JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine 17.08.2018 01:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

GIZMO DOO BANjALUKA

Srpskih pilota 1

78000 BANjALUKA

KONKURS ZA POZICIJU

1.       Dostavljač ……………………2 izvršioca

Opis posla:

•        Prevoz i dostava robe na kraćim destinacijama,

•        Preuzimanje i kontrola dokumentacije koja prati robu,

•        Vođenje putnih naloga za vozilo,

•        Pomoć pri utovaru i istovaru robe,

•        Kontrola i obezbjeđivanje uslova za siguran rad vozila (provjera ispravnosti vozila);

•        Poštovanje zakonskih regulativa vezanih za bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Uslovi:

•        Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;

•        Snalažljivost, tačnost i odgovornost u radu

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na kontakt: 066/046-462.

Konkurs ostaje objavljen 30 dana od objave.

************

VIDOVAC DOO BANjALUKA - DOM ZA STARE KNEŽEVO

Prijem radnika m/ž

Mjesto rada: Kneževo

Opis radnog mjesta

1. Socijalni radnik ……………………… 1 izvršilac

2. Medicinski tehničar ………………..... 3 izvršioca

3. Kuvar ……………………………………. 2 izvršioca

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

• da ima navršenih 18 godina života;

• da je državljanin Bosne i Hercegovine;

• da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

Posebni uslovi koji treba da ispunjava su:

Za radno mjesto pod 1.:

• visoka stručna sprema ( u skladu sa Zakonom o obrazovanju),

• radno iskustvo 5 godina,

• radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme na neodređeno,

• prevoz na rad se nadoknađuje.

Za radno mjesto pod 2.:

• srednja stručna sprema (završena medicinska škola),

• nije neophodno radno iskustvo,

• radni odnos se zasniva na neodređeno,

• Prevoz na rad se nadoknađuje.

Za radno mjesto pod 3.:

• srednja stručna sprema,

• radno iskustvo 1 godina,

• radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme u dvije smjene na neodređeno,

• Prevoz na rad se nadoknađuje.

Ukoliko želite da postanete dio našeg tima, svoju biografiju pošaljite na mejl adresu: domvidovovrelo@gmail.com  ili nas kontaktirajte na telefon 065/811-930.

Kandidati koji uđu u najuži izbor biće pozvani na razgovor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

         

Oglas je otvoren 20 dana od dana objave u “Glasu Srpske”.

*********

COMPEX” DOO BANjALUKA

Braće Pišteljića 1, 78000 Banjaluka

tel. +387(0)51 301 - 862,

compex@blic.net

OGLAS

za prijem radnika m/ž

 

Štampariji “COMPEX” d.o.o. potreban radnik/ca za doradne poslove u štampariji. Puno radno vrijeme u dvije smjene.

Prijave slati na mail compex@blic.net.

Oglas otvoren 15 dana od dana objave u “Glasu Srpske”.

**********

Advokatski pripravnik - Zajednička advokatska kancelarija Kremenović & Mikanović

KONKURS

Opis radnog mjesta

Diplomirani pravnik - pripravnik

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

•        Završen pravni fakultet,

•        Dijete poginulog borca,

•        Bez prethodog radnog iskustva,

•        Poželjno aktivno poznavanje stranog jezika,

•        Prijava na puno radno vrijeme.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati  putem elektronske pošte na: bojanmikanovic@gmail.com

Adresa/sjedište poslodavca:

Aleja Svetog Save 7A, Banjaluka

Oglas ostaje otvoren do 29.8.2018. godine.

**********

JU OŠ “VUK KARAXIĆ”

ŽIVINICE - KNEŽEVO

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 I. Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet:

Matematika-fizika puna norma do povratka radnika sa funkcije sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom do 31.12.2018. godine............... 1 izvršilac,

2. Fizika 6 časova sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom do 30.6.2019. godine......................................................1 izvršilac,

3. Demokratija i ljudska prava 2 časa sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom do 30.6.2019. godine   ............... ..............1 izvršilac,

4. Srpski jezik 13 časova sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom do 30.6.2019. godine....................1 izvršilac,   

5. Tehničko obrazovanje 8 časova - pripravnik do 31.8.2019. godine ......................................... 1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9) uvjerenje o državljanstvu - državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

10) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte.

Kandidat koji bude primljen po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti intervju i pismeni dio testa utvrđen  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi dana, 28.8.2018. godine, u 9 časova. Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervju i pismenom testu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti kopije svih dokumenata koje škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

Kontakt telefon: 051/597-123-škola

**********

Advokatska kancelarija Nedeljko Krajišnik

Aleja Svetog Save 59

78000 Banjaluka

OGLAS

za prijem pripravnika

Advokatska kancelarija Nedeljko Krajišnik iz Banjaluke raspisuje oglas za prijem pripravnika - diplomiranog pravnika u radni odnos.

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 1 (jedne) godine, radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje stručnog ispita, sa kandidatima koji nemaju radno iskustvo u ovom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem kandidata:

- Da je državljanin BiH;

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova diplomiranog pravnika;

- Da ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Banjaluka.

Posebni uslovi:

- Završen pravni fakultet (IV stepen obrazovanja, odnosno III ciklus studija - 240 ETCS);

- Poznavanje rada na računaru;

- Poželjno (nije obavezno) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i engleskog jezika.

Prilikom zapošljavanja, prednost imaju djeca poginulog borca Vojske Republike Srpske.

Svi zainteresovani kandidati prijave treba da dostave putem mail-a: advokat.krajisnik@gmail.com

Prijava se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u “Glasu Srpske”.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju tražene uslove biće obavljen razgovor.

**********

JU OŠ”MLADEN STOJANOVIĆ” LAKTAŠI

Karađorđeva 105;

Tel.: 051-535-517

Faks: 051-535-516;

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1.       Nastavnik/profesor  matematike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva-pripravnik.

2.       Nastavnik/profesor  hemije - 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice s iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav.1., 3. i stav 6. (stav 6. odnosi se za kandidate pod tačkom 2.) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2.       Uvjerenje o državljanstvu,

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za kandidate pod tačkom 2.)

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za kandidate pod tačkom 2.)

7.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.8.2018.godine u  10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Mladen Stojanović” Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

*********

“Hidro-kop” d.o.o. hidrogradnja i građevinarstvo

Subotička 2c, Banjaluka

Tel.: (051) 220-170

e-mail: hidro-kop@blic.net

KONKURS

za prijem na radno mjesto

Oglas za zapošljavanje 3 (tri) radnika kod poslodavca “HIDRO-KOP” d.o.o. Banjaluka zbog izvršavanja sezonskih poslova i to mehaničara (mehaničara mašina i postrojenja i alatničara).

•        Radnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, a predviđen je i probni rad od 3 (tri) mjeseca

•        mjesta rada su u radionici u Banjaluci i Srpcu.

•        Radnici za rad na navedenim poslovima imaju pravo na novčanu naknadu po sistematizaciji radnih mjesta.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, budući radnici moraju da ispunjavaju i posebne uslove koji su određeni Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, i to:

•        Poželjno je da imaju radnog iskustva u mehaničkoj radionici i na popravci radnih građevinskih mašina .

Sa kandidatima će se razgovarati u kancelarijama Hidro-kopa na adresi Subotička 2C, Banjaluka.

Prijave se mogu vršiti na telefone 051/220-170 i 065/143-471, ili mejlom na adresu: info@hidrokop.com.

Vrijeme razgovora naknadno ćemo dogovoriti.

Rok prijave na oglas je 15 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

************

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banjaluka

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor/nastavnik matematike - jedan izvršilac - puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

.

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine (ponedjeljak) u 9 časova u prostorijama škole obaviće se test i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Branko Radičević” Banjaluka; Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

**********

UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE

 Aleja Svetog Save br. 25

78000 Banjaluka

KONKURS

za prijem na radno mjesto

-  Prevodilac za njemački jezik - pripravnik - 1 izvršilac,

 - Prevodilac za njemački jezik - pripravnik - 1 izvršilac (dijete palog borca VRS)

Opis radnog mjesta:

- vršenje pisanog prevođenja, po potrebi usmeno prevođenje.

Uslovi:

- završen filološki fakultet - Odsjek njemački jezik i književnost,

- poznavanje još jednog stranog jezika, najmanje na nivou B2,

- bez radnog iskustva, spremnost za polaganje stručnog ispita po  ispunjavanju uslova,

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

- odlično poznavanje rada na računaru (Office - paket)

- spremnost za timski rad.

Radno mjesto:

- Banjaluka.

Radno vrijeme:

- ponedjeljak - petak od 8 do 16 časova

Molbe slati isključivo putem pošte na adresu: Udruženje sudskih tumača RS, Aleja Svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka

Uz molbu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova, kao i kraću biografiju.

Oglas ostaje otvoren do 20 dana od objave u “Glasu Srpske”.

 Dostavljena dokumentacije se ne vraća.

************

JU MUZIČKA ŠKOLA KONSTANTIN BABIĆ

PRNjAVOR

Ul. Vladike Platona br. 27

78430 Prnjavor

Tel/faks: 051/660-167

raspisuje

KONKURS

Na upražnjena radna mjesta:

1.       Nastavnik flaute - 19 časova nastave (flauta 18 časova + čitanje s lista 1 čas) - 1 izvršilac pripravnik na neodređeno radno vrijeme,

2.       Nastavnik gitare - 24 časa nastave (gitare 21 čas +  čitanje sa lista 3 časa) - 1 izvršilac pripravnik na neodređeno radno vrijeme,

3.       Nastavnik klavira - 22 časa nastave (klavira 13 časova + uporednog klavira 3 časova+ korepeticija 6 časova) - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,

4.       Nastavnik klavira - 24 časa nastave (klavira 22 časa + korepeticija 2 časa) - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 16.11.2018. g.,

5.       Nastavnik gitare - 10 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. g.,

6.       Nastavnik violine - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019.g.,

7.       Nastavnik informatike - 4 časa nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019.g,

8.       Nastavnik fizičkog vaspitanja - 2 časa nastave - 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2019.g.,

9.       Nastavnik fizike - 2 časa nastave - 1 izvršilac pripravnik na određeno radno vrijeme  do 31.08.2019.g.,

10.     Nastavnik teoretske grupe predmeta - 10 časova nastave  (teorija muzike 2 časa + muzički oblici 2 časa + harmonija 2 časa + sviranje horskih partitura 2 časa + istorije muzike 2 časa) - 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme vrijeme  do 31.08.2019. g.,

11.     Nastavnik etnomuzikologije - 2 časa nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme  do 31.08.2019.g.

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju vaspitanju  ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja radnika.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. ( Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta u kojim je navedeno da se traži lice sa položenim stručnim ispitom);

-        Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama posla,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, doći će na testiranje i intervju koje će se obaviti u utorak 28.8.2018. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a  neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Javna ustanova Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor

Vladike Platona br. 27

78 430 Prnjavor, sa naznakom - Prijava na konkurs -

***************

BAWARIAMED DOO BANjALUKA

Jovana Bijelića 19a

78000 Banjaluka

“Bawariamed” d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci se bavi prodajom i servisiranjem medicinske opreme i aparata. Trenutno smo zastupnici više od 20 svjetskih renomiranih proizvođača medicinskih aparata i opreme.

raspisujemo

KONKURS

za radnu poziciju:

1.       Mašinski inženjer / Inženjer elektronike - (pripravnik - 1 izvršilac),

2.       Mašinski inženjer / Inženjer elektronike - (pripravnik dijete poginulog borca - 1 izvršilac).

Banjaluka

Uslovi za kandidata:

-        Visoka stručna sprema - elektrotehnički ili mašinski fakultet

-        Dobro poznavanje opšteg rada na računaru

-        Razvijen osećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate i samostalnost u radu

-        Znanje engleskog jezika (govorno i pisano), poželjno znanje njemačkog jezika

-        Dobre organizacione sposobnosti

Zadaci:

-        Koordinacija tehničke službe

-        Rukovođenje proizvodnjom

-        Učešće u razvijanju i održavanju sistema kontrole kvaliteta

-        Učešće u unapređenju, razvoju i organizaciji odjeljenja kontrole kvaliteta

-        Vršenje ulazne, procesne i završne kontrole

-        Izvještavanje o izvršenim kontrolama kvaliteta

-        Predlaganje akcija u slučajevima neusaglašenosti

-        Obezbjeđivanje strogog poštovanja i primjene procedura za zaštitu i bezbjednost zdravlja na radu

Pogodnosti:

-        Rad u uspješnom radnom okruženju

-        Edukacija i konstantno usavršavanje

-        Mogućnost napredovanja u skladu sa postignutim rezultatima

CV slati na mejl adresu: racunovodstvo@bawariamed.net

Rok za prijave: 1.9.2018.

*********

JU OŠ VUK KARAXIĆ SITNEŠI

OPŠTINA SRBAC

E-mail: os089@skolers.org

raspisuje:

KONKURS

1.       Nastavni predmet matematika (16 časova) na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, u radni odnos se prima lice sa i bez iskustva.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima  i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa čl. 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od  najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

•        Potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, tačna adresa stanovanja i kontakt telefon

•        Uvjerenje o državljanstvu

•        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

•        Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

•        Uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate škola će zatražiti službenim putem

•        Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

•        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

•        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

•        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o outvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se test i intervju u COŠ Sitneši dana 27.8.2018. godine, u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata na adresu: JU OŠ “Vuk Karadžić” Sitneši 78422 sa naznakom “ZA KONKURS”

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.                                                   

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.                                                           

************

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                                                

JU OŠ BORISAV STANKOVIĆ                                                                                                          

Ivana Kosančića 2                                                                                                                    

78000 BANjALUKA                                                                                                                               

Na osnovu “Programa podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini - djece poginulih boraca VRS” i Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje pripravnika sa VSS - djece poginulih boraca VRS, direktor škole raspisuje

KONKURS

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom ili sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ “Borisav Stanković” Banjaluka

1.       Profesor razredne nastave, pripravnik, 1 izvršilac

Pripravnik se prima na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci, lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Ovjerenu izjavu da ranije nije zasnivao radni odnos u ovom zanimanju, odnosno da nije zasnivao radni odnos u struci.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje će se održati u ponedjeljak, 27.8.2018. godine u 9 časova, a intervju u 10 časova u prostorijama škole, za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno  za one koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Borisav Stanković”, Banjaluka, Ivana Kosančića 2, 78000 Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***********

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                                                

JU OŠ “Borisav Stanković”                                                                                                          

Ivana Kosančića 2                                                                                                                    

78000 BANjALUKA                                                                                                                               

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika u radni odnos

1.       Voditelj produženog boravka, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, 3 izvršioca.

2.       Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1., a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje će se obaviti u utorak, 28.8.2018. godine u 10 časova, a intervju u 11 časova.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2., a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje će se obaviti u utorak, 28.8.2018. godine u 8 časova, a intervju u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Borisav Stanković”, Banjaluka, Ivana Kosančića 2, 78000 Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

************

JU DJEČIJI VRTIĆ MILjA ĐUKANOVIĆ

MRKONjIĆ GRAD

UL. VASE PELAGIĆA 17

raspisuje

K O N K U R S

za prijem jednog pripravnika

     I Diplomirani vaspitač predškolske djece, VSS, pripravnik, prema Javnom pozivu JU Zavod za zapošljavanje RS  za radnu 2018/2019. godinu.............................................1 izvršilac

     II Opis poslova:

         Pripravnik obavlja poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i  sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Pripravnik zasniva radni odnos na period od jedne godine.

  

III    OPŠTI USLOVI

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

IV    POSEBNI USLOVI

       1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2. Da prvi put zasniva radni odnos,

      3. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

V    Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice - Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme - ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu) i potvrda PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije, ne starije od 15 dana,

7. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS - Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati na adresu: JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol ustanove.

**********

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “STANKO RAKITA”                                      

JOVE G. POPOVIĆA br. 9

BANjALUKA

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma - jedan izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu s odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno s odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - navedena škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine, u prostorijama JU OŠ “Stanko Rakita” Banjaluka, obaviće se testiranje sa početkom u 9 časova i intervju sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko ne pristupe testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom “za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu:

JU OŠ “Stanko Rakita” Banjaluka

Ul. Jove G. Popovića br. 9

78000 Banjaluka

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***********

UGOSTITELjSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

BANjALUKA

Bulevar Stepe Stepanovića 44

Telefon 051/466-204

raspisuje:

KONKURS

za izbor direktora škole

I Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

II Uslovi za izbor:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. Da je lice starije od 18 godina;

2. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

3. Da ima opštu zdravstvenu psihofizičku sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. Da ima završen najmanje prvi ciklus u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.;

3.  Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.  Da ima prefdložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za  organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starije od 3 mjeseca);

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

6. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);

7. Potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi;

8. Prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji period - mandat;

9. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole, ukoliko ih posjeduje.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

IV Rok za učešće na konkursu:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Školski odbor će  ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Prijave sa potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili poštom na adresu: Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banjaluka, Bulevar Stepe Stepanovića 44, 78000 Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs za izbor direktora škole”.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja.

************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

SKUPŠTINA OPŠTINE

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Turistička organizacija opštine Srbac

I - Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Turistička organizacija opštine Srbac.

II - Opis poslova

Direktor: rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada, vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III - Mandat

Mandat traje četiri godine.

Imenovano lice po isteku perioda na koji je imenovano ima mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

IV - Status

Radno-pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove.

V - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,

4. da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI - Posebni uslovi:

1. završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalentom,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje jedna godina na rukovodećim poslovima u turističkom sektoru i

3. aktivno znanje jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.

VII - Nespojivost i sukob interesa

Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

VIII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), diplomu, potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnom iskustvu u struci, uvjerenje da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak, potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa i uvjerenje o aktivnom znanju jednog stranog jezika na nivou B2, C1 ili C2 u skladu sa CEF standardima.

Kandidati su dužni da dostave original ili ovjerenu kopiju traženih dokumenata.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat za direktora do okončanja izbornog postupka.

IX - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmana, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u vezi sa prigovorima na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

X- Objavljivanje konkursa

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

XI - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odsjek za skupštinske poslove, Trg boraca broj 1, sa naznakom Komisiji za izbor direktora.

    **************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ PETAR KOČIĆKOLA, BANjALUKA

78 207 KOLA, bb

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

1. Nastavni predmet demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine;

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

1.       Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4.       Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Bodovanje se vrši po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine u 11 časova u prostorijama centralne škole u Kolima, obaviće se testiranje i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka, 78 207 Kola bb, sa naznakom “za konkurs”.

                                                         

****************

 JU OŠ SV. ĆIRILO I METODIJE” PISKAVICA

PISKAVICA BB;

78217 PISKAVICA - BANjALUKA  

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor razredne nastave - jedan izvršilac, puna radna norma na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Za navedeno radno mjesto traži se kandidat sa radnim iskustvom/položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži kandidat sa položenim stručnim ispitom;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ova dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se intervju u sljedećem terminu:

1.       Intervju sa kandidatima za radno mjesto profesor razredne nastave, jedan izvršilac s punim radnim vremenom, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, održaće se 28.8.2018. godine s početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica; Piskavica bb; 78217 Piskavica - Banjaluka sa naznakom “Za konkurs”.

*************

JU DJEČIJI VRTIĆ NEVEN” ČELINAC

VOJVODE MIŠIĆA BR. 2

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u JU Dječiji vrtić Neven” Čelinac

1.       Raspisuje se Javni konkurs za prijem pripravnika:

1.1     diplomirani vaspitač predškolske djece - 1 izvršilac na period od 12 mjeseci u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac - I Komponenta - djeca poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva

1.2     diplomirani vaspitač predškolske djece - 1 izvršilac na period od 12 mjeseci u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac - II Komponenta - VSS bez radnog iskustva

1.3     diplomirani pedagog - 1 izvršilac na period od 12 mjeseci u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac - II Komponenta - VSS bez radnog iskustva

2.       Opis poslova

Pripravnici se primaju na određeno vrijeme radi sticanja radnog iskustva u struci i uslova za polaganje pripravničkog ispita. Obavljaće poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

3.       Opšti uslovi za kandidate

-        da je državljanin RS, odnosno BiH,

-        da je stariji od 18 godina,

-        da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

-        da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom.

4.       Posebni uslovi za kandidate

1.1.    - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili ekvivalent;

- uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;

1.2.    - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili ekvivalent;

1.3.    - visoka stručna sprema, diplomirani pedagog, najmanje prvi ciklus studijskog programa pedagogije ili ekvivalent;

5.       Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, ne starije od godinu dana;

-        Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS/ za kandidate iz tačke 1 stav 1.1 - djeca poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva,

-        Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

-        Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

-        Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima,

-        Biografiju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju 27.8.2018. godine u 12 časova.

          Dokumenta priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu izabrani dužni su da u roku od 7 dana od dana obavještenja Komisije dostave originalne ili ovjerene kopije dokumenata.

Izabrani kandidati su dužni do stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac, sa naznakom “Za Komisiju za izbor”, Vojvode Mišića br. 2, ili lično predati na protokol JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.        

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

*************

JU DJEČIJI VRTIĆ “NEVEN” ČELINAC

 VOJVODE MIŠIĆA BR. 2

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.  Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac i to:

1.1     Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca - na neodređeno vrijeme i

1.2     Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca - na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

2.  Opis poslova

Diplomirani vaspitači predškolske djece obavljaće poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

3.  Opšti uslovi za kandidate

-        da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

-        da je stariji od 18 godina,

-        da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

-        da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom.

4.       Posebni uslovi za kandidate

1.1.    - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

   - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

1.2.    - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

   - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

5.       Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Diplomu,

-   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

-        Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

-        Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima

-        Biografija.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju 3.9.2018. godine u 12 časova.

          Dokumenta priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu izabrani dužni su da u roku od 7 dana od dana obavještenja Komisije dostave originalne ili ovjerene kopije dokumenata.

Izabrani kandidati su dužni do stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac sa naznakom “Za Komisiju za izbor”, Vojvode Mišića br. 2, ili lično predati na protokol JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

*************

Ella textile d.o.o.

Srbački put 18, Nova Topola

+38765144723

Ako ste mlada i fleksibilna osoba sa željom za učenjem i usavršavanjem, tražimo odgovornu i profesionalnu osobu za rad na radnom mjestu:

- Mehaničar

Osnovni uslovi:

-        srednja stručna sprema (SSS),

-        elektrotehničar, elektromehaničar, mehatroničar, precizni mehaničar, mašinski tehničar ili slična stručna sprema tehničkog smjera,

-        tražimo osobe sa ili bez radnog iskustva.

Nudimo:

-        mogućnost dugoročnog zaposlenja,

-        rad u punom radnom vremenu,

-        redovna primanja,

-        internu edukaciju potrebnu za obavljanje radnih zadataka.

Opis posla:

-        održavanje šivaćih mašina Džuki,

-        održavanje automatskih linija za pakovanje čarapa Technopea,

-        održavanje mašina za aplikacije Lotus i ostalih mašina u tekstilnoj industriji.

Od kandidata očekujemo preciznost i pedantnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i sposobnost rada pod vremenskim ograničenjima.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da svoju molbu i biografiju - CVV pošalju na e-mail adresu natasa.milanovic@ellatextile.ba najkasnije osam dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

*********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” KOTOR VAROŠ

SVETOSAVSKA 2

 raspisuje

 KONKURS

za prijem radnika

1.       Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, najduže do 30.6.2019. godine, odnosno do povratka radnika sa funkcije

2.       Nastavnik fizike - 1 izvršilac na 4 časa na određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine

Za navedena radna mjesta potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

          Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu, članom 104. stav 1, 4. i 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

   Izuzetno od uslova, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi:

-        uvjerenje o državljanstvu (kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH),

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

-        uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju).

Posebni uslovi

-        diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

-        uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

-        uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca ili člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

   Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se test i intervju u prostorijama škole u Kotor Varošu, dana 27. avgusta 2018. godine i to u 9 časova obaviće se testiranje kandidata, a u 11 časova obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

   **************

JU MAŠINSKA ŠKOLA

MRKONjIĆ GRAD

SIME ŠOLAJE 91

TELEFONI: 050/212-976, 220-540

KONKURS

za prijem u radni odnos

1.       Diplomirani inženjer saobraćaja - smjer drumskog saobraćaja, za 14 časova, (10 časova teorijske nastave i 4 časa praktične nastave) na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom,

2.       Profesor biologije, za 2 časa, do kraja prvog polugodišta, sa radnim iskustvom,

3.       Diplomirani pravnik, za 2 časa, na određeno vrijeme 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom.

  Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

  Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5.       Izvod iz matične knjige rođenih;

6.       Uvjerenje o državljanstvu;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave će se obaviti dana 27.8.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenta dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

**********

JU OSNOVNA ŠKOLA “MILAN RAKIĆ”

KARANOVAC BB, BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku - 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ova dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Škola će uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate pribaviti službenim putem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Milan Rakić” Karanovac bb - Banjaluka; 78000 Banjaluka sa naznakom “Za konkurs”.

                    *****************

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

„BRANKO ĆOPIĆ” BANjALUKA

MIŠE STUPARA 24

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku - puna norma, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019. godini sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - tri izvršioca

2.       Nastavnik tehničkog obrazovanja - nepuna norma, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac

3.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke - nepuna norma, 5 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom - jedan izvršilac

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumentacija:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kratkom biografijom uz naznačenje adrese prebivališta, broja telefona i spiska priložene dokumentacije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

-        uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

-        izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

-        ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove - prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-        uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, i to:

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u utorak, 28.8.2018. godine, u prostorijama JU OŠ “Branko Ćopić” Banjaluka, sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko ne pristupe testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom “Za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Branko Ćopić” Banjaluka

Ul. Miše Stupara br. 24

78000 Banjaluka

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

**************

JU OSNOVNA ŠKOLA “ALEKSA ŠANTIĆ”

TRIVE AMELICE 24 , BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najduže do 30.6.2019. g.

2.       Voditelj produženog boravka - 5 izvršilaca, puna norma, na određeno vrijeme, do završetka nastave u školskoj 2018/19. godini

3.       Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, 50% norme, na određeno vrijeme, do završetka nastave u školskoj 2018/19. godini

U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18), Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje (“Službeni glasnik RS”, broj 51/11, 19/12 i 77/12) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16).

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:  

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Sva dokumenta koja kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju i testiranje kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 29.8.2018. godine. Testiranje i intervju zakazani su u sljedećim terminima:

- za kandidate koji konkurišu na radno mjesto profesor razredne nastave -9 časova;

- za kandidate koji konkurišu na radno mjesto voditelj produženog boravka - 10 časova; u prostorijama škole.

Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Trive Amelice 24, Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs” ili lično u Sekretarijat škole.

    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ GEORGI STOJKOV RAKOVSKI

BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29

78000 Banjaluka

 raspisuje

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1.       Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije - 1 izvršilac;

2.       Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog i porodiljskog bolovanja - 1 izvršilac;

3.       Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, a najduže do 30.6.2019. godine - 5 izvršilaca;

4.       Učitelj bez radnog iskustva (pripravnik), na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja - 1 izvršilac;

5.       Nastavnik engleskog jezika, sa radnim iskustvom (položen stručni ispit), na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja - ½ norme;

6.       Nastavnik matematike, bez radnog iskustvom (pripravnik), na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije - ½ norme;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Za radno mjesto pod tačkom 3. mogu konkurisati profesori razredne nastave i diplomirani pedagozi u skladu sa Uredbom o pedagoškim standardima. Konkurs za radna mjesta od tačke 1 do 3 će se održati zajedno i kandidati sa rang-liste će biti primani na radna mjesta po redoslijedu kao u konkursu.

                   Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati za radna mjesta iz tačke 1, 2, 3, 5 treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati za radno mjesto pod tačkom 4. i 6. su lica bez radnog iskustva

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1)      Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

 2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Izvod iz matične knjige rođenih;

 4) Uvjerenje o državljanstvu;

 5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za tačke konkursa u kojima se traži radno iskustvo.

Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca za konkurse u kojima se traži radno iskustvo;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola “Georgi Stojkov Rakovski” Banjaluka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa iz tačke 1, 2, 3 i 4 biće održan 28.8.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole, a za kandidate koji ispunjavaju uslove iz tačke 5. i 6. u 11 časova istoga dana.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠPETAR PETROVIĆ NjEGOŠ

Vojvode Stepe Stepanovića br. 28

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku – 4 (četiri) izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2.       Bibliotekar - 1 (jedan) izvršilac, 64,2% radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ova dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, za radno mjesto profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku dana 27.8.2018. godine u 9 časova obaviće se testiranje, a u 10 časova intervju, a za radno mjesto bibliotekar dana 28.8.2018. godine u 9 časova obaviće se testiranje, a u 10 časova intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš”, Vojvode Stepe Stepanovića br. 28 , 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

*************              

REPUBLIKA SRPSKA

JU MIROSLAV ANTIĆ” BISTRICA, BANjALUKA

Bistrica bb

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave, puna norma, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

2.       Nastavnik njemačkog jezika, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

3.       Nastavnik tehničkog obrazovanja, 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

4.       Nastavnik fizike, 10 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt-telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa obavi će se u prostorijama škole, u ponedeljak, 27.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Miroslav Antić” Bistrica, Banjaluka, Bistrica bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

*****************

 JU OMŠ BRANKO SMILjANIĆ

M. Stojanovića bb

78400 Gradiška

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

Opis posla:

1.       Računovođa škole - puno radno vrijeme (8 sati), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na neodređeno radno vrijeme, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 129. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lica sa radnim iskustvom;

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem radni odnos lica sa radnim iskustvom;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa doći će na testiranje i intervju koji će se obaviti 27.8.2018. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i oni se ne vraćaju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom - Prijava na konkurs - na adresu:

JU OMŠ “Branko Smiljanić”

Gradiška 78400

M. Stojanovića bb

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće se uzimati u razmatranje.

****************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Kosovke djevojke broj 18

78400 Gradiška

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj sedmici nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama, te člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, obavještavamo vas da u JU Tehnička škola Gradiška raspolažu viškom časova redovne nastave za školsku 2018/19. godinu za predmet:

1. diplomirani inženjer elektrotehnike                  - 21 čas na neodređeno vrijeme:

-        praktična nastava - 6 časova - I i II razred tehničar inf. tehnologija,

-        praktična nastava - 8 časova - IV razred tehničar računarstva,

-        aplikativni programi - 2 časa - I razred tehničar informacionih tehnologija,

-        Njeb dizajn - 2 časa       - II razred tehničar informacionih tehnologija,

-        digitalna tehnika - 3 časa - III razred tehničar računarstva.

2. diplomirani inženjer elektrotehnike - 8 časova na određeno vrijeme do kraja redovne nastave, tj. do 30.6.2019. godine:

- praktična nastava - 2 časa - I razred tehničar informacionih tehnologija,

          - baze podataka    - 2 časa       - IV razred tehničar računarstva,

- praktična nastava      - 3 časa - III razred tehničar mehatronike,

          - baze podataka    - 1 čas          - III razred tehničar računarstva.

3. diplomirani inženjer mašinstva                - 12 časova na određeno vrijeme do kraja redovne nastave, tj. do 30.6.2019. godine:

          - praktična nastava      - 12 časova - II razred varilac.

         

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana 27.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa naznakom “za konkurs” slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška ili dostaviti lično u školi.

*************

GRAD BANjALUKA

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

BANjALUKA

raspisuje se:

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - pripravnik

1.       Vaspitač - na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.............. 3 izvršioca

Kandidati za radno mjesta pod tačkom 1. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

-        završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece,

-        da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;

-        da spadaju u kategoriju djece poginulih boraca.

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

-        da su državljani RS, odnosno BiH,

-        da su stariji od 18 godina,

-        da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

-        da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- Uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca),

- Potvrdu Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji,

- Rješenje kojim se dokazuje status djeteta poginulog borca.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarna knjižica (ne starije od 6 mjeseci ) se dostavljaju po izvršenom izboru po konkursu.

Dana 27.8.2018. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

SRBAC

 raspisuje:

KONKURS

 

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, 10 nastavnih časova;

2. Nastavnik razredne nastave, 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019. godina;

3. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac bez radnog iskustva-pripravnik, na određeno vrijeme školska 2018/2019. godina;

4. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja;

5. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine,

6. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019. godina, 8 nastavnih časova;

7. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme školska 2018/2019. godina, 14 nastavnih časova;

8. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019. godina, 5 nastavnih časova;

9. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019. godina, 8 nastavnih časova;

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca na navedenim poslovima, za radna mjesta za koje je potrebno radno iskustvo,

5) ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca ili kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 24.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Srbac, ulica Mome Vidovića br. 14, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, ulica Mome Vidovića br. 14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

 JU OŠ MILOŠ DUJIĆ

ČELINAC

Vojvode Mišića 57

raspisuje

KONKURS

 za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu....................... 1 izvršilac

2.       Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u  vaspitno-obrazovnom procesu........... 1 izvršilac

3.       profesor razredne nastave, voditelja u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.6.2019. god. puno radno vrijeme............

lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu................................... 3 izvršioca

4.       profesor razredne nastave, voditelj u produženom boravku na

određeno vrijeme do 30.6.2019. god. sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena.......................................................................

lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu................................... 2 izvršioca

5.       nastavnik/profesor likovne kulture, 14 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva –pripravnik .................................................. 1 izvršilac

 6. Nastavnik/profesor likovne kulture, 5 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja do mjeseca novembara 2018. lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazov. procesu 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkursu imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3.       da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radna mjesta pod tačkom 1, 2, 3, 4 i 6.

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža, za radna mjesta pod tačkom 1, 2, 3, 4 i 6.

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Miloš Dujić” Čelinac, Vojvode Mišića 57, s naznakom “za konkurs”.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti 27.8.2018. godine (ponedjeljak).

 Testiranje će se obaviti u 9 časova a intervju u 11 časova u prostorijama škole.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNjAVOR

VUK KARAXIĆ

78432 Donji Vijačani

 raspisuje javni

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik fizike - jedan izvršilac sa radnim iskustvom - određeno radno vrijeme, 2 časa sedmično - do kraja nastavne 2018/19. godine, a najduže do 30.6.2019. godine.

2.       Nastavnik fizičkog vaspitanja - jedan izvršilac bez radnog iskustva (pripravnik) - određeno radno vrijeme - 2 časa sedmično - do povratka radnika sa mjesta direktora škole.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

-        Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,

-        Izvod iz MKR ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

-        Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi je:

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zaključno sa danom izdavanja uvjerenja,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i test dana 27.8.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu JU OŠ “Vuk Karadžić”, 78432 Donji Vijačani, sa naznakom “za konkurs”.

***********

JU OŠGEORGIOS A. PAPANDREU ALEKSANDROVAC

 raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1.       Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme - do 25.1.2019, lice sa iskustvom; - položen stručni ispit

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , te Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, osim odredaba koje su u suprotnosti sa zakonom.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljani RS odnosno BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7.       Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8.       Uvjerenje o dužini radnog staža.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.8.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Georgios A. Papandreu” Aleksandrovac, ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

**********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ BRANKO ĆOPIĆ PRNjAVOR

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme

1.       Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja (centralna škola i PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja) - 21 čas;

2.       Nastavnik/profesor likovne kulture (centralna škola, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do 30.6.2019. godine) - 6 časova;

3.       Nastavnik/profesor fizike (PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do 30.6.2019. godine) - 2 časa;

4.       Nastavnik/profesor engleskog jezika (centralna škola, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže dok radnici Draženki Vasić miruje radni odnos u skladu sa članom 93. stav (2) Zakona o radu) - 18 časova.

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obavi će se test i intervju dana 27.8.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Prnjavor, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor, ulica Rade Vranješević br. 1A, u vremenu od 7 do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ ''HOLANDIJA''

SLATINA

Nikolaja Velimirovića  9. Slatina 78253

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih  radnih   mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika za rad u PO u Boškovićima 13 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci  1 izvršilac

 2. Nastavnika engleskog jezika za rad u PO u Boškovićima i PO u Drugovićima  6 časova sedmične norme, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci            1 izvršilac

3. Nastavnika geografije za rad u PO u Boškovićima 4 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2018/19. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci    1 izvršilac

4. Nastavnika matematike i fizike za rad u PO u Boškovićima  20 časova sedmične norme, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci   1 izvršilac

5. Nastavnika fizike za rad u CŠ u Slatini i PO u  Boškovićima 6 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2018/19. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci                                                                                                                              1 izvršilac

6. Nastavnika informatike, za rad u CŠ u Slatini i PO u Boškovićima  4 časa sedmične norme,   na neodređeno vrijeme, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci                             1 izvršilac

7. Nastavnika razredne nastave za rad u CŠ u Slatini, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci                                                1 izvršilac             

Uz prijavu je potrebno  dostaviti dokumente  utvrđene Zakonom o radu  i članom  105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i to:

a)  uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti  službenim putem,  za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i  to:   

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

4. Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  testiranje i intervju predviđen   Pravilnikom o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi, Zakona o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju  i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, dana 27.8.2018. godine u  9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Holandija” u Slatini.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na  intervju, a  ako se ne pojave na  testiranju intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole  /JU Osnovna škola “Holandija” Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.                                                                 

*************

   JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ “ BANjALUKA

   Tel. 051/ 380 -980

 raspisuje:

  KONKURS

   za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnika /profesora  srpskog jezika , 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu , posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

-    Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  u prostorijama škole dana, 27. avgusta 2018. godine, u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Đura Jakšić”  Banjaluka, Subotička 28, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***********

   REPUBLIKA SRPSKA

  JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ” BANjALUKA  

raspisuje:

 KONKURS

          za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnika /profesora  matematike , puna norma , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

-  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  u prostorijama škole, 27. avgusta 2018. godine u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Đura Jakšić”  Banjaluka, Subotička 28, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS”.

                    *****************                                                                                                        

JU OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ”

BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku,

2 izvršioca  na određeno vrijeme do kraja  nastavnog procesa školske 2018/2019 godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 - da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokane samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju  uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, dana  27.8.2018. godine (ponedjeljak) , sa početkom  u  10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe na  testiranje i intervju neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu  “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola  “Ivan Goran Kovačić” Banjaluka, Marka Lipovca 1, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS”.

****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA''

BANjALUKA

raspisuje 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Profesor/ nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  do 30.6.2019. god.:

1.  5 izvršilaca puna norma,

2. 1 izvršilac sa 50% norme.

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

         

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Kandidati za radna mjesta treba da imaju  radno iskustvo na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1) Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2) Diplomu ili  ovjerenu kopiju diplome;

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4)  Izvod iz matične knjige rođenih;

5)  Uvjerenje o državljanstvu;

6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

       Kandidati  koji budu  izabrani  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje  prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Banjaluka, ulica Užička bb, 78 000 Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaljen u prostorijama škole dana,  27.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA''

BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom – djece poginulog borca VRS u radni odnos na određeno vrijeme  u JU OŠ ''Sveti Sava'' Banjaluka

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa viskom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ'' Sveti Sava'' Banjaluka po '' Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika - djece palih boraca u 2018. godini'',,

1.  Profesor razredne nastave ....................................................... 2 izvršioca

2. Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

3. Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

4. Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su stariji od 18 godina,

- da su državljani RS, odnosno BiH,

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.

5. Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:

- visoka stručna sprema - profesor razredne nastave,

6. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to;

- prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- kopiju lične karte,

- kopija diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,

- dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banjaluka,

- ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

7. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ ''Sveti Sava'' Banjaluka, Užička bb, sa naznakom ''Komisiji za prijem pripravnika''.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama ''Glas Srpske''.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana, 27.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ ''SVETI SAVA''

BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

   za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom –u radni odnos na određeno vrijeme u JU OŠ “Sveti Sava'' Banjaluka

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa viskom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ ''Sveti Sava'' Banjaluka po ''Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini'',

1. Diplomirani pedagog ....................................................... 1 izvršilac

2. Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

3. Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

4. Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su stariji od 18 godina,

- da su državljani RS, odnosno BiH,

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.

5. Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:

- visoku stručnu spremu - diplomirani pedagog.

6. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to;

- prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- kopiju lične karte,

- kopiju diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,

- dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banjaluka,

- ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

7. Za vrijeme stručnog osposobljavanja, izabrani kandidat je dužan izvršiti uplatu odgovarajućih doprinosa na račun škole, najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec prema sljedećim stopama: 12% za zdravstveno osiguranje i 4,50% za penzijsko-invalidsko osiguranje obračunato na osnovicu od 500,00 KM neto plate.

8. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ ''Sveti Sava'' Banjaluka, Užička bb, sa naznakom ''Komisiji za prijem pripravnika''.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama ''Glas Srpske''.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana, 27.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

 ZALUŽANI

  raspisuje:

KONKURS

za popunu sledećih upražnjenih  radnih  mjesta

1. Profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma za rad u produženom boravku  na određeno vrijeme do 30.6.2019. god. - 5 izvršilaca;

2. Pedagog sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma za rad u produženom boravku  na određeno vrijeme do 30.6.2019. god. - 1 izvršilac;

3. Profesor njemačkog jezika sa iskustvom, 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac;

4. Profesor srpskog jezika sa iskustvom, 12 časova na određeno vrijeme do 30.5.2019. godine – 1 izvršilac;

5. Profesor informatike sa iskustvom, 3 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac;

6. Profesor tehničkog obrazovanja sa iskustvom, 3 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

– da je državljanin RS što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

– da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

– da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

         Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove te je uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ukoliko raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 27.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Jovan Dučić” Zalužani, Nenada Kostića br.7, 78214 Zalužani, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

*************

 JU OŠ JOVAN CVIJIĆ” BANjALUKA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor razredne nastave - voditelj produženog boravka, sa radnim iskustvom i položenim stručnim, na određeno vrijeme do 30.6.2019 godine, 3 izvršioca.

2. Pedagog škole na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak, 28.8.2018. godine, u 10 časova, a intervju u 11 časova.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak,  28.8.2018. godine, u 8 časova, a intervju u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Cvijić” Banjaluka, Đure Jakšića 14, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “za Konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

*************

JU OŠ ''IVO ANDRIĆ'' BANjALUKA

 Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

- Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka – 3 (tri) izvršioca, puna norma na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2018/19. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka – 1 (jedan) izvršilac - 50 % radnog mjesta - nepuna norma - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa šk. 2018/19. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Profesor/nastavnik biologije – nepuna norma 8 časova, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno do kraja prvog polugodišta šk. 2018/19. godine, a najdalje do 22.12.2018. godine), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 28.8.2018. godine (utorak) u 8 časova u prostorijama škole obaviće se test, a intervju u 9.30 časova. 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Banjaluka; Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

***************

                     

                                                                                                                                                      

OVU ''PRVA BALETSKA ŠKOLA''

Jovana Dučića 23a

BANjA LUKA

KONKURS

za prijem na radna mjesta

1. Nastavnik na predmetu klasičan balet, 2 izvršioca, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.

2. Nastavnik na predmetu savremena igra, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.

3. Nastavnik na predmetu repertoar klasičnog baleta, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.

4. Nastavnik na predmetu istorijsko-balske igre, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.

5. Nastavnik primijenjene gimnastike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.

6. Korepetitor za balet, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine

7. Nastavnik na predmetu društveni ples 20. i 21. vijeka, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine

8. Nastavnik solfeđa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati uslove, koji su propisani Zakonom o radu RS , Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, te Pravilnikom o stručnim profilima, zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

1. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente kao dokaz za ispunjavanje opštih uslova konkursa:

       - izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

       - uvjerenje o državljanstvu

       - izjavu da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnom licem, ne starije od 30 dana (uvjerenje će za izabranog kandidata, škola zatražiti službenim putem, prije prijema u radni odnos)

       - kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, prije zasnivanja radnog odnosa

2.  Posebni uslovi:

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4:

       - diploma o završenom obrazovanju (poželjno je da kandidati imaju visoku ili višu stručnu spremu)

       - potvrda i biografija o baletskom-plesnom iskustvu

       - nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu klasičan balet:

* baletski umjetnik - prvi solista

* baletski umjetnik - drugi solista sa scenskim iskustvom od najmanje pet godina

* baletski umjetnik sa najmanje pet godina rada u struci

* baletski igrač

* baletski pedagog

* igrač klasičnog baleta/savremene igre

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 5:

       - diploma o završenom obrazovanju

       - položen stručni ispit

       - biografija i potvrda o baletskom-plesnom iskustvu

       - nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu primijenjena gimnastika:

* profesor fizičkog vaspitanja

* profesor fizičke kulture

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 6:

       - diplomu o završenom obrazovanju na muzičkoj akademiji odnosno fakultetu

       - biografiju i dokaz o prethodnom iskustvu korepetitora klasičnog baleta

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 7:

       - diploma o završenom obrazovanju

       - biografija i potvrda o plesnom iskustvu

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 8:

       - diploma o završenom obrazovanju na muzičkoj akademiji odnosno fakultetu

       - biografija i potvrda o plesnom iskustvu

       - nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi mogu da izvode sljedeća lica na predmetu solfeđo:

* profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom

* diplomirani muzički pedagog

* diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture

Norma za sva navedena radna mjesta će biti naknadno utvrđena po obavljenom prijemnom ispitu za upis učenika u školskoj godini 2018/19.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove definisane konkursom će se obaviti intervju i testiranje u prostorijama škole dana, 1.9.2018. godine, u 12 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave navedenog dana, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole:

Obrazovno-vaspitna ustanova ''Prva baletska škola''

Jovana Dučića 23a

78000 Banjaluka

sa naznakom - prijava na konkurs

**********

JU OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ” BANjALUKA;

Manjačkih ustanika 32, 78000 Banjaluka

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, voditelj produženog boravka, 2 izvršioca, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019, sa radnim iskustvom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjavati prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2.  Da je punoljetan;

3.  Da je radno sposoban;

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti:

1. Kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije;

2. Uvjerenje o državljanstvu državljana Bosne i Hercegovine - Republike Srpske;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

5. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija koju treba priložiti, a na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  je:

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 27.8.2018. godine, u prostorijama škole sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka; Manjačkih ustanika 32, 78000 Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

             ****************                                                                                                                                      

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BANjALUKA

 Ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banjaluka

raspisuje:

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

1) Prof/nast. matematike – nepuna norma – 16 časova redovne nastave – na neodređeno vrijeme

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. traži se pripravnik

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs pod rednim brojem 1. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno radno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana,  27.8.2018. (ponedjeljak) godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole obaviće se test i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Dositej Obradović” Banjaluka; Ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

***********

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BANjALUKA

 Ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banjaluka

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 

1. Prof/nast. razredne nastave – 1 izvršilac –  puna norma – na  određeno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja

2. Prof/nast. razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka - 6 izvršilaca – na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.  potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs pod rednim brojem 1. i 2.  pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno radno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i

dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 27.8.2018. (ponedjeljak) godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole obaviće se test i intervju.

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 2. i

dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana,  29.8.2018. (srijeda) godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole obaviće se test i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Dositej Obradović” Banjaluka; Ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.                                                                                                                                            

                                                             © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica