JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 24.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

JZU BOLNICA TREBINjE 

JAVNI KONKURS

za  izbor kandidata za specijalizacije iz:

 

Medicinske biohemije – jedna specijalizacija.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

  1. stečena stručna sprema - završen medicinski fakultet, i stečeno zvanje doktor medicine,
  2. položen stručni ispit;
  3. aktivno poznavanje jednog stranog jezika;

Kandidati koji ispunjavaju uslove za specijalizaciju trebaju dostaviti:

1. Prijavu i svoj CV;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

4. Uvjerenje o nekažnjavanju;

5. Kopiju lične karte;

6. Ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu;

7. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

8. Originalno uvjerenje o  poznavanju jednog stranog jezika;

9. Izvod iz matične knjige vjenčanih, ako je došlo do promjene ličnih podataka o identitetu; 

10.Ovjerena kopija radne knjižice;

11. Uvjerenje o radnom stažu (za kandidate koji su u radnom odnosu) ili Uvjerenje da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS (za kandidate koji su nezaposleni);

12. Ovjerenu kopiju indeksa, u dijelu koji se tiče ocjene iz odgovarajuće grane za koju se konkuriše.

13. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni za vrijeme studiranja. 

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Veb stranici  Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske"

Nepotpune, neblagovremene i nedopuštene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, ulica dr. Levija br.2 Trebinje, ili lično  na protokol  Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove  Bolnice.

O izboru kandidata za specijalizacije, kandidati će biti  pismeno obaviješteni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana