JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

 *********************

 

TERMOTEHNIKA DOO

Ul. Prijakovci bb

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

 

- Mašinski tehničar(m) .......................   1 izvršilac

 

Opis posla: Tehnički rukovodilac na izvođenju radova mašinskih instalacija

Uslovi:

- poželjno radno iskustvo

- vozačka dozvola B kategorije

- poznavanje programskih paketa na računaru( word, excell ....)

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/540-016 ili poslati biografiju na mail adresu termotehnika@teol.net

 

Konkurs otvoren do 8.8.2020.

***

COMPEX DOO

Ul. Braće Pišteljića br.1

78000 Banjaluka

 

Raspisuje

 

KONKURS

 

Štampariji “Compex d.o.o.” potreban radnik na ofset mašini za štampanje - ofset mašinista.

 

Uslovi:

Poželjno radno iskustvo

Poželjno poznavanje rada na računaru

Poželjno osnovno znanje engleskog ili njemačkog jezika

Spremnost za povremeni rad u smjenama (uglavnom prva smjena)

Tačnost, preciznost i sistematičan pristup radu

Spremnost na timski rad

 

Na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

Izvršilaca 1.

Prijave slati na adresu: compexbl@blic.net

Oglas otvoren do 8.8.2020.

***

KAMENOREZAČKA RADNjA “KREČAR”

Put srpskih branilaca br.236

78000 Banjaluka

raspisuje

                                                                       OGLAS

 

1. Pomoćni radnik ..............................   2 izvršioca

Opis posla:

- pomoćni radnik u kamenorezačkoj radnji

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/525-524 i 066/656-548

Konkurs otvoren do 30.7.2020.

***

PU KLUB ZA DJECU “ZVJEZDICA”

Jovana Dučića 50

78000 BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem  radnika - diplomirani vaspitač predškolske djece -

 

1.1 Diplomirani  vaspitač  predškolske  djece  na  određeno  vrijeme  do  1.12.2020. godine – 2  izvršioca

1.2. Vaspitač-pripravnik  na  godinu  dana -  2  izvršioca

Prijavu  na  konkurs  dostaviti  na  adresu: PU  Klub za  djecu “Zvjezdica”, Jovana  Dučića  50, Banjaluka, ili  lično  predati  na  protokol  dječijeg  vrtića.

Sve  informacije  na  telefon  051/302-631  ili  mail  zvjezdicabl@gmail.com

Oglas otvoren do popune radnih mjesta

***

SŠC “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

PERE KRECE 13

 

KONKURS

za prijem radnika za školsku 2020/21. godinu

1. Prof. srpskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ...................................................................................... 3 izvršioca

2. Prof. hemije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ................................................................................................... 2 izvršioca

3. Prof. biologije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, .................................................................................................. 1 izvršilac

4. Prof. fizike, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ................................................................................................ 1 izvršilac

5. Prof. informatike, na određeno vrijeme do završetka nastave u  drugom polugodištu .............................................................................................. 2 izvršioca

6. Prof. engleskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, .................................................................................... 2 izvršioca

7. Prof. njemačkog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, .......................................................................................... 1 izvršilac

8. Prof. fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ............................................................................ 1 izvršilac

9. Prof. likovne kulture, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ..................................................................................... 1 izvršilac

10. Prof. geografije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ..................................................................................................1 izvršilac

11. Prof. prava na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu polugodištu, ........................................................................................................1 izvršilac

12. Prof. sociologije na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ....................................................................................................1 izvršilac

13. Prof. medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu .........................................................................................................5 izvršilaca

14. Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ..................................................1 izvršilac

15. Nastavnik praktične nastave fizioterapeutske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, .........................................................1 izvršilac

16. Prof. stomatološke grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, .....................................................................................................2 izvršioca

17. Prof. farmaceutske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ...................................................................................................... 1 izvršilac

18. Čistačica, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu ... 2 izvršioca

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2.  Diploma o završenom obrazovanju,

3.  Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja.

O vremenu i mjestu intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Srednjoškolski centar “Gemit-Apeiron”, Pere Krece 13, 78000 Banjaluka, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

***

 

“SANI OPTIK” DOO, privredno društvo za proizvodnju i promet naočara i slušnih pomagala, kao nacionalni lider u savetovanju i pružanju visokostručne pomoći u oblasti vida i sluha, pod sloganom “Zdravlje sa stilom”, usled proširivanja svojih poslovnih aktivnosti,

OGLAŠAVA

potrebu za popunjavanje radnog mesta:

 

1. Prodavac u optici

Mesto rada: Banjaluka

 

Glavne odgovornosti radnog mesta - prodavac su:

- Učestvovanje u procesu prodaje optičke robe, naočara, stakala;

- Pružanje podrške i prodajnih saveta prilikom odabira naočara, svih vrsta sočiva;

- Tumačenje recepture;

- Izdavanje naočara i prilagođavanje klijentu.

- Učestvovanje u vođenju administrativnih poslova u poslovnoj jedinici;

Opciono:

- Izrada i popravka naočara u skladu sa propisanom recepturom korisnika i radnim nalogom;

Od kandidata očekujemo:

- Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

- Savesnost pri obavljanju poverenih poslova;

- Orijentisanost ka postizanju ciljeva;

- Sklonost ka kontinuiranom ličnom razvoju.

Uslovi radnog mesta:

- Prethodno iskustvo u maloprodaji optike ili opšte iskustvo iz maloprodaje je prednost, ali nije uslov;

- IV stepen stručne spreme;

- Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office);

- Da kandidat nije osuđivan ili pod istragom.

 

2. Defektolog/lekar opšte prakse

Mesto rada: Banjaluka

 

Glavne odgovornosti radnog mesta su:

- Savetovanje klijenata u pronalaženju najadekvatnijeg rešenja prilikom izbora naočara i/ili dioptrijskih, odnosno kontaktnih sočiva; 

- Savetovanje klijenata o načinu pravilnog korišćenja i održavanja naočara i/ili dioptrijskih, odnosno kontaktnih sočiva;

- Praćenje najbolje poslovne prakse iz optometrije;

- Prijem klijenata koje imaju slušne probleme i probleme u razumevanju govora.

 

Uslovi radnog mesta:

- Diploma medicinskog fakulteta - Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju;

- Prethodno radno iskustvo u struci poželjno, nije neophodno;

- Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

- Savesnost pri obavljanju poverenih poslova;

- Proaktivnost i incijativnost u radu;

- Orijentisanost ka postizanju ciljeva;

- Sklonost ka kontinuiranom ličnom razvoju;

- Poznavanje rada na računaru.

 

3. Poslovođa maloprodajnog objekta

     Mesto rada: Banjaluka

 

Glavne odgovornosti radnog mesta su:

• Odgovara za adekvatno i pravovremeno funkcionisanje svih procesa u maloprodajnom objektu;

• Rukovodi, organizuje i nadgleda rad zaposlenih u MPO;

• Analizira rezultate i troškove u odnosu na planirane parametre;

• Prati rezultate prodaje i predlaže korektivne mere ukoliko dođe do odstupanja od plana;

•  Prati, optimizuje i kontroliše zalihe robe u MPO;

• Predlaže akcije u MPO uzimajući u obzir faktore koji utiču na prodaju;

• Prati asortiman i želje kupaca i o tome obaveštava sve zavisne sektore;

• Odgovara za organizaciju rada, raspored rada, nivo usluge prema potencijalnim kupcima, međuljudske odnose zaposlenih u MPO i konstantno unapređuje rad zaposlenih u MPO.

• Prati konkurenciju i njihove aktivnosti i daje predloge mera koje mogu biti odgovor Društva na pomenute aktivnosti;

• Odgovara za pružanje kvalitetne usluge potrošačima, ažurno vođenje dokumentacije, protok novca, ispravnost robe, održavanje higijene u MPO;

• Odgovara za rešavanje primedbi i reklamacija potrošača (u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača);

• Odgovara za protok informacija značajnih za rad MPO prema svim zaposlenima.

Uslovi radnog mesta:

• Minimum tri godine radnog iskustva u maloprodaji;

• Minimum IV stepen stručne spreme;

• Poznavanje engleskog jezika;

• Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office).

Prilikom selekcije, prednost će imati kandidati koji imaju:

• Prethodno radno iskustvo u optici;

• Radno iskustvo u sistemima sa velikim brojem maloprodajnih objekata;

• Iskustvo rada u tržnim centrima.

Od kandidata očekujemo:

• Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

• Savesnost pri obavljanju poverenih poslova;

• Orijentisanost ka postizanju zadatih ciljeva;

• Spremnost za dalje usavršavanje i sticanja znanja.

 

 

Za kandidate koji nemaju prethodno iskustvo u oblasti optike pružamo odgovarajuću obuku.

Naša kompanija nudi dinamično radno okruženje, odlične mogućnosti za lični razvoj i dalje profesionalno napredovanje. Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove iz konkursa, svoj CV i motivaciono pismo možete proslediti putem mejla na adresu:

Sanioptik-prijave@sani.co.rs

Sve prijave će se tretirati kao strogo poverljiva dokumentacija.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 15 dana od dana oglašavanja

Postanite deo tima koji obezbeđuje lidersku poziciju živeći i primenjujući poslovnu filozofiju “Zdravlja sa stilom.”

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno, niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, invalidnost, pol, starost, boju kože, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg republike 8

78000 Banjaluka

Objavljuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

           Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 1 (jednog) pripravnika sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme,) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka.

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

    Posebni uslovi za prijem pripravnika:

- završena srednja škola (ekonomska, upravna ili gimnazija) IV stepen stručne spreme.

            Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu Poreske uprave, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijava se podnosi na obrascu “Prijava na javni konkurs” koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

           Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

28.8.2020. godine (petak) u 9 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

                   Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

          Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

SP “NIKOLAS”

Ul. Karađorđeva 79

78000 Banjaluka

Objavljuje:

OGLAS

 

 

1. Muško-ženski frizer. ....................................................... 1 izvršilac

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 065/530-087.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banjaluka

 

Objavljuje:

 

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

         

U konkursu Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” od 8.7.2020. godine, ispravlja se dio teksta konkursa:

          “pod rimskim brojem Ib Za uže umjetničke oblasti, pod rednim brojem:

1. Slikarstvo – 2  izvršioca:

1.1. na nastavnim predmetima: Uvod u intermedijalnu umjetnost 1, 2; Intermedijalna umjetnost 1, 2, 3 i 4; Intermedijalna umjetnost izborni 1, 2, 3 i 4; Video-umjetnost i performans 1, 2, 3 i 4; Novomedijska umjetnost 1, 2 – 1 izvršilac;

1.2. na nastavnim predmetima: Plastična anatomija 1, 2, 3, 4; Crtanje 1, 2; Crtanje i slikanje 1, 2; Slikanje 1, 2, 3, 4; Slikanje - izborni 1, 2, 3, 4 – 1 izvršilac”.

 

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića

78000 Banjaluka

objavljuje:

 

JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

                                                           

1. Sudski asistent - daktilograf

 

3 (tri) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca

 

 

Opis poslova:

• vrši sve poslove propisane Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) za sudskog asistenta - daktilografa,

• vrši daktilografske poslove po diktatu,

• učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama, javnim sjednicama i ročištima,

• postupa po naredbama u spisima, sređuje i popisuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su dostavljeni u rad,

• vrši popis spisa i vezivanje podnesaka putem jemstvenika ili na drugi način po nalogu sekretara suda i šefa pisarnice,

• sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške,

• blagovremeno vrši trebovanje kancelarijskog materijala od ekonoma suda,

• obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.

 

I

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

                               

II

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1.  IV  stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili

    - druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase ili

    - III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,

2.  radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i

3.  poznavanje rada na računaru.

 

III

 

Svi kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

• za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

• za tačku 2.– dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

• za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

• za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu”,

• za tačku 5.– dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa”.

                                                                                       

IV

 

Kandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

• za tačku 1.

- dokaz: fotokopija diplome o završenom IV stepenu stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili

- dokaz: fotokopija diplome druge stručne spreme IV stepena i fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase ili

- dokaz: fotokopija diplome o završenom III stepenu stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent

• za tačku 2.

- dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od strane poslodavca, tj. ovlašćenog rukovodioca organa,

• za tačku 3.

-  dokaz: fotokopija uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru.

 

                                                             V

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju

 

opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

 

VI

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na obavljenom testiranju ispune uslove propisane pomenutim aktima, a o vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja, odnosno ulaznog intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.

 

VIII

 

Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

 

IX

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

1. uvjerenja o državljanstvu BiH,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase,

5. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, odnosno ovlašćenog rukovodioca,

6. uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

X

 

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do 3 (tri) mjeseca.

 

XI

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na njeb stranici suda njnjnj. oksud-banjaluka.pravosudje.ba. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, zatim poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 12, ili elektronskim putem, na adresu oksud-banjalukaŽpravosudje.ba. Kandidat koji prijavu dostavlja elektronskim putem, dužan je da u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

***

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36,

 tel.: 051 551 061,

 e-mail: ss18@skolers.org

 

 Školski odbor JU Srednjoškolskog centra Čelinac raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora JU Srednjoškolskog centra Čelinac

 

I – Predmet:

Školski odbor JU Srednjoškolskog centra Čelinac raspisuje konkurs za izbor direktora JU Srednjoškolskog centra Čelinac.

II – Opis poslova:

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom JU Srednjoškolskog centra Čelinac.

III – Mandat:

Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Nakon izbora, direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

Školski odbor JU Srednjoškolskog centra Čelinac ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu:

Za direktora JU Srednjoškolskog centra Čelinac može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:

Opšti uslovi:

1. da je lice starije od 18 godina;

2. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;

3. da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V- Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2.  Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od 6 mjeseci);

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

4. Diplomu o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent);

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada);

6. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi kojim se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci);

8. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci);

9.  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem (mandatnom) periodu;

10. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu škole: JU Srednjoškolski centar Čelinac, Vojvode Mišića br. 36, 78 240 Čelinac, sa naznakom: “Konkurs za izbor direktora JU Srednjoškolskog centra Čelinac – NE OTVARATI”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju Vlade o imenovanju direktora škole.

***

“ZIDART” DOO MRKONjIĆ GRAD

Bjelajce 12A

Tel: 050/250-050,

faks: 050/250-052

 

Firma ZIDART d.o.o. Mrkonjić Grad raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na sljedećim pozicijama:

 

 

1. Diplomirani inženjer građevinarstva, 1 izvršilac, poželjno iskustvo i stručni ispit

2. Diplomirani inženjer arhitekture, 1 izvršilac, poželjno iskustvo i stručni ispit

3. Građevinski tehničar, 1 izvršilac, sa iskustvom

4. Mehaničar, 1 izvršilac, sa iskustvom za servisiranje motornih vozila

5. Građevinski radnici svih profila, više izvršilaca

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženih pozicija.

 

Kontakt: direktor@zidartdoo.com

 

Radomir.cigoja@zidartdoo.com

065680127 ili 065278117

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DRINIĆ”, DRINIĆ

Centar 13,

tel/faks: 050/465-020,

e-mail: os192@skolers.org

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić

I - Predmet

Na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić broj: 234/20. od 13.7.2020. godine, Školski odbor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III – Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola  “Drinić” Drinić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i imenovanja direktora osnovne škole i to:

1. Opšti uslovi:

              - da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

              - da je stariji od 18 godina i

              - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI– Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11. Ovjerenu izjavu da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

12. Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćeni kandidatima.

 

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Drinić” Drinić ; Centar 13,79 290 Petrovac, sa naznakom “Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Drinić” Drinić – “ne otvarati”.

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Drinić” Drinić u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38,

tel.: 050/431-017, 431-475,

 e-mail: os049@skolers.org

 

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik

I - Predmet

Na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik, broj: 320-1/20 od 9.7.2020. godine, Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

 

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik.

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

VI - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

• diplomu o završenoj stručnoj spremi,

• izvod iz matične knjige rođenih,

• uvjerenje o državljanstvu,

• potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

• ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

* uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

• uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

• prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

• preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

• kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

• ovjerenu izjavu da kandidat nije lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

• ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

 

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik; Rade Jovanića 38, 79288 Ribnik, sa naznakom “Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole” Desanka Maksimović” Gornji Ribnik.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Desanka Maksimović” Gornji Ribnik u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana