JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

OŠ “SVETI SAVA”

BANjALUKA

Ul. Užička bb

78000 Banjaluka

raspisuje

  

KONKURS

 

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom – djece poginulog borca VRS u radni odnos na određeno vrijeme  u JU OŠ” Sveti Sava” Banja Luka

 

 

1.  Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa viskom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ “Sveti Sava” Banjaluka po “Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece palih boraca u 2020. godini”,,

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja ....................................................... 1 izvršilac

2. Profesor fizike ............................................................................. 1 izvršilac

 

2.  Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

 

3. Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

 

4. Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 

- da su stariji od 18 godina,

- da su državljani RS, odnosno BiH,

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.

 

5. Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:

- visoka stručna sprema - profesor fizičkog vaspitanja,

- visoka stručna sprema - profesor fizike.

6. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to;

- prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- kopiju lične karte,

- kopiju diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,

- dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banjaluka,

- ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS.

 

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

7. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom “Komisiji za prijem pripravnika”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 dana od dana objavljivanja .

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 8.10.2020. god. u 10 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

***

“ELNOS BL” DOO

Blagoja Parovića 100E

78000 Banjaluka

 

Sa ciljem da profesionalno odgovori povećanju obima poslovanja, Elnos BL Banjaluka otvara  mogućnost zaposlenja na poziciji menadžer ljudskih resursa/HR menadžer na nivou Elnos Grupe.

 

ELNOS BL Banjaluka objavljuje

 

KONKURS

za radno mjesto:

 

• Menadžer ljudskih resursa/HR menadžer

1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

 

- Zanimanje: više ili visoko obrazovanje, po mogućnosti iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, prava, ekonomije, društvenih ili organizacionih nauka

- Ekspert za oblast upravljanja ljudskim resursima

- Minimalno 5 godina iskustva u oblasti HR-a

- Poznavanje pravne regulative kojom se uređuje oblast zapošljavanja

- Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point)

- Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (obavezan uslov)

- Vozačka dozvola “B” kategorije

 

Specifični uslovi i osobine koji će se posebno bodovati:

 

- Izražene komunikacijske, organizacione i prezentacijske vještine

- Brzina prilagođavanja sistemu i programima

- Efikasnost samostalnost i odgovornost u radu

- Sposobnost dobre procjene karaktera, taktičnost i samopouzdanje

- Poznavanje ostalih stranih jezika

 

Oglas ostaje otvoren do  29.9.2020. godine.

Prijave i biografije dostaviti na e-mail careers@elnosgroup.com

***

“GOSTIONICA KOD DADE” SP

Vojvode Uroša Drenovića 216

78000 Banjaluka

 

Objavljuje:

OGLAS

 

1.  Konobar(ž) ...............................................................................1 izvršilac

 

Opis posla:

Posluživanje hrane i pića u restoranu.

 

Svi zainteresovani kandidati neka se jave na broj telefon 065/585-563.

 

Oglas otvoren do 15.10.2020.

***

ALPHA SECURITY  DOO

Ul. Dragana Bubića br.14a

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

 

- Tehničar (m/ž)

za područje regije Banjaluka

Broj izvršilaca …………………………………………………  1  (jedan)

Opis posla:

- ugradnja sistema tehničke zaštite,

- servisiranje i održavanje sistema tehničke zaštite.

Uslovi:

- Završena srednja elektrotehnička ili mašinska škola  IV stepen,

- Rješenje za obavljanje poslova tehničke zaštite izdat od strane MUP-a je prednost ali nije uslov,

- Radno iskustvo na istim  ili sličnim poslovima minimalno 12 mjeseci,

- Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

- Poznavanje engleskog jezika je prednost ali nije uslov

- Poznavanje rada na računaru.

Prijave sa kratkom  biografijom  dostaviti putem , e-mail info@alpha-security.org   ili lično na adresu poslodavca.

Uz prijavu dostaviti:

- Dokaz o stručnoj spremi (kopija diplome),

- Dokaz o  radnom iskustvu,

- Preporuku ranijeg poslodavca - nije uslov ali je poželjno,

- Dokaz o posjedovanju rješenja za obavljanje poslova tehničke zaštite  ukoliko kandidat takvo rješenje posjeduje.

Nepotpune  prijave se neće razmatrati. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor i koji ispunjavaju navedene uslove.

Traženu dokumentaciju priložiti u običnoj  kopiji.

Priložena dokumentacija neće se vraćati.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

“DDC Multilingual Services”

Braće Podgornika bb

78000 BANjALUKA

 

OGLAS

 

 

- Savjetnik za korisničku podršku za francuski jezik (m/ž)

Broj radnih mjesta: 30

 

Ključne odgovornosti:

- Rad na dolaznim upitima putem društvenih mreža, e-maila i četa od strane postojećih kupaca, bavljenje svim pitanjima koja imaju, težeći da rješenje bude nađeno pri prvom kontaktu

- Odgovaranje na sva pitanja na profesionalan, ljubazan i prijateljski način

- Izrada izvještaja sa kupcima da bi se pružilo najbolje iskustvo u klasi sa korisničkom podrškom

- Zadržavanje korisničkih informacija i evidencija u skladu sa DPA i našim internim procesima bezbjednosti upravljanja informacijama

- Sve druge dužnosti u skladu sa poslovnim zahtjevima.

Iskustvo:

Iskustvo u Call centru koristeći društvene mreže, e-mail , čet (poželjno)

Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju (minimum B1/B2 nivo)

Odlično poznavanje francuskog jezika u govoru i pisanju

Informatička pismenost

Znanja i vještine:

Odlične vještine u podršci kupcima

Odlično razumijevanje i tumačenje francuskog jezika u pisanju

Odlično poznavanje engleskog jezika u pisanju

 Odlične vještine govora i slušanja

Timski rad, ali i mogućnost samostalnog rada

Sposobnost brzog rada i pod pritiskom

Profesionalni odnos s kupcima

Fleksibilnost i prilagodljivost

Odličan pravopis i gramatika

Poznavanje maloprodajne industrije

Spremnost i želja za pomaganje drugima

Usmjerenost na ciljeve

***

ZU APOTEKA  “VIO  – PHARMACY”

Ul. Dragočaj bb.

Dragočaj

Objavljuje:

 

OGLAS

 

- Farmaceutski tehničar ............................................................2 izvršioca

 

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoju biografiju na sljedeću mail adresu: viopharmacy@yahoo.com  ili pozvati na kontakt telefon: 065/433-789.

 

Oglas otvoren 2 mjeseca od dana objave.

***

MKD “AURIS” AD

Veljka Mlađenovića 7d

78000 Banjaluka

 

 

Mikrokreditno društvo ,”uris”' a.d. Banjaluka, registrovano je za djelatnost kokrokreditiranja sa ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške i razvoju preduzetništva. MKD ,,Auris” a.d. Banjaluka je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Odlukom o osnivanju i Statutom društva.

 

Radi povećanog obima posla direktor MKD “Auris” a.d. Banjaluka, dana 23.9.2020. godine, raspisuje:

 

KONKURS

za

pripravnika sa VSS

Broj pozicija: 1

Mjesto rada: Banjaluka

 

Opis radnog mjesta:

 

1. Pripravnik, diplomirani pravnik (1 izvršilac);

 

Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

- Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office)

- VSS odgovarajućeg smjera za navedeno radno mjesto.

 

Osobine koje kandidat treba da posjeduje:

- Motivisanost i inicijativnost

- Komunikacijske i interpersonalne vještine

- Radnu etiku i samodisciplinu

- Pouzdanost i dosljednost

- Fleksibilnost i prilagodljivost

- Proaktivnost

- Volju za učenjem i napredovanjem.

 

Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu:

- Motivaciono pismo,

- Biografiju.

 

Prijave slati na , e-mail  info@auris.ba, sa naznakom “Za konkurs za pripravnika: diplomirani pravnik”.

 

Oglas ostaje otvoren do 30.09.2020. godine.

***

JP “PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” DOO

Trg Republike Srpske 8

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I – Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita i to:

 

1. Diplomirani inženjer saobraćaja .......................3 (tri)    izvršioca;

2. Diplomirani inženjer saobraćaja .......................1 (jedan) izvršilac;

3. Diplomirani inženjer građevinarstva.................1 (jedan) izvršilac;

4. Diplomirani ekonomista.......................................2 (dva)   izvršioca;

5. Diplomirani menadžer u medijima..........................1 (jedan) izvršilac;

6. Diplomirani pravnik za bezbjednost

     i kriminalistiku...................................................1(jedan) izvršilac;

7. Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije....1(jedan) izvršilac.

 

II – Opšti uslovi

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

- da su državljani RS, odnosno BiH;

- da su stariji od 18 godina;

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa;

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u JP “Putevi RS” d.o.o. Banjaluka;

- da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše SFRJ u Hagu i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom - član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III – Posebni uslovi

Kandidati, pored opštih, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

- Kandidati pod rednim brojem 1. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, saobraćajni fakultet;

- Kandidat pod rednim brojem 2. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, saobraćajni fakultet;

- Kandidat pod rednim brojem 3. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, građevinski fakultet;

- Kandidati pod rednim brojem 4. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet;

- Kandidat pod rednim brojem 5. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, Fakultet za menadžment.

- Kandidat pod rednim brojem 6. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 240 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banjaluka.

- Kandidat pod rednim brojem 7. sljedeće uslove:

1. Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS bodova (European Credit Transfet System – Evropski sistem prenosa bodova) ili VII stepen stručne spreme, Visoka škola za uslužni biznis.

- da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu stručne spreme;

- da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice.

 

IV  – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerene kopije):

- kraću biografiju;

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);

- diplomu o završenom fakultetu;

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);

- ovjerenu izjavu kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III alineja 5, 6. i 7;

- ovjerenu izjavu da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu stručne spreme (tačka IV alineja 2).

- Uvjerenje  JU Zavoda za zapošljavanje RS da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica.

Lični podaci podnosioca prijave su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka), dok su sve ostale informacije javne i dostupne.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, putem telefona i/ili pošte.

Kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom mu neće moći pristupiti.

 

V – Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Kandidati su dužni dostaviti prijave, lično ili putem pošte, na adresu, sa obaveznom naznakom “Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARATI”.

Nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave kandidata koji budu bili nedostupni Konkursnoj komisiji na adresi i kontakt telefonu iz prijave.

O rezultatima javnog konkursa, svi kandidati biće pismeno obaviješteni.

Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće biti vraćeni kandidatima.

Dokumentaciju koja nije tražena javnim konkursom nije potrebno dostavljati.

 

Napomena: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs počinje se računati od prvog narednog dana od dana objavljivanja. Ako poslednji dan roka pada u neradni dan, rok ističe istekom prvog radnog dana.

***

JU “GIMNAZIJA”, BANjALUKA

Zmaj Jovina 13

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS  u radni odnos na određeno vrijeme

 

       Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Gimnazija, Banjaluka po Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece poginulih boraca VRS, na sljedeća radna mjesta:

1. Profesor geografije .................................................. 1 izvršilac (profesor geografije; diplomirani geograf)

 

2. Radni odnos iz tačke 1. konkursa će zasnovati lice sa bez radnog iskustvom i položenog stručnog ispita odnosno lice u statusu pripravnika.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

• vrsta posla,

• stepen stručne spreme,

• dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

• nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 6.10.2020. godine u 12.40 časova.

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole. 

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Mirka Kovačevića 27

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih   radnih  mjesta

 

1. Prof/nast. razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka - 3 izvršioca –  na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini.

2. Prof/nast.  hemije – nepuna norma – 10 časova redovne nastave + 1 čas dopunske nastave + 2 časa razredništva – ukupno 13 časova – na neodređeno vrijeme.

 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.  potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104., 105. 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. da je državljanin Rs i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i  5. Za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod brojem 1. i 2. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

           Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 8.10.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 2. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 9.10.2020. godine u 13 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

           Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

OVU “PRVA BALETSKA ŠKOLA”

Jovana Dučića 23a

BANjALUKA

 

KONKURS

za prijem na radna mjesta

 

1. Nastavnik na predmetu klasičan balet, 1 izvršilac, 8 časova,  na određeno vrijeme, do 30.6.2021.

2. Nastavnik na predmetu savremena igra 1 i 2, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do 30.6.2021.

3. Nastavnik na predmetu istorijsko-balske igre, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme, do 30.6.2021.

4. Nastavnik na predmetu društveni ples 20. i 21. vijeka, 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme, do 30.6.2021. godine

5. Nastavnik primijenjene gimnastike, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme, do 30.6.2021.

6. Nastavnik solfeđa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 4 časa, do 30.6.2021.

7. Psiholog škole, 1 izvršilac, 4 radna sata, na neodređeno vrijeme

8. Sekretar škole, 1 izvršilac, 4 radna sata, na određeno vrijeme,  do 30.6.2021.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Kandidati moraju ispunjavati uslove, koji su propisani Zakonom o radu RS, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, te Pravilnikom o stručnim profilima, zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

1.       Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente kao dokaz za ispunjavanje opštih uslova konkursa:

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

- uvjerenje o državljanstvu

- izjava da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnom licem, ne starije od 30 dana (uvjerenje će za izabranog kandidata, škola zatražiti službenim putem, prije prijema u radni odnos)

- kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, prije zasnivanja radnog odnosa

 

2. Posebni uslovi:

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3:

- diplomu o završenom obrazovanju (poželjno je da kandidati imaju visoku ili višu stručnu spremu)

- potvrdu i biografiju o baletskom - plesnom iskustvu

- nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu klasičan balet:

 - baletski umjetnik - prvi solista

- baletski umjetnik - drugi solista sa scenskim iskustvom od najmanje pet godina

- baletski umjetnik sa najmanje pet godina rada u struci

- baletski igrač

- baletski pedagog

- igrač klasičnog baleta/savremene igre

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 4:

- diplomu o završenom obrazovanju (poželjno je da kandidati imaju visoku ili višu stručnu spremu)

- potvrdu i biografiju o baletskom-plesnom iskustvu

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 5:

- diplomu o završenom obrazovanju

- položen stručni ispit

- iskustvo u radu u umjetničkoj školi

- nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu primijenjena gimnastika:

- profesor fizičkog vaspitanja

- profesor fizičke kulture

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 6:

- diplomu o završenom obrazovanju na Muzičkoj akademiji odnosno fakultetu

- biografiju i potvrdu o plesnom iskustvu

- nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu solfeđo:

- profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom

- diplomirani muzički pedagog

- diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 7:

- diplomu o završenom obrazovanju (prvi ciklus visokog obrazovanja u trajanju od četiri godine i sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent)

- biografiju i dokaz o iskustvu u radu u umjetničkoj školi

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 8:

- diplomu o završenom obrazovanju (prvi ciklus visokog obrazovanja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS ili ekvivalent sa završenim pravnim fakultetom)

- biografiju i dokaz o iskustvu u radu u umjetničkoj školi

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove definisane konkursom će se obaviti intervju i testiranje u prostorijama škole, dana 30.9.2020. u 17 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave navedenog dana, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom - prijava na konkurs.

***

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Marka Lipovca 1

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

 

KONKURS

 

1. Nastavnik likovne kulture (16 časova) redovne nastave - nepuna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – jedan izvršilac

2. Profesor/nastavnik razredne nastave puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja – jedan izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  prijavu  potpisanu  od  strane kandidata (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata  će se obaviti dana 8.10.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova,  a nakon testiranja obaviće se intervju u prostorijama škole  sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA

Mladena Stojanovića 7

78000 Banjaluka

 

Raspisuje :

 

KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Građevinska škola Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece poginulih Boraca VRS, na  radno mjesto:

1. Nastavnik  demokratije i ljudskih prava – pripravnik .....................................1 izvršilac

(profesor filozofije, profesor sociologije, diplomirani sociolog, profesor filozofije i

sociologije, diplomirani politikolog).

 

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Uz prijavu na konkurs , u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

 Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o  neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama Građevinske škole u Banjaluci dana 6.10.2020. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS” .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”

Jevrejska 48

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

1. Profesor pravoslavne vjeronauke, pripravnik, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021 godine, 1 izvršilac, nepuna norma, 4 časa

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da imaju:

- Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Kandidati treba da ispunjava druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci u trajanju od najmanje godinu dana (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati  su dužni  dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata;

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje

3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

7. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

10. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (član 5. stav 1. tačka 4) i 5) Pravilnika) Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 7.10.2020 godine (srijeda) u 10 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata br 571-02/20”.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”

Jevrejska 48

78000 Banjaluka

 

Raspisuje :

 

KONKURS

 

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece poginulih Boraca VRS, na sljedeće radno mjesto:

1.  Psiholog – pripravnik ................1 izvršilac

(diplomirani psiholog, profesor psihologije, diplomirani školski psiholog, profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je jedan psihologija)

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da imaju:

- Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Kandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Elektrotehnička škole “Nikola Tesla” u Banjaluci, dana 7.10.2020. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs br 573-02/20” .

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU “EKONOMSKA ŠKOLA”  BANjALUKA

Kralja Alfonsa DžIII 34

78000 Banjaluka

raspisuje :

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

Opis radnog mjesta

          Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Ekonomska škola Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika.

1) Profesor srpskog jezika – na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik)

Uslovi: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika i  književnosti i srpskog jezika i književnosti, profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti i diplomirani filolog - srbista.

2) Profesor fizičkog vaspitanja - na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik)

Uslovi: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta i profesor fizičke kulture.

3) Računovođa - na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik)

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. 2. i 3. i člana 124. stav 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice bez iskustva (pripravnik).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

            Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola probavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

      Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  8.10.2020. godine u  10 časova u prostorijama škole.

      Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

       Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja i neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA                                 

JU GIMNAZIJA,  GRADIŠKA

Ul. Petra Misimovića 3a,

 tel.051/814-783 ,

e-mail: ss15@skolers.org

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Opis radnog mjesta

- Profesor  biologije,  6 časova, 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

*Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

*Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,

*Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji  kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,

*Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića  3a, 78400 Gradiška, sa naznakom “za konkurs” i napomenom “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču najkasnije 3 dana prije zakazivanja testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 2.10.2020. godine sa početkom u 9.30 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 2.10.2020. godine sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

JU OŠ “MILOŠ DUJIĆ”

 Čelinac Vojvode Mišića 57.

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor/nastav. njemačkog jezika na određeno vrijeme do 31.8.2021. god. na

8 časova ........................................................ lice sa radnim iskustvom i

polož. stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu......... 1 izvršilac

2. Profesor/nastav.engleskog jezika na određeno vrijeme do 31.8.2021. a najdalje do

povratka radnika sa funkcije na 10 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim

stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6. i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.(Za izabranog kandidata uvjerenje će škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili “maloljetnim licem”.

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Miloš Dujić” Čelinac, Vojvode Mišića 57. s naznakom “za konkurs”.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se

obaviti dana 7.10.2020. god.(srijeda) u 15 časova u prostorijama škole.

 Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36, tel.: 051 551 061,

e-mail: ss18@skolers.org   

JIB: 4401137970006 ,

Organizacioni kod: 0815018

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

1. Diplomirani inženjer mašinstva na neodređeno vrijeme, nepuna norma - 12 časova nastave, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac;

2. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, nepuna norma – 1 čas nastave, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 9.10.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole 5.10.2020. godine do 12 časova.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

OPŠTINA ČELINAC

Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb,

78240 Čelinac

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19), i člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinsku upravu opštine Čelinac (“Službeni glasnik opštine Čelinac”, broj: 14/17) u vezi sa Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarade pripravnika sa VVS donesenu od strane Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske broj: 02.2.12/0601-227-2/20 od 4.9.2020. godine načelnik opštine Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac

 

I - Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine i to:

1) Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom i stečenim zvanjem diplomirani ekonomista - poslovna ekonomija ….................................1 izvršilac

2) Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom i stečenim zvanjem dipl. inž. poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj .........1

izvršilac

3) Pripravnik sa stečenim zvanjem diplomirani prostorni planer …..1 izvršilac

 

 II- Opšti uslovi

  1. da je državljanin Republike Srpske i BiH,

  2. da je stariji od 18 godina,

  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

  6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

III- Posebni uslovi

1. Za pripravnika iz tačke I podat.1. VSS - diplomirani ekonomista, VII sedmog stepena stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

Za pripravnika iz tačke I podat. 2. VŠS - završen prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera u trajanju od 3 godine koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - strukovni studij.

Za pripravnika iz tačke I podat. 3. VSS - diplomirani prostorni planer, VII sedmog stepena stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

 

2.  Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

 

IV- Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. ovjerenu kopiju diplome,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje o državljanstvu,

4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,

5. potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje opštih uslova (tačka II podt. 5. i 6.),

6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),

 7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da se nalazi na evidenciji Zavoda sa statusom nezaposlenog lica.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužni su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.  Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V - Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Konkursna komisija za izbor pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Kljajić Dragana kontakt telefon: 051/553-012.

 

VI - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i internet stranici opštine Čelinac.

***

BEST-TEX” DOO SRBAC

Sarajevska 1b

Telefon : 065/670-176

E-mail: besttex.doo@gmail.com .

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Zbog povećanja obima posla, tekstilnom preduzeću “BEST-TEX” d.o.o. Srbac, potrebno je 40 radnica na poslovima krojenja, šivanja, kontrole i pakovanja.

Nudimo Vam:

1. Rad na puno radno vrijeme

2. Obuka, ukoliko se prijavljujete bez iskustva

3. Kontinuirano učenje i usavršavanje

4. Mogućnost napredovanja

5. Redovna isplata plate i uplata doprinosa

6. Rad u dinamičnom okruženju

Od Vas očekujemo:

1. Posvećenost poslu i racionalno korišćenje radnog vremena

2. Kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka

Svi zainteresovani, sa ili bez iskustva, se mogu prijaviti lično u prostorijama preduzeća na adresi Sarajevska 1b, kontaktom na br. telefona 065/670-176 ili na besttec.doo@gmail.com

***

OSNOVNI SUD U PRNjAVORU

Ul. Beogradska, br. 6,

78430 Prnjavor

 

Na osnovu člana 73 i 74 Zakona o sudovima Republike Srpske, predsjednik suda raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika – volontera u Osnovni sud Prnjavor

 

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika – volontera sa SSS na određeno vrijeme, u trajanju do 6 mjeseci.

 

2. Opis poslova

Pripravnik – volonter će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje stručnog ispita.

 

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

 

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- gimnazija, upravna ili ekonomska škola IV stepen stručne spreme,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, u trajanju kraćem od 6 mjeseci.

 

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju lične karte ili pasoša,

- fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

 

 5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopiju:

- diplome (svjedočanstva) o završenoj srednjoj školi,

- dokaz o poznavanju rada na računaru,

- izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme.

 

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

 

6. Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

 

7. Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj fotokopiji te ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, Ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.

 

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR, PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1,

 tel.: +387 51 640 471,

e-mail: ss27@skolers.org

 

 

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) direktor objavljuje:

 

DJELIMIČNO PONIŠTENjE KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen 16.8.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” u stavu 1. tačka 6. poništava se.

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

***

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Njegoševa 15

70260 MRKONjIĆ GRAD 

JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja - puna norma, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja.

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole u ponedjeljak, 5.10.2020. godine, sa početkom u 9 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole: JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”

Njegoševa 15, 70260 Mrkonjić Grad

***

REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”KNEŽEVO

D. Komljenovića bb Kneževo,

telefon: 051/591-670, faks: 051/591-670,

e-mail:  os085@skolers.org  

 

 KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

- Nastavnik engleskog jezika - 4(četiri) časa redovne nastave,

 sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ..........1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, , uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 5. tačka g) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;    

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 5.10.2020. godine u 10 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo Ul. Dujka Komljenović bb.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ “RADE MARIJANAC” STROJICE

70273 Strojice, tel: 050/480 -720

e-mail: os092@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave za zadno mjesto - voditelj produženog boravka, jedan izvršilac – pripravnik, na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2020/2021. godine (do 18.6.2021. godine)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Rade Marijanac”, Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeno 5.10.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana