JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.07. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

**************

ZTR “DAMI AUTO”

GALAC 11

BIJELjINA

Na osnovu potrebe za popunom radnog mjesta raspisuje

OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1. Automehaničar................................................. 1 izvršilac

Uslovi:

- Stručna sprema u traženom zanimanju III - IV st.

- Radno iskustvo 5 (pet) godina

- Prednost imaju kandidati sa poznavanjem i iskustvom autoelektrike

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na navedenu adresu ili na e-mail: milkicap@gmail.com

********

NARODNA BIBLIOTEKA

“DESANKA MAKSIMOVIĆ”

LOPARE

Adresa: Desanke Maksimović 1, 75240 Lopare

Telefon: 055/650-271

bibllop@teol.net

Broj: 146/2018

Datum: 16.7.2018. godine

Na osnovu Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16), člana 61, 62, stav 3 člana 63. i 64. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/16), Pravilnika o vrsti stručnih poslova u bibliotečko-informacionoj djelatnost (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 21/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Narodne biblioteke “Desanka Maksimović” Lopare broj 208/2016 od 23.12.2016. godine raspisuje se

KONKURS

1. KNjIŽNIČAR - JEDAN IZVRŠILAC

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

I Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od 18 godina;

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

II Posebni uslovi:

- Završena srednja škola (IV stepen);

- Najmanje šest mjeseci radnog iskustva u bibliotečkoj djelatnosti;

- Položen stručni ispit za knjižničara;

- Poznavanje rada biblioteka;

- Poznavanje načina razvrstavanja, inventarisanja i signiranja bibliotečke građe, formiranja i održavanja informaciono-referalnih instrumenata i kataloga, rada na terminalu za pretraživanje i poručivanje bibliotečke građe i usluživanje korisnika, kao i učešća u bibliografskoj i analitičkoj obradi.

Uz prijavu na konkurs sa biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjeren prepis, i to:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 6 mjeseci;

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci;

- diplomu o završenoj školskoj spremi;

- dokaz o radnom iskustvu u bibliotečkoj djelatnosti;

- dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničara;

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure;

III

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

IV

Prijave se mogu dostaviti lično u zatvorenoj koverti, na protokol JU Narodna biblioteka “Desanka Maksimović” Lopare ili na adresu JU Narodna biblioteka “Desanka Maksimović” Lopare, Desanke Maksimović 1, 75240 Lopare.

V

Po zaključivanju konkursa, sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, a o rezultatima konkursa biće obaviješteni pismeno.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana