“Leksikon stranih reči i izraza” Milana Vujaklije objavljen prije 85 godina: Temeljno djelo posvećeno jeziku

G.S.
“Leksikon stranih reči i izraza” Milana Vujaklije objavljen prije 85 godina: Temeljno djelo posvećeno jeziku

U godini u kojoj će biti obilježeno 130 godina od rođenja Milana Vujaklije obilježeno je i 85 godina od objave prvog izdanja njegovog najznačajnijeg djela - “Leksikona stranih reči i izraza”.

Milan Vujaklija studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (njemački jezik, književnost i filozofija). Ratovi na prostorima Srbije prekinuli su njegovo studiranje. Kao dobrovoljac, Vujaklija je od 1912. godine učestvovao u balkanskim ratovima, a zatim i u Prvom svjetskom ratu.

U toku ratova bio je na ratištima od Beograda preko Niša, Skoplja, Prištine, Albanije, Soluna, sve do 9. februara 1919. godine, kada je demobilisan. Tek poslije rata završava fakultet.

Od oktobra 1919. godine počinje njegovo službovanje prvo u listu “Demokratija”, a kasnije radi u Ministarstvu prosvjete. Iako je radio kao pisar, a kasnije i kao savjetnik u Ministarstvu prosvjete, bavio se pisanjem i prevodima poznatih djela sa njemačkog jezika.

Najveće Vujaklijino angažovanje bilo je na leksikografiji, kako između dva rata, tako i poslije Drugog svjetskog rata. Vujaklija je prikupljanje riječi za “Leksikon” počeo 1925. godine, a u periodu od 1934. do 1936. godine uradio je njegovu definitivnu obradu.

Prvo izdanje bilo je štampano 1936. godine kod čuvenog izdavača Gece Kona. To je bio veliki događaj za srpsku leksikografiju i kulturu. Drugo izdanje je Milan Vujaklija obogatio novim riječima i izrazima i ono je izašlo iz štampe 1954. godine.

Postalo je gotovo pravilo da se za značenje mnogih stranih riječi kao izvor navodi Vujaklijin “Leksikon” u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

Prva dva izdanja “Leksikona” mnogo puta su doštampavana i prerađivana. Bilo je neminovno praviti nova izdanja, sa dodatkom novih riječi, jer su se u jeziku stalno pojavljivale i koristile nove strane riječi i izrazi.

Najnovije izdanje “Leksikona” pod nazivom “Novi Vujaklija”, koje je priredio je Drago Ćupić, izašlo je 2011. godine i dobilo nove izdavače “Štampar Makarije” iz Beograda i “Oktoih” iz Podgorice.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana