JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

******

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

r a s p i s u j e:

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:

1.       Urbanizam i planiranje prostora – 1 izvršilac

2.       Građevinski materijali i konstrukcije – 1 izvršilac

3.       Poslovne finansije – 1 izvršilac

4.       Računovodstvo i revizija* - 1 izvršilac

5.       Patološka fiziologija – 2 izvršioca

6.       Biohemija i molekularna biologija – 1 izvršilac

7.       Opšta fizika – 1 izvršilac

8.       Analitička hemija – 1 izvršilac

9.       Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina – 1 izvršilac

10.     Socijalna i organizacijska psihologija – 1 izvršilac

11.     Specifični jezici – italijanski jezik (nastavni predmeti: Teorija prevođenja; Italijanska lingvistika; Prevođenje; Italijanska filologija; Metodika prevođenja) – 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1.       Pozorišna režija (nastavni predmeti: Scenografija i kostimografija 1,2; Scenografija i kostimografija 1,2,3,4,5,6; Scenografija i kostimografija 1,2 - izborni) – 1 izvršilac

2.       Pozorišna režija (nastavni predmeti: Pozorišna režija 1,2,3,4,5,6,7,8; Radio režija 1,2,3,4; Pozorišni žanrovi 1,2; Pozorišni žanrovi i stilovi 1,2; Pozorišna i radio režija 1,2; Osnove lutkarstva 1,2)  - 1 izvršilac

3.       Filmska i TV režija (nastavni predmeti: Filmska i TV režija 1,2,3,4,5,6,7,8; Filmska i TV režija 1,2,3,4,5,6; Filmska i TV režija 1,2) - 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:

1.       Arhitektonske tehnologije - 1 izvršilac

2.       Arhitektonsko projektovanje - 1 izvršilac

3.       Specijalno fizičko obrazovanje* - 1 izvršilac

4.       Opšta pedagogija - 1 izvršilac

 

IIb Za uže umjetničke oblasti:

1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1, 2, 3, 4, 5 i 6; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1, 2, 3 i 4; Slikanje – izborni 1, 2, 3 i 4; Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2, Crtež – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2; Večernji akt 1 i 2) - 1 izvršilac;

 

OPŠTI USLOVI:

1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-        da je državljanin  RS ili BiH;

-        da je stariji od osamnaest (18) godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

POSEBNI USLOVI

2.1  Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju  i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS ,  kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIb:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-        uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-        dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 83. Zakona o visokom obrazovanju RS ,kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:.

-        Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Računovodstvo i revizija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-        Za radno mjesto za izbor saradnika u okviru tačke IIb pod rednim brojem „1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1, 2, 3, 4, 5 i 6; Crtanje i slikanje 1 i2; Slikanje 1, 2, 3 i 4; Slikanje – izborni 1, 2, 3 i 4; Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2, Crtež – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2; Večernji akt 1i 2) -– 1 izvršilac, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

-        Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „3. Specijalno fizičko obrazovanje* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

-        Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „4. Opšta pedagogija – 1 izvršilac", zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova:

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

-        Pod rednim brojem 1., 2 i 3. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 1. i 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojevima 3. i 4. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 5. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojevima 6., 7. i 8. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojem 9. RUDARSKOM FAKULTETU, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor,

-        Pod rednim brojem 10. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

-        Pod rednim brojevia 11. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIKA:

-        Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

- Pod rednim brojem 1. i 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka

- Pod rednim brojem 3. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banja Luka,

- Pod rednim brojem 10. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

***

 „GURMAN" s.p. BANjALUKA

Ciglane 144

78000 Banja Luka

 

OGLAS

 

KONOBAR ....................................................................... 2 IZVRŠIOCA

KUHAR ............................................................................ 3 IZVRŠIOCA

 

- potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 063/829-581.

Oglas ostaje otvoren do 02.12.2021.godine.

***

JU POLITEHNIČKA ŠKOLA BANjALUKA

Nikole Pašića 11A

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

Konkurs

za popunu upražnjenog    radnog  mjesta

 

1. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj struci za zanimanje tehničar za obradu drveta CNC, za nastavne predmete ( tehnologija matrijala, konstruisanje, obrada drveta i modeliranje namještaja pomoću računara)  - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 14 časova).

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

 

Kandidati pored  opštih  uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije):

-        diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studiskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ipita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

-        izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte ,

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ( za radno mjesto pod brojem 1 za koje je traženo lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom),

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ipunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom,  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterjuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 06.12.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u  10, 00 časova,  u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijeve na konkurs.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dastaviti lično ili poštom na adresu  škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

***

JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" BANjALUKA

Gundulićeva 31

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika VSS - djece poginulih boraca VRS

u JU „Centar za socijalni rad" Banja Luka

 

1. diplomirani ekonomista ............ 1 pripravnik

I) Status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II) Uslovi za prijem u radni odnos

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. završen fakultet odgovarajućeg smjera (visoka stručna sprema, VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ili 240 EC­TS bodova ) i stečeno zvanje diplomirani ekonomista.

2. da nema radnog iskustva u svom-traženom zanimanju

3. da se nalazi na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS

4. da ima status djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske

 

III) Potrebni dokumenti

1) diplomu o završenoj školskoj spremi,

2) uvjerenje/potvrda JU Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda,

3) dokaz da je kandidat iz kategorije djece poginulih boraca VRS (rješenje nadležnog Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu)

 

IV) Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

V) Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne za javni konkurs:

Rok za podnošenje prijave je do 30.11.2021. godine. Javni Oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske". Prijave se mogu podnositi neposredno na protokolu JU „Centar za socijalni rad" Banja Luka svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Gundulićeva br. 31, 78000 Banja Luka (sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem pripravnika).

Za sve dodatne informacije o Javnom oglasu pozvati na kontakt telefon: 051/348-526.

***

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA" d.o.o. BANjALUKA

Kralja Petra II 17

78 000 Banja Luka

 

Raspisuje:

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

SEKTOR ZA MARKETING 

1. Marketing menadžer (Marketing menager).... 1 izvršilac

 

Mjesto rada: Banja Luka

II OPŠTI USLOVI

•        da je državljanin RS i BiH;

•        da je stariji od 18 (osamnaest) godina;

•        da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III POSEBNI USLOVI

•        VII stepen stručne spreme – VSS;

•        ekonomski fakultet ili fakultet društvenih nauka;

•        najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima (prednost rad u agencijama za marketing);

•        poznavanje rada na računaru (napredno poznavanje „MC Of­fi­ce");

•        poznavanje engleskog jezika;

•        poznavanje rada na platformama („Goo­gle Ads", „Fa­ce­bo­ok Ads Me­na­ger", „Goo­gle Analytics");

•        poznavanje rada na društvenim mrežama („Fa­ce­bo­ok", „Tnjitter", „Goo­gle +", „In­sta­gram", „Lin­ke­dIn" i „YouTu­be");

•        poznavanje softvera za grafički dizajn („Ado­beP­ho­tos­hop", „Ilus­tra­tor" i sl);

•        vozačka dozvola B kategorije.

 

IV OSTALI USLOVI

•        izuzetno razvijene analitičke vještine;

•        individualna inicijativa;

•        spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu;

•        sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti;

•        afiniteti za nove trendove digitalnog marketinga, usavršavanje i obučavanje;

•        visok nivo radne etike i poštenja.

V PRIJAVA NA KONKURS

Kandidati su dužni radi prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:

•        biografiju (CV) i propratno pismo – u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom;

•        kopija diplome o završenoj školskoj spremi;

•        potvrda o traženom radnom iskustvu;

•        kopija vozačke dozvole;

•        ostala dokumenta (uvjerenja, seminari i  sl.).

Napomena: Tražene kopije dokumenata nije potrebno ovjeravati kod opštinskih organa.

 

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, kao i na e-ma­il adresu elek­tron­ska­vi­de­olu­tri­ja@ev­ldoo.com - najkasnije do 10.12.2021. godine.

 

VI TESTIRANjE

Svi kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove podliježu testiranju koje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije, a po potrebi i unaprijed prirpemljen test.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na testiranje.

 

VII OBJAVA

Konkurs će se objaviti u štampanim, elektronskim medijima i na internet stranici „EVL" d.o.o. Banja Luka.

***

„KOREKTO" s.p. BANjALUKA

Verići bb

78000 Banja Luka

 

OGLAS

 

KONOBAR .......................................................... 2 IZVRŠIOCA

 

- potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 063/829-581.

Oglas ostaje otvoren do 02.12.2021.godine.

***

 

Banjalučka pivara AD Banja Luka

Slatinska 8, Banja Luka

 

Raspisuje oglas za prijem u radni odnos, za sljedeće radno mjesto:

 

RUKOVAOC MAŠINA - SUVI DIO

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO I ZNANjE

•        Minimalno srednja stručna sprema

•        Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

KANDIDAT OSIM PROFESIONALNIH USLOVA I ZNANjA, TREBA DA ISPUNjAVA I SLjEDEĆE USLOVE:

•        Orjentisanost ka timskom radu

•        Pouzdanost, preciznost i usresređenost na detalje

•        Smirenost i organizovanost u stresnim situacijama

ODABRANOM KANDIDATU NUDIMO:

•        ugovor na neodređeno vrijeme, nakon isteka  probnog rada i pozitivne ocjene rada 

•        obuku na  radnom mjestu

•        rad u stimulativnom i dinamičnom poslovnom okruženju

 

Mjesto rada: Banja Luka

Broj izvršilaca: 3

Rok za podnošenje prijava je do  07.12.2021.godine.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu prijaviti se možete slanjem Vaše biografije na ema­il:  prijaveŽblpivara.com

Zadržavamo pravo da razgovor obavimo, isključivo, sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove.

***

 

„GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD  - Minutica  BANjALUKA

Ulica Skendera Kulenovića 93

78000 Banja Luka

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

Za područja:       

•        BANjA LUKA – više izvršilaca

•        ČELINAC – 1 izvršilac

•        GRADIŠKA – 2izvršioca

•        LAKTAŠI – 2 izvršioca

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

- Minimalno  SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru („MS Of­fi­ce")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,

- Kopija uvjerenja o državljanstvu

- Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: po­sao@mi­nu­ti­ca.ba.

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina" ad - Minutica Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU POLITEHNIČKA ŠKOLA BANjALUKA

Nikole Pašića 11a

78000 Banja Luka

 

Objavljuje:

 

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

Poništava se tačka 5. konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta profesor stručnih predmeta šumarske struke – nepuna norma od 14 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske godine, objavljen u dnevnom listu Glas Srpske, dana 25.08.2021.godine.

Ostali dio teksta javnog konkursa ostaje neizmjenjen.

***

VIMKOP DISTRIBUCIJA DOO BANjALUKA

Ul.Subotička bb

78000 Banja Luka

Raspisuje:

                                                             

O G L A S

 

RADNIK U SKLADIŠTU. ....................................  1 IZVRŠILAC

Uslovi rada:

-SSS I 1 GODINA RADNOG ISKUSTVA

Opis posla:

-Organizacija i praćenje distribucije

-sklonost timskom radu

Prednosti:

-Radno iskustvo na sličnim poslovima minimum 3 godine.

Prijave sa radnom biografijom pošaljite na ma­il:infoŽvimkop.com ili adresu poslodavca

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU GIMNAZIJA BANjALUKA

 

objavljuje se:

 

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

 

Za prijem radnika u radni odnos

         

Vrši se ispravka dijela Javnog konkursa broj: 01-2768/21 objavljenog dana 17.11.2021. godine u dnevnim  novinama Glas Srpske,  koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 2. (prof. matematike ):  

1. Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, nepuna norma (16 nastavnih časova) do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

 Tačka 2.  Javnog konkursa broj gornji mijenja se i glasi:

Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, puna norma (18 nastavnih časova) do povratka radnika sa  bolovanja

Ostali dio teksta konkursa za prijem radnika u radni odnos ostaje neizmjenjen.

***

 

JU OŠ ,,MLADEN STOJANOVIĆ" GORNjI PODGRADCI

Gornji Podgradci

78405 Gornji Podgradci

 

Direktor JU OŠ,,Mladen Stojanović" Gornji Podgradci na osnovu odluke Školskog odbora, poništava  dio konkursa, pod tačkom 2.  za prijem profesor istorije 10 časova  na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine, objavljenog dana 20.10.2021. godine u dnevnom listu ,,Glas Srpske".

 

 PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

Direktor JU OŠ,,Mladen Stojanović" Gornji Podgradci,  na osnovu odluke Školskog odbora , poništava tačku 2. Konkursa objevljenog u dnevnom listu „Glas Srpske", od 20.10.2021. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta, profesor istorije, 10 časova u   centralnoj školi u Gornjim Podgradcima,  na određeno vrijeme  do  31.08.2022. godine.

 Tačka 2. Konkursa se poništava  zbog tehničkih razloga.

***

 

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA

Vidovdanska 58

78 400 Gradiška   

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika

 

1.Medicinska grupa predmeta, doktor medicine- 16 časova nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvm i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na neodređeno vrijeme.

2. Profesor stočarstva sa ishranom, diplomirani inžinjer poljoprivrede (opšti smjer ili smjer stočarski), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1)      da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)      Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5)      Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

-        vrsti posla

- stepenu stručne spreme

- dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

 

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 06.12.2021. godine u 11,00 časova, u prostorijama škole.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ „MILjA ĐUKANOVIĆ" MRKONjIĆ GRAD

Vase Pelagića 17

Mrkonjić Grad

 

K O N K U R S

za popunjavanje radnih mjesta i to

 

1. Diplomirani vaspitač, VSS,  položen stručni ispit - rad na određeno vrijeme (zamjena, do povratka sa porodiljskog bolovanja), 1 godina radnog iskustva .................................  2 izvršioca,

2. Diplomirani vaspitač, VSS,  - rad na određeno vrijeme u PO Podrašnica(do 31.08.2022. godine), 1 godina radnog iskustva  .....................................................................  1 izvršilac,

3. Diplomirani pedagog, VSS, rad na određeno vrijeme (zamjena, do povratka sa porodiljskog bolovanja), 1 godina radnog iskustva ........................... 1 izvršilac.

 

 OPŠTI USLOVI:

 

-        Da je državljanin RS ili BiH,

-        Da je stariji od 18 godina,

-        Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

-        Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

-        Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

 

POSEBNI USLOVI ZA TAČKU 1 - vaspitač

 

- VSS, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

- Položen stručni ispit,

- Radno iskustvo najmanje 1 godinu dana.

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 

-        Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

-        Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

-        Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-        Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-        Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

POSEBNI USLOVI ZA TAČKU 2 - vaspitač u PO Podrašnica

 

1.       VSS, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

2.       Radno iskustvo najmanje 1 godinu dana.

 

          Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 

1.       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.       Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

7.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

8.       Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

POSEBNI USLOVI ZA TAČKU 3 - pedagog

 

1.       VSS, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu pedagogije,

2.       Radno iskustvo najmanje 1 godinu dana.

 

          Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 •       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

•        Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

•        Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

•        Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

•        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

•        Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

•        Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

•        Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

•        Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

• Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju. Intervju će se obaviti u prostorijama JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović" Mrkonjić Grad, 09.12.2021. godine u 09:00 časova, te se kandidati neće posebno pozivati. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli ustanove, najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua.

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović"  Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE

Maslovare bb

78223 Maslovare

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ " MASLOVARE

 

I– Predmet

Školski odbor JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

III – Mandat

Direktor JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš  " Maslovare imenuje se na period od četiri godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove.

IV- Uslovi za učešće na konkursu

Na mjesto direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare mogu konkurisati lica koja ispunjavaju uslove propisane Ustavom BiH, članom 26. Zakonom o radu RS, članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

1) Opšti uslovi:

1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2. da je državljanin BiH/RS ,

3. da je stariji od 18 godina.

2) Posebni uslovi:

1.       završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove propisane članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2.       najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,

3.       nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3) Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, na kandidata za mjesto direktora ne smije se odnositi član 9. stav (1) Ustava BiH , odnosno, kandidat ne može biti nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog Suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta kojim dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

1.       izvod iz matične knjige rođenih,

2.       uvjerenje o državljanstvu,

3.       diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4.       potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5.       ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6.       uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.       prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.       preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10.     kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11.     ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi odredba člana 9. stav (1) Ustava BiH.

Uvjerenje iz tačke 6. škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju na području Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII– Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš " Maslovare u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

Javna ustanova Osnovna škola ''Branko Radičević'' Banja Luka

 Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116,

 78000 Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

1) Nastavnik tehničkog obrazovanja – puna norma na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine – 1 izvršilac – lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu   

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 25.11.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju spriječavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana