JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.08.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.08.2020. godine.

 

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

**************

**********************

 

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjALUKA

RAVNOGORSKA 1

78000 BANjALUKA

 

OGLAS

 

- Personalni asistent za lica sa invaliditetom ......... 2 izvršioca

 

Udruženju distrofičara regije Banjaluka, potreban je muški radnik, personalni asistent za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 30 do 45 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/569-925

 

Oglas otvoren do 28.8.2020.                                                                                      

***

“TRGOPROMEKS” DOO 

POSLOVNICA  ALUMINA B. LUKA

 

Raspisuje

                                                    KONKURS

 za pozicije

 

1. Trgovac u prodaji .......................... 5 izvršilaca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

2. Ekonomski tehničar................ 3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

3. Skladištar .................................   3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

 

4. Komercijalista za prodaju građevinskih materijala ............... 2 izvršioca

regija Banjaluka

 

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

5. Monter ALU i PVC stolarije ....................... 3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

6. Radnik u proizvodnji stolarije................... 3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

7. Diplomirani građevinski inženjer.....................  2 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje VSS

• radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

8. Građevinski tehničar .....................   3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

9. Mašinski  tehničar ...................... 3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana

***

SARTO S.P.

Ul. Kninska br.6

78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

 

1. Šnajder (ž) ................................ 1 izvršilac

 

Opis posla: Šivanje konfekcije na industrijskoj mašini

Radno vrijeme: Prije podne

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon  066/939-888.

Konkurs je otvoren do 30.8.2020.

***

SŠC “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

Vojvode Pere Krece 13

 

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Sekretar, na određeno vrijeme .............................................................. 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz: člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Statuta škole i drugim opštim aktima.

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS (BiH),

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je starije od 18 godina i

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv     dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija ili ekvivalent – Pravni fakultet – 240 ECTS bodova

Potrebna dokumentacija

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2. Diploma o završenom obrazovanju,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana,

5. Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad u školi i

6. Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad maloljetnim licem.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu  intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Srednjoškolskog centra “Gemit-Apeiron”,

sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

Branka Radičevića 16

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka – 5 (pet) izvršilaca puna norma - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2020/21. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. Za nastavni predmet – srpski jezik – 20 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najdalje do 28.2.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, (za radna mjesta pod brojem 1. i 2.), dana 20.8.2020. godine u 8 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje dok će se intervju obaviti sa početkom u 9 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ”

MANjAČKIH USTANIKA 32

78000 BANjALUKA

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto nastavnik razredne nastave u PO Donja Kola - 1 izvršilac - na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

2. Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka - 2 izvršioca –  na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021 godini, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu.

3. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac - nepuna norma 1 čas redovne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

4. Profesor/nastavnik fizike - 1 izvršilac -  nepuna norma 4 časa redovne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1, da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja  djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i  5. Za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta za radna mjesta pod rednim brojem.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  za radna mjesta pod rednim brojem.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi za radna mjesta pod  rednim brojem;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

       

 

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

           Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 20.8.2020. godine (četvrtak) u 9 časova u prostorijama škole.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  za radna mjesta  škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

           Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116

78000 Banjaluka

 

  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – dva izvršioca.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. traže se lica bez iskustva - pripravnici.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105, 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 20.8.2020. godine u 8 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

****

JZU BOLNICA GRADIŠKA,

Dr Mladena Stojanovića 20,

78400 Gradiška

 

 

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

 

 

1.       Rukovodilac odsjeka za računovodstvo

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

- da su državljani RS;

- da su stariji od 18 godina

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje posla za navedeno radno mjesto, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični ili prekršajni postupak.

 

Posebni uslovi:

- VSS, VII stepen, završen ekonomski fakultet;

- posjedovanje licence sertifikovanog računovođe izdatog od Saveza računovođa i revizora Republike Srpske;

- radno iskustvo na poslovima sertifikovanog računovođe od najmanje tri godine;

- poznavanje rada na računaru;

 

Opis poslova:

- Organizuje i rukovodi radom odsjeka za računovodstvo, koordinira rad sa ostalim službama

- Kontroliše pravilno, blagovremeno i kvalitetno rješavanje poslova postavljenih pred knjigovodstvo;

- Organizuje rad na sprovođenju popisa imovine, sredstava i izvora sredstava;

- Odgovara za tačnost podataka koji se prezentuju direktoru, Upravnom odboru, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ostalima prema potrebi;

- Izrada mjesečnih finansijskih izvještaja zbirno i po radnim jedinicama;

- Izrada potrebnih izvještaja prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske;

- Izrada polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja;

- Organizuje rad pri revizijama finansijskih izvještaja kao i ostalim kontrolama u toku godine;

- Prati i proučava propise iz svog domena, vodi potrebna zaduženja, vodi evidenciju kredita kod banaka i drugih davalaca ;

- Organizuje odlaganje i čuvanje poslovnih knjiga u skladu sa Pravilnikom;

- Prijem i podjela pošte koja se odnosi na knjigovodstvo;

- Vodi radne liste zaposlenih u svom sektoru;

- Prisustvuje seminarima i edukacijama;

- Pravi izvještaj o stanju dobavljača i kupaca;

- Vrši plaćanje po nalogu neposrednog rukovodioca;

- Vrši likvidaciju prispjele dokumentacije i usmjerava je na obradu;

- Daje uputstva iz oblasti knjigovodstva neposrednim izvršiocima;

- Vrši korespondenciju radi usaglašavanja knjigovodstvenog stanja ili

neispravne dokumentacije;

- Obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjenju opštih i posebnih uslova i kratku biografiju.

Bolnica će sa izabranim kandidatom će potpisati ugovor o probnom radu. Ukoliko radnik tokom probnog rada zadovolji na poslovima koje zahtjeva radno mjesto, sa radnikom će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja istog u listu “Glas Srpske.”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati na protokol JZU Bolnice Gradiška ili putem pošte na adresu: JZU Bolnica Gradiška, Dr Mladena Stojanovića 20, 78400 Gradiška sa napomenom za konkurs.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ “ MASLOVARE,

78 223 MASLOVARE

 

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), direktor škole  r a s p i s u j e

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor matematike – 1 izvršilac, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine.

2. Profesor likovne kulture – 1 izvršilac, 7 časova, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine.

 

 

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16 i 66/18) i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

 

1. Ovjerenu foto kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “Petar Petrović Njegoš “ Maslovare,  u petak, 21.8.2020. godine, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske “, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78 223 Maslovare.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana