. Subotička 28

78000 BANjALUKA

PONIŠTENjE KONKURSA

 

 

Zbog proglašenja vanredne situacije u Republici Srpskoj, poništavamo konkurs koji je raspisan dana 11.3.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, za radna mjesta nastavnika/profesora fizike i matematike, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”, BANjALUKA          

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116,

78000 Banjaluka

 donosi

 

 

ODLUKU

o poništenju dijela javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Poništava se dio konkursa broj 204/20 od 24.2.2020. godine, objavljen dana 4.3.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” pod rednim brojem 2. Profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - puna norma - jedan izvršilac – lice bez iskustva – pripravnik, zbog povratka radnika sa bolovanja.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JZU BOLNICA

GRADIŠKA

BROJ: 01-/20

DATUM: 20.3.2020. godine

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

1. Rukovodilac odsjeka za računovodstvo

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

- da su državljani RS;

- da su stariji od 18 godina

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine napodobnim za obavljanje posla za navedeno radno mjesto, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični ili prekršajni postupak.

 

Posebni uslovi:

- završen ekonomski fakultet;

- posjedovanje licence sertifikovanog računovođe izdatog od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini;

- radno iskustvo na poslovima sertifikovanog računovođe od najmanje jednu godinu;

- poznavanje rada na računaru;

 

Opis poslova:

- Organizuje i rukovodi radom odsjeka za računovodstvo, koordinira rad sa ostalim službama

- Kontroliše pravilno, blagovremeno i kvalitetno rješavanje poslova postavljenih pred knjigovodstvo;

- Organizuje rad na sprovođenju popisa imovine, sredstava i izvora sredstava;

- Odgovara za tačnost podataka koji se prezentuju direktoru, Upravnom odboru, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ostalima prema potrebi;

- Izrada mjesečnih finansijskih izvještaja zbirno i po radnim jedinicama;

- Izrada potrebnih izvještaja prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;

- Izrada polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja;

- Organizuje rad pri revizijama finansijskih izvještaja kao i ostalim kontrolama u toku godine;

- Prati i proučava propise iz svog domena, vodi potrebna zaduženja, vodi evidenciju kredita kod banaka i drugih davalaca;

- Organizuje odlaganje i čuvanje poslovnih knjiga u skladu sa Pravilnikom;

- Prijem i podjela pošte koja se odnosi na knjigovodstvo;

- Vodi radne liste zaposlenih u svom sektoru;

- Prisustvuje seminarima i edukacijama;

- Pravi izvještaj o stanju dobavljača;

- Vrši plaćanje po nalogu neposrednog rukovodioca;

- Vrši likvidaciju prispjele dokumentacije i usmjerava je na obradu;

- Daje uputstva iz oblasti knjigovodstva neposrednim izvršiocima;

- Vrši korespondenciju radi usaglašavanja knjigovodstvenog stanja ili

neispravne dokumentacije;

- Obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjenju opštih i posebnih uslova i kratku biografiju.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja istog u listu “Glas Srpske.”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati na protokol JZU Bolnice Gradiška ili putem pošte na adresu: JZU Bolnica Gradiška, Dr Mladena Stojanovića 20, 78400 Gradiška sa napomenom za konkurs.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana