JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

PU KLUB ZA DJECU „ZVJEZDICA"

Ul. Jovana Dučića br. 50

78000 Banja Luka

zvjezdicabl.com

Telefon: 065-347-888

 

raspisuje         

 O G L A S

 

Za rad na neodređeno vrijeme:

DIPLOMIRANI VASPITAČ PREDŠKOLSKE USTANOVE  ................. 3 IZVRŠIOCA

Mjesto rada Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakte poslodavca.

Oglas je otvoren do 25.11.2022 godine.

***

Firma "ROLO MONT" S.P. Banja Luka

 Objavljuje

                                      konkurs za prijem radnika:

 

Radnik u proizvodnji PVC stolarije i roletni- 2 izvršioca (m)

Opis radnog mjesta:

-rad u proizvodnji i izrada PVC stolarije i roletni.

 

Radnik za montažu stolarije i roletni- 2 izvršioca(m)

Opis radnog mjesta:

-montaža PVC i ALU stolarije i roletni.

Uslovi za radna mjesta

-samostalnost u obavljanju zadatka;

-poželjno radno iskustvo u sličnim ili istim poslovima;

-sposobnost rada u timu;

-vozačka dozvola B kategorije.

 

Mašinski inženjer- 1 izvršioc (m/ž)

Opis radnog mjesta

-upravljanje proizvodnim procesom uz povezanost sa pripremom dokumentacije za proizvodnju  ( Radni nalog i sl.) ;

-analiziranje i optimizacija proizvodnje;

-uska povezanost sa komercijalnim sektorom u načinu obavljanja tehničkih zadataka.

Uslovi za radno mjesto:

- VSS( diplomirani iženjer mašinstva);

-poznavanje engleskog i /ili njemačkog jezika;

-matematičke i organizacijske vještine;

-odgovornost i pouzdanost u radu;

-vozačka dozvola B kategorije.

 

Nudimo:

-stalni radni odnos;

-tehničku i materijalnu podršku;

-mogućnost profesionalnog razvoja.

 

Ambiciozni ste i volite dinamično okruženje? Budite slobodni i pošaljite Vaš CV ( sa naglaskom za koje radno mjesto aplicirate) na meil: [email protected]. Očekujemo Vaše prijave i radujemo se saradnji .

***

PU klub za djecu ,,Carstvo mašte"

 Ul.Ramići bb

78000 Banja Luka

raspisuje

 O G L A S

 

Dip. vaspitač, pedagog ili profesor razredne nastave ............... 2 izvršioca

Opis posla:

-rad u grupi djecom  predškolskog uzrasta

- nudimo mogućnost odrađivanja pripravničkog rada.

 

Za više informacija javiti se na broj tel. 065/793-420

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

ZU –Stomatološka ambulanta „DENTAL PERFEKTA"

Ul.Nikole Pašića br.2A

78000 Banja Luka

raspisuje

 O G L A S

1.STOMATOLOŠKI TEHNIČAR ...........................   1 IZVRŠILAC

2.STOMATOLOŠKI TEHNIČAR-PRIPRAVNIK/VOLONTER ........... 1 IZVRŠILAC

Uslovi rada:

-položen stručni ispit za radno mjesto pod rednim brojem 1.

-za radno mjesto pod rednim brojem dva bez radnog iskustva  za obavljanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja

-smjer:stomatološki tehničar,zubno-stomatološki tehničar,medicinski tehničar,ginek.akušerski tehničar

Mjesto rada :Banja Luka

Radno vrijeme: jedna smjena.

Zaintresovani kandidati se mogu javiti lično na adresu poslodavca ili kontaktirati na broje telefona 065/696-803

 

Oglas otvoren do 10.12.2022 godine

***

BOSNA I HERCEGOVINA/BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA/REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD/ VRHOVNI SUD

 

r a s p i s u j e

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 1. Daktilografa-asistenta na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca …………………………………………………… 1 izvršilac

 

 1. Sudijski pripravnik –volonter ……………………………… 2 izvršioca

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

 

Opšti uslovi: da je državljanin RS ili BiH, da je stariji od osamnaest godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi za daktilografa asistenta: 

Srednja ekonomska škola (ekonomskog ili pravnog smjera) ili druga srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru (programi Windows, Word, Excel, Outlook i Internet explorer), 1 godina radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi za sudijskog pripravnika – volontera

Pravni fakultet.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu.

 

Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banja Luka.

Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, izvršiće se intervjui sa prijavljenim kandidatima.

***

JU „ Poljoprivredna škola"Banja Luka

Ul.Knjaza Miloša br.9

78000 Banja Luka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. nastavnik stručno-teorijske nastave (diplomirani veterinar), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 15. 6. 2023. godine, puna nastavna norma - radnik sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci.
 2. nastavnik stručno - teorijske nastave (dipl. inženjer prehrambene tehnologije), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine, puna nastavna norma - radnik sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci.

 

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedne u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa, kratka biografija i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

5. uvjerenje o državljanstvu,

6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 1. 12. 2022. godine u 13.30 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj  radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

PU KLUB ZA DJECU „ZVJEZDICA"

Ul. Jovana Dučića br. 50, 78000 Banja Luka

[email protected]

Telefon: 065-347-888, 051-492-120

 

raspisuje         

 O G L A S

 

Za rad na neodređeno vrijeme:

PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA    ................................................ 1 IZVRŠILAC

Mjesto rada Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakte poslodavca.

Oglas je otvoren do 30.11.2022. godine.

***

„RILEC Co " d.o.o. Banja Luka,

Ul. Branka Radičevića 14

78000 Banja Luka

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

 

O  G  L  A  S

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

 1. Higijeničar (M) – 1 izvršilac

Opis radnog mjesta:

 • rad na terenu u skladu sa organizacijom poslodavca, na objektima klijenta;
 • redovno reportiranje poslovođi i stalna koordinacija i komunikacija sa predstavnicima i centralom kompanije.  

 

 1. kontrolor u objektu klijenta – 1 izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 

Uslovi za kontrolora:

 

- SSS, VŠ;        

- da imaju minimalno dvije godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;

- poznavanje rada u „MS Office " paketu;

- spremnost na timski rad i fleksibilno radno vrijeme;

- dobre komunikacijsjke vještine, fleksibilnost i prilagodljivost;

- poštena, vrijedna i odgovorna osoba;

- položen vozački ispit ''B'' kategorije,aktivan vozač;

- samostalnost u radu i organizovanost.

 

Opis radnog mjesta:

 

 • Koordinisanje i komunikacija sa radnicima ( higijeničarima ) na objektima klijenata;
 • Kontakti sa finansijskim i relevantnim državnim institucijama, te komitentima firme;
 • Prijem telefonskih poziva i pošte, te korespodencija putem mail-a;
 • Obilazak objekata koje održavmo, organizacija posla, te kontakt sa upravnicima tih objekata;
 • Obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora.

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;     

                                                             

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja .

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu poslodavca  sa naznakom „prijava na oglas" ili na e-mail adresu: [email protected]

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

MOZZART doo Banja Luka

Ul.Bulevar srpske vojske br.17

78000 Banja Luka

Raspisuje

O G L A S

 

 Rad na  uplatno – isplatnim mjestima u mjestima: Banja Luka, Čelinac, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo

TVOJI RADNI ZADACI UKLjUČUJU:

 

•        Prijem uplata i isplaćivanje dobitnih tiketa

•        Prijem uplata za aparate i isplata dobitaka

•        Komunikacija sa igračima i pružanje potrebnih informacija u vezi sa klađenjem

•        Štampanje rezultata, dnevnih ponuda, ažuriranje oglasne table, uključivanje prenosa sportskih događaja

 

STRUČNA SPREMA, ZNANjA I VJEŠTINE KOJE TREBAŠ POSJEDOVATI?

 

•        Minimum III stepen stručne spreme

•        Poznavanje rada na računaru

•        Poželjno poznavanje sportskih događaja

•        Odgovornost, profesionalnost i rad u timu

•        Ohrabrujemo sve kandidate bez obzira na pol i godine da se prijave na naš konkurs     

 

 

PRIJAVI SE!

Vaše prijave možete slati na e-mail: [email protected]

ili se javite na telefon 051/250-380

Oglas otvoren do 14.11.2022

***

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

Ul.Vladike Platona br.2

78000 Banja Luka

 

              Raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

I  NAZIV RADNOG MJESTA:

 

 1. SUDIJSKI ASISTENT ............. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

 1. REFERENT ZA PRIJEM POŠTE I UNOS DOKUMENATA …………………………………………….. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

 1. STRUČNI SARADNIK ……... 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

 1. SUDSKI IZVRŠILAC …………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

 

 1. INTERNI REVIZOR ....................  1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
 2. SLUŽBENIK NA INFO PULTU ………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

 

 II OPŠTI USLOVI

 

          OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 1.

 

 • Prilikom preuzimanja predmeta od referenata za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za navedeni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
 • nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete (osim onih koje je sudija zadržao  radi izrade odluke), referentu za upravljanje predmetima (stavlja u fah sudije), a pripremljenu poštu za otpremu  predaje referentu za otpremu pošte,
 • vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,
 • vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu  na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
 • učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
 • postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
 • vrši sravnjavanje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
 • popunjava odgovarajuće obrasce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,
 • blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,
 • uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,
 • obavlja i druge poslove po nalogu sudije, sekretara Suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove. 

          OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 2.

 

 • vrši prijem, otvaranje i pregled svih pismena koja su upućena Sudu, neposredno, kurirom ili putem pošte i zavodi u odgovarajuće prijemne knjige i/ili u elektronsku bazu CMS programa,
 • vrši prijem faktura i druge finansijske dokumentacije i uz uspostavljenu evidenciju dostavlja ih rukovodiocu Odsjeka za računovodstvo,
 • vrši skeniranje zaprimljenih dokumenata i registruje dokumente (podneske) kroz CMS program, koji su pristigli na već postojeće sudske predmete,
 • vrši dostavljanje  pošte naslovljene na predsjednika Suda, kao i pošte sa naznakom Pov. i Str. pov. neotvorene putem referenta za sudsku upravu predsjedniku Suda, odnosno sekretaru Suda.
 • vrši potvrdu prijema pošte na dostavnici, povratnici, knjizi za dostavu pošte ili na kopiji zahtjeva stranke i izdaje odgovorajuću potvrdu o zaprimljenoj pošti, na zahtjev stranke,
 • vrši prijem dokumenata (dostavnica) registrovanjem bar code broja sa dostavnice,
 • vodi evidenciju i vrši upisivanje primljene pošte u ustrojenu evidenciju na nivou Suda i istu raspoređuje putem fascikli, te krajem radnog vremena dostavlja pisarnici i upravi Suda,
 • registruje u CMS sistem novozaprimljene dokumente koji iniciraju pokretanje sudskog postupka, odnosno otvaranje nove faze postupka,
 • izdaje potvrdu o prijemu dokumenta na obrascu u koji unosi sve potrebne podatke, a koju potpisuje kao primalac dokumenata,
 • kreira omot spisa sa CMS naljepnicom sa novim brojem predmeta,
 • predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima,
 • predaje sve registrovane dokumente i podneske referentu za upravljanje predmetima, kako bi ih ovaj uložio u spise,
 • radi sa strankama i daje im potrebne informacije o stanju spisa predmeta i upoznaje ih o mogućnosti izdavanja jedinstvenog pristupnog koda (JPK) i na zahtjev stranke izdaje JPK,
 • provjerava i konstatuje pravosnažnost i izvršnost sudskih odluka,
 • hitne predmete dostavlja odmah na odgovarajući upisnik,
 • obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara Suda.

          OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 3.

 • postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske,
 • pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, pretrese i referisanja,
 • proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti Suda,
 • po ovlašćenju i pod neposrednim nadzorom sudije sprovodi određene radnje u sudskim postupcima,
 • izrađuje i dostavlja sudiji nacrte sudskih odluka u sljedećim postupcima:
 1. u parničnom postupku u sporovima male vrijednosti u kojima je predmet spora novčano potraživanje ili naknada štete,

 b)  u  izvršnom postupku,

 v)  u vanparničnim postupcima, osim postupka oduzimanja poslovne  sposobnosti, 

      razvrgnuća suvlasničke zajednice i uređenja međe,

 g)  u ostavinskom postupku,

 d)  u prekršajnom postupku

          OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 4.

 

 • sprovodi prinudna izvršenja sudskih odluka za područje Suda,
 • vrši poslove izvršenja u vezi sa naplatom, pljenidbom, oduzimanjem pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju,
 • redovno i blagovremeno sačinjava zapisnik o preduzetoj i obavljenoj izvršnoj radnji,
 • prije odlaska na teren obavještava sudiju ili stručnog saradnika u čijem predmetu postupa, o broju predmeta koje za taj dan planira da izvrši, vrsti predmeta i lokaciji terena na kojem će provoditi izvršenja,
 • vodi knjigu izvršenja i knjigu pljenidbi u predmetima koji su mu dodjeljeni na izvršenje,
 • uručuje izvršenicima usvojene prijedloge o izvršenju sudskih odluka, sa rješenjem o izvršenju i druge vrste podnesaka u vezi sa izvršnim postupkom prema izvršeniku,
 • po povratku sa terena, odmah i bez odlaganja, na blagajnu Suda uz odgovarajuću priznanicu predaje novac koji je naplatio od izvršenika tokom sprovođenja izvršenja,
 • obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara Suda i sudije.

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 5.

 • izvršava neposredne i operativne poslove revizije,
 • obavlja računovodstveni nadzor koji obuhvata nadzor nad svim postupcima, metodama i tehnikama koje doprinose tačnosti i objektivnosti računovodstvenih podataka,
 • sačinjava izvještaj o obavljenoj reviziji sa konstatacijma o funkcionisanju internih kontrolnih sistema kao i preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti kako bi se obezbjedilo funkcionisanje u skladu sa propisima i podnosi ga radi upoznavanja predsjedniku Suda,
 • analizira i ocjenjuje sve finansijske poslovne funkcije iz nadležnosti Suda,
 • provjerava primjenu zakona i poštovanja pravila interne kontrole,
 • identifikuje i vrši procjenu rizika,
 • provjerava da li je finansijsko poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima,
 • zadužen je za kontrolu korišćenja finansijskih sredstava,
 • zadužen je za zaštitu podataka o poslovanju Suda,
 • daje preporuke u pogledu poboljšanja finansijsko-materijalnog poslovanja Suda,
 • prati provođenje preporuka,
 • kontroliše usklađenost kadrovskog plana sa faktičkim stanjem,
 • sačinjava periodične izveštaje o finansijskom poslovanju za predsjednika Suda i obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Suda, sekretara Suda i šefa Odsjeka

            OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM 6.

 

  - obavlja poslove neposrednog informisanja građana po pitanju ostvarivanja      njihovih   prava u Sudu, a u skladu sa podacima iz CMS sistema,-

           prima i upućuje stranke u odgovarajuću kancelariju,

           - obavještav stranke o vremenu prijema kod predsjednika odjeljenja i daje                 informacije o prisutnosti sudija i zaposlenih u Sudu,

          -  zamjenjuje odsutnog zaposlenika po potrebi (za vrijeme pauze, godišnjeg odmora,           bolesti, plaćenog i neplaćenog odsustva i slično) po nalogu pretpostavljenog           rukovodioca,

          - po potrebi strankama uručuje odgovarajuće obrasce zahtjeva, pismena uputstva i           ostalo,

          - prima zahtjeve i obavještava građane koju dokumentaciju treba priložiti i gdje           istu mogu pribaviti

          -  posebnu pažnju posvećuje otvorenom i ljubaznom odnosu prema strankama i           građanima,

          -  vrši prijem telefonskih poziva i daje dalje informacije,

          -  vodi brigu o redu u prostorijama Suda

          - odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
          - obavlja i druge poslove po naredbi predjsdnika i sekretara Suda.

USLOVI :

 

             Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

       

           Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

 •  SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

      Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

 • SSS – završena gimnazija, srednja ekonomska škola ili upravna škola – IV stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

          Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 

 • VSS – završen Pravni fakultet – VII stepen stručne spreme,
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci,
 • položen pravosudni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

 

          Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

 

 • SSS – završena gimnazija ili druga srednja škola – IV stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit,
 • položen vozački ispit ''B'' kategorije,
 • poznavanje rada na računaru.

 

 

           Za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 

      -    VSS – završen Ekonomski fakultet – VII stepen stručne spreme,

      -    3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

      -    položen stručni upravni ispit,

      -    položen ispit za ovlaštenog internog revizora,

      -    poznavanje rada na računaru.

       

          Za radno mjesto pod rednim brojem 6.

 

 • SSS – završena gimnazija, srednja ekonomska škola ili upravna škola – IV stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

II

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih                   i posebnih uslova  (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

        -   diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi, fakultetu,

        -   izvod iz matične knjige rođenih,

        -   uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

        -   uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

        -   uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu pod rednim brojem: 1, 2, 4, 5, 6.

        -   dokaz o traženom radnom iskustvu pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

        -   dokaz o poznavanju rada na računaru pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

        -   položen vozački ispit „B" kategorije pod rednim brojem: 4.

        -   položen ispit za ovlaštenog internog revizora pod rednim brojem 5.

        -   položen pravosudni ispit pod rednim brojem 3.

               

III

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

             Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa .

                      Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2

sa naznakom:  -ZA KONKURS –

IV

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Predsjednik suda.

***

GRAD BANjA LUKA

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

B A Nj A   L U K A

 

 

           Na osnovu člana 47. i 54. Statuta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, donosim:

 

O  D  L  U  K  U

o  stavljanju van snage Odluke o poništenju Konkursa za prijem u radni odnos vaspitača sa radnim iskustvom 21 izvršilac i bez radnog iskustva 1 izvršilac broj: 01-1290-11/22 od 17.10.2022.godine

 

Član 1.

                Stavlja se van snage Odluka o poništenju konkursa za prijem u radni odnos vaspitača na neodređeno vrijeme za upražnjena radna mjesta sa radnim iskustvom u struci 21 izvršilac i na određeno vrijeme bez radnog iskustva – pripravnik 1 izvršilac, zbog pravnih nedostataka Odluke, u pogledu forme koja se odnosi na: obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

Član 2.

          Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se direktor Centra.

OBRAZLOŽENjE

Direktor Centra donio je Odluku broj 01-1290-11/22 o poništenju Konkursa broj 01-1290-1/22 od 12.09.2022.godine, objavljen u Glasu Srpske dana 14.09.2022.godine iz razloga što je u toku trajanja postupka izbora po konkursu utvrđeno da je uočen proceduralni propust u provođenju konkursne procedure.

Direktor Centra je utvrdio da Odluka broj 01-1290-11/22 od 17.10.2022. godine o poništenju Konkursa sadrži pravne nedostatke, u pogledu forme koja se odnosi na: obrazloženje i pouku o pravnom lijeku, zbog čega je valjalo odlučiti kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNI LIJEK: Ako neko od prijavljenih kandidata nije zadovoljan ovom Odlukom, može podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od osam dana od dana prijema ove Odluke.

***

 

GRAD BANjA LUKA

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

B A Nj A   L U K A

 

Na osnovu člana 47. i 54. Statuta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, donosim:

 

O  D  L  U  K  U

o poništenju Konkursa za prijem u radni odnos vaspitača sa radnim iskustvom 21 izvršilac i bez radnog iskustva 1 izvršilac

 

Član 1.

          Poništava se konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za upražnjena radna mjesta sa radnim iskustvom u struci:

1. Vaspitač ............... 21 (dvadeset i jedan) izvršilac i

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - pripravnik za radno mjesto bez radnog iskustva u struci i to:

1. Vaspitač ................. 1 (jedan) izvršilac,

objavljen 14.09.2022.godine u dnevnim novinama „Glas Srpske", na internet stranici i na oglasnoj tabli Centra.

Član 2.

          Konkurs se poništava iz razloga što je uočen proceduralni propust u provođenju Konkursne procedure.

          Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obavještenje će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na konkurs.

 

Član 3.

O provođenju ove Odluke staraće se direktor.

 

Obrazloženje:

Konkurs za prijem u radni odnos vaspitača sa radnim iskustvom 21 izvršilac i bez radnog iskustva 1 izvršilac, objavljen je u Glasu Srspke 14.09.2022.godine. Prilikom provođenja konkursne procedure, uočen je proceduralni propust, zbog kojeg je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

 

PRAVNI LIJEK: Ako neko od prijavljenih kandidata nije zadovoljan ovom odlukom, može podnijeti prigovor Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Dositej Obradović"Banja Luka

Ul.Mirka Kovačevića br.27

78000 Banja Luka

 

 raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik osnova informatike– nepuna norma – 12 časova redovne nastave – na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine

Za gore navedena radna mjesta, traže se pripravnik.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 1. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 01.12.2022. godine u 13.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

         

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole.

REPUBLIKA SRPSKA

Ju „Ekonomska škola Banja Luka

Ul.Kralja Alfonsa XIII br.34

78000 Banja Luka

 

raspisuje :

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto profesora

OPIS RADNOG MJESTA

 1. PROFESOR NjEMAČKOG JEZIKA – na određeno vrijeme do povrtka radnice sa neplaćenog odsustva, 1 izvršilac bez iskustva – puna norma

       Uslovi: profesor njemačkog jezika i književnosti i diplomirani filolog germanista.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice bez iskustva.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kruterijuma za prijem .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti :

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  1.12.2022. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

Ju Centar „Zaštiti me"Banja Luka

Ul.Poljakov park bb

78000 Banja Luka

         

d o n o s i:

 

 

O D L U K U

I

 

           Poništava se Konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 3088/22 od 02.11.2022. godine, a koji se odnosi na sljedeće radno mjesto:

 

 • profesor informatike - nepuna norma od 2 časa nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine.

 

II

             Predmetni Konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme se poništava, jer za navedeno radno mjesto nema dostavljenih prijava kandidata na konkurs.

 

 

III

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OSNOVNI SUD U GRADIŠCI
OSNOVNI SUD U GRADIŠCI

Adresa: Vidovdanska 15, 78400 Gradiška                      

Odjeljenje suda u Srpcu

TELEFONI:051/813-221,051/813-366                             

Danka Mitrova br. 4, 78420 Srbac

FAKS:051/815-885                                                             

TEL:051/740-112                                                                                                                                                                                              

 Web:ossud-gradiska.pravosudje.ba
E-mail: [email protected]

          Na osnovu člana. 48. stav 2., i čl. 77. Zakona o sudovima Republike Srpske čl. 8. st. 1. tč. i) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju čl. 6. st. 2. Pravilnika o prijemu radniku u Osnovni sud u Gradišci broj: 072-0-Su-22-001362,  a uz pribavljenu saglasnost Ministra pravde Republike Srpske, broj: 08.020/120-883/22 od 12.05.2022. god. i broj: 08.020/120-1815/22 od 30.09.2022. god.  predsjednica Osnovnog suda u Gradišci raspisuje i oglašava:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Osnovnom sudu u Gradišci

 

I – Konkurs se raspisuje za popunu upraženjnih radnih mjesta radnika suda u Osnovnom sudu u Gradišci, na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta:

 1. sudski asistent (1 izvršilac) i
 2. sudski izvršilac (1 izvršilac).

 

II   -   Opis poslova i radnih zadataka

Čl. 18. tč. (15) i tč. (17) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci broj: 072-0-Su-18-001048 i broj: 072-0-Su-22-000500 određen je opis poslova i zadaci za radna mjesta oglašena po tč. 1. i 2 konkursa.

 

1. SUDSKI ASISTENT: vodi daktilografske i zapisničarske poslove kod sudija prema rasporedu, vrši prepis svih odluka i materijala, sređuje predmete koji se dodijele u rad, popunjava pozive i dostavnice za predmete u radu i opomene za plaćanje takse, osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu, obavlja daktilografske poslove prepisa svih odluka i materijala i vrši sravnjenje prepisanog teksta, vrši tehničke poslove kompletiranja i spajanja materijala, obavlja sve poslove kucanja i umnožavanja materijala i dokumenata u okviru odjeljenja, unošenje podataka i rad na kompjuteru, kreiranje sudskih pismena po naredbi sudije, formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van suda, preuzimanje i vraćanje spisa u spremište za predmete po unaprijed pripremljenim listama za svakog sudiju, registrovanje svih podnesaka primljenih u toku ročišta, registrovanje svih radnji po naredbi sudije, obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda i odgovora za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova i zadataka.

2. SUDSKI IZVRŠILAC: obavlja izvršne radnje u izvršnim predmetima (poslovi popisa, pljenidbe, čuvanja, prodaje, naplate i pologa novca u blagajnu suda i dr.), pod nadzorom izvršnog sudije, sastavlja poseban zapisnik o obavljanju određenih izvršnih radnji, izdaje priznanice o naplaćenom novcu strankama u vezi izvršnih predmeta, vodi dnevnik rada po predmetima u kojima postupa, postupa po mjesečnom planu rješavanja izvršnih predmeta, održava i brine se o tehničkoj ispravnosti vozila sa kojim je zadužen i pravda utrošak goriva i maziva, vrši zakazivanje i registrovanje izlazaka na teren u skladu sa nalogom sudije, zapisnik o izvršenim radnjama predaje referentima za unos podataka koji ih registruju kroz formu za prijem dokumenata, vraća predmete sudiji elektronskim putem i odgovora za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova i zadataka i obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik suda.

IIIOpšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 1. Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave ili sudu,

5. da nije otpušten iz suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću radnika suda.

2) Posebni uslovi:

2.1. Za radno mjesto ,,Sudski asistent":

1. SSS - IV stepen, pravnog ili ekonomskog smjera ili Gimnazija,

2.  poznavanje rada na računaru i

3. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2.3. Za radno mjesto ,,Sudski izvršilac":

1. SSS - IV stepen, pravnog ili ekonomskog smjera ili gimnazija,

2. položen stručni ispit za rad u organima uprave,

3. poznavanje rada na računaru i

4. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

IV Nespojivost i sukob interesa

Lice koje se bavi samostalnom djelatnošću ne može zasnovati radni odnos u Osnovnom sudu u Gradišci.

Radnik suda ne smije obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa službenim dužnostima, a naročito:

 • biti osnivač ili član organa političke stranke u toku trajanja svojstva radnika suda,
 • biti član upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja pravnog lica, izuzev ako ga imenuje Vlada ili drugi republički organ uprave ili Narodna skupština prema posebnom propisu. 

 

V -  Potrebna dokumentacija

1) Kandidati su dužni dostaviti prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti tačan naziv radnog/ih mjesta na koje kandidat konkuriše kao i datum i način objavljivanja konkursa na osnovu kog se konkuriše. Prijava na konkurs takođe treba da sadrži: lične podatke (ime i prezime), kontakt podatke kandidata, (adresa, broj telefona, mejl adresa), podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji i kratku radnu biografiju. Tačnost podataka navedenih u prijavi na javni konkurs kandidati potvrđuju potpisom.

 

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

 

2) Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova pod brojem 1. i 2. kandidat je dužan dostaviti u vidu originalnih dokumenata ili ovjerene fotokopije:

1.  uvjerenja o državljanstvu RS ili BiH i

2. izvod iz matične knjige rođenih,

a kao dokaz za ispunjavanje opštih uslove od broja 4. do 6. kandidat je dužan dostaviti ovjerene izjave:

1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova radnika suda,

2. da nije otpušten iz suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa dužnostima radnika suda.

Izjave moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa uprave ili notara.

 

3) Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan dostaviti u vidu originalnih dokumenata ili ovjerene fotokopije:

 

1. diplomu o završenom obrazovanju ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave - (samo za radno mjesto sudski izvršilac),

3. dokaz o radnom  iskustvu koje se konkursom traži, i

4. dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

4) Kao dokaz o radnom iskustvu (u traženom stepenu stručne spreme, struci, zvanju, relevantnom radnom iskustvu) kandidat može da dostavi:

1. potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na  kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima, ili

2. uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

3. pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu, ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz podtačke 1) ove tačke.

 

5) Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat dostavlja uvjerenje škole ili druge iistitucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, ili diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike, ili potvrdu bišeg poslodavca da se kandidat na radnom mjestu kod istog uspješno koristio računarima u obavljanju poslova, ili izjava kandidata kojom izjavljuje da poznaje rad na računarima i da će se istim znati služiti prilikom obavljanja poslova na radnom mjestu za koje konkuriše.

6) Kandidat koji bude izabran nakon provedene konkursne procedure, prilikom zasnivanja radnog odnosa priložiće ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VI – Postupak izbora kandidata

 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za izbor će obaviti izborni postupak kao predhodnu provjeru znanja i sposobnosti na osnovu koje se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

          Za kandidate koji konkurišu na radno mjesto ,,sudski asistent", izvršiće se i provjera brzine i tačnosti kucanja teksta, 

          Razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava opšte i posebe uslove je obavezan dio predhodne provjere znanja i sposobnosti, odnosno izbornog postupka.

 

 1. Provjera brzine i tačnosti kucanja teksta vrši se praktičnom provjerom na računaru u vidu diktata i prepisa u trajanju od po 5 (pet) minuta. Prepis i diktat se obavljaju pojedinačno ili po grupama, u identičnom tekstu za sve kandidate.

 

3.       O mjestu i vremenu provođenja izbornog postupka i održavanja praktične provjere sposobnosti i znanja i obavljanju razgovora kandidati će biti blagovremeno obavješteni što će takođe biti objavljeno i na internet stranici Osnovnog suda Gradiška ,,ossud-gradiska.pravosudje.ba". 

 

4.       Izabrani kandidat dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od prijema obavještenja Komisije dostavi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spospbnosti 

2. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova radnika suda.

 

 1. Ako izarani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4) ove tačke u propisanom roku izabraće se slijedeći kandidat sa rang liste koju utvrdi Komisija za izbor kandidata u skladu sa gornjim stavom. 

 

VII – Rok i mjesto podnošenja prijava

 

          Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ,,Glas Srpske" i na internet stranici Osnovnog suda Gradiška ,,ossud-gradiska.pravosudje.ba". 

 

          Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ,,Glas Srpske".

 

          Prijave se dostavljaju lično u sud na protokol  ili poštom, na adresu Osnovni sud u Gradišci, ul. Vidovdanska br. 15, 78400 Gradiška sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

JU OŠ „Desanka Maksimović" Trn

Dositejeva 34

 

          Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju direktor JU OŠ „Desanka Maksimović" Trn, raspisuje

K O N K U R S

za radno mjesto

 

 1. Profesor/nastavnik  Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, u CŠ Trn,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,  lice sa iskustvom – položen stručni ispit.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  član 114. stav 1.i 5 i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH,
 2. da je punoljetan,
 3. da je radno sposoban,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredtava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata ( naznačiti adresu i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 9. Uvjerenje  da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

 

U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.novembra 2022.godine  sa početkom u  1300 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakakzanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 1.decembra 2022.godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

OPŠTINA PRNjAVOR

JU OŠ „NIKOLA TESLA" PRNjAVOR

Cara Lazara 26

78430 Prnjavor

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesora fizičkog i zdravstvenog vaspitanja- 18 časova-1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,

          Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršitiu skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidatau osnovnoj školi  i to:

1.uvjerenje o državljanstvu,

2.izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

             3.ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

              4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

              5.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

             6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

             7.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispitau školi,

             8.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

             9.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

             10.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

              11.uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

             12.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

              13. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

             14.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

              15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

             16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju. Ako se ne pojave na testiranju ili interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i interviju  u ponedeljak,  28.11.2022. godine sa početkom u 08.00 časova u prostorijama JU OŠ ''Nikola Tesla'' Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu Škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST" PRNjAVOR

Karađorđeva br.1

78430 Prnjavor

 

direktor Javne ustanove Dječiji vrtić „ Naša radost" Prnjavor raspisuje:

KONKURS

Za radna mjesta:

1)  Vaspitač – na određeno vrijeme ………………………………….. 2 izvršioca,

2)  Pedagog – na određeno vrijeme …………………………………….. 1 izvršilac.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS - BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog itegriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Posebni uslovi konkursa:

Za radno mjesto 1)

- Visoka stručna sprema,  najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanje i obrazovanja ili program za obrazovanje vaspitača.

- Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad.

Za radno mjesto 2)

- Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus  studijskog programa ili ekvivalent i stekao visoko obrazovanje  na studijskom programu pedagogija.

Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. prijavu;

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. uvjerenje o državljanstvu;

4. ovjerenu kopiju diplome;

5. uvjerenje o neosuđivanosti ;

6. uvjerenje da se kandidat ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ;

7.  uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

8. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

9. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa;

10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita, ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ili ovjerenu kopiju radne knjižice;

14.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulih boraca Odbrambenog-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorija porodica poginulih boraca;

15.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorija ratnog vojnog invalida;

16.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambenog-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorija boraca.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu:  Javna ustanova Dječiji vrtić „ Naša radost" Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: „ KOMISIJI ZA IZBOR".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 29.11.2022. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9,00 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske". 

***

JU OŠ „Petar Kočić" PRNjAVOR

78433 Šibovska

 

          direktor škole, r a s p i s u j e

 

 KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 • na radno mjesto nastavnika italijanskog jezika ,  na određeno, do 30.06.2023.godine, dva časa sedmično (fakultativna nastava)

 

 

Napomena: Za upražnjeno radno mjesto ,ovim Konkursom , u radni odnos  primaju se  lica sa radnim iskustvom,

      (najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad  u vaspitno –obrazovnom  procesu).

        -pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju        

 • Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
           6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem".  stava 1. tačka 4 i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:
 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske" .

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će okačiti na oglasnu tablu škole nakon pregleda dokumentacije.

 

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave vrijeme testiranja i intervjua će se obaviti u ponedeljak , 28.11.2022.godine u prostorijama škole u Šibovskoj sa početkom u 13:00 časova.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić"78433 Šibovska.

Napomena: „ Za konkurs za nastavnika italijanskog jezika  , ".

***

JU OŠ „ Vuk Karadžić " Baraći

Baraći 70 267 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" Baraći  raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

Nastavnik muzičke kulture – 4 časa u nastavi, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:
1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabrane kandidate  Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom i kontak telefonom)  pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti i ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o:vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom)
 -Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ " Vuk Karadžić " Baraći , dana 29.11.2022.  godine, sa početkom u 10,00 časova. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja, a šalju se na adresu: JU OŠ „ Vuk Karadžić " Baraći 70 267  sa naznakom „za konkurs – muzička kultura"

***

JU OŠ „Ivan Goran Kovačić" MRKONjIĆ GRAD

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad
 

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

 • Školski bibliotekar – 75% norme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove iz člana 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

     Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 • da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
 2. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih;
 8. Uvjerenje o državljanstvu;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviće se u prostorijama Škole  u srijedu, 30.11.2022. godine sa početkom u 09.00 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Škole:

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić"

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

***

O P Š T I N A   Š I P O V O

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠIPOVO

 

          Na osnovu člana 20. Statuta JU „Centar za socijalni rad" Šipovo, broj: 01-023-307-1/19 od 03.04.2019. godine, člana 4. i 5.  Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad" Šipovo, broj: 01-020-233/20 od 09.03.2020. godine i člana 20. tačka 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad" Šipovo, broj: 01-020-233/20 od 09.03.2020. godine i Odluke o izmjeni pravilnika o organizacijii sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU „Centar za socijalni rad„ Šipovo broj 01-018-795-7/22 od 20.07.2022. godine i Odluke Upravnog odbora JU „Centra za socijalni rad" Šipovo broj: 01-018-1026-5/22 od 08.11.2022. godine, direktor JU „Centar za socijalni rad" Šipovo, raspisuje:

 

J A V N I   K O N K U R S

za prijem u radni odnos pripravnika u JU „Centar za socijalni rad" Šipovo

 

I – Opis radnog mjesta

 1. Diplomirani socijalni radnik – 1 izvršilac, pripravnik sa visokom stručnom spremom, radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 1 (jedne) godine

 

II – Opšti uslovi za prijem pripravnika

 • da je državljanin RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Centru za socijalni rad,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH).

 

III – Posebni uslovi za prijem pripravnika

 • Visoka stručna sprema - VII stepen stručne spreme, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova - diplomirani socijalni radnik,
 • da kandidat nije zasnovao radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmetom Javnog konkursa, odnosno da je prijavljen na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

 

IV – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu original ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata i to:

 1. biografija
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. diploma o završenoj stručnoj spremi
 5. uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji
 6. uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad
 7. ovjerena izjava da kandidat ranije nije zasnovao radni odnos u svom zvanju, odnosno da nije zasnivao radni odnos u struci
 8. ovjerena izjava da kandidat nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH)
 9. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) (po završetku konkursne procedure)
 10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po završetku konkursne procedure).

 

V – Intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za prijem pripravnika će obaviti usmeni intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni pisanim putem, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

VI – Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 dana od prijema obavještenja dostavi Komisiji dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke IV podtačke 9. i 10. ovog Javnog konkursa. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava uslove ovog konkursa, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs će biti objavljen posredstvom JU Zavoda za zapošljavanje - Biro Šipovo, u dnevnom listu „Glas Srpske", kao i na oglasnoj tabli Opštine Šipovo. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

VIII – Prijava na Konkurs

Prijava na Konkurs sa potrebnim dokumentima može se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU„Centar za socijalni rad" Šipovo, Trg Patrijarha srpskog Pavla br. 1, 70270 Šipovo, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs". Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare

78 223 Maslovare

 

Na osnovu člana 149. stav (1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 2. Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole Školski odbor JU OŠ „Petar Petrović Njegoš " Maslovare raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ " MASLOVARE   

 

I – Predmet

Školski odbor JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

 

III – Mandat

Direktor JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš  " Maslovare imenuje se na period od četiri godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Na mjesto direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare mogu konkurisati lica koja ispunjavaju uslove propisane Ustavom BiH, članom 26. Zakonom o radu RS, članom 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  .

1) Opšti uslovi:

 1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
 2. da je državljanin BiH/RS ,
 3. da je stariji od 18 godina.

 

2) Posebni uslovi:

 1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove propisane članom 198. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
 2. najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
 3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3) Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, na kandidata za mjesto direktora ne smije se odnositi član 9. stav (1) Ustava BiH , odnosno, kandidat ne može biti nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog Suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta kojim dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
 6. uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
 7.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
 11. ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi odredba člana 9. stav (1) Ustava BiH.

 

Uvjerenje iz tačke 6. škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju na području Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš " Maslovare u roku od osam dana od dana prijema odluke.****

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana