JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine

09.03.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.03. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

**********

                       

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

VLASENICA

  raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma.......................................2 izvršioca

na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice bez radnog iskustva - pripravnik.

Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik republike Srpske", broj 44/17), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik republike Srpske", broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik republike Srpske", broj 44/17).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik republike Srpske", broj 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik republike Srpske", broj 44/17).

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana, 21.3.2018. godine (srijeda), u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu Javna ustanova  Osnovna škola "Vuk Karadžić" Vlasenica, ul. Svetosavska br. 30, 75 440 Vlasenica. 

***********

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"                

ROĆEVIĆ

 raspisuje:  

KONKURS

  za upražnjena radna  mjesta

1. Nastavnik  likovne kulture - na 15 časova sedmično, bez radnog iskustva  na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine u CŠ Roćević i PO Branjevo - 1 izvršilac,

2. Nastavnik  razredne nastave  - 1 izvršilac  sa radnim iskustvom 1 (jedna) godina i položenim stručnim ispitom do povratka radnice sa bolovanja za rad u područnoj školi u  Branjevu,

3. Nastavnik razredne nastave  - 1 izvršilac bez radnog iskustva do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja za rad u centralnoj školi u Roćeviću,

4. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac  na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine bez radnog iskustva sa radom u područnom odjeljenju Kiseljak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.

Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove  kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko  se na konkurs pod tačkom 1. i pod tačkom 3. ne  jave lica sa radnim iskustvom u obzir  mogu doći i lica  koja se  prijave na konkurs bez radnog iskustva.

- Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci  i  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili  potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove  konkursa obaviće se  intervju dana, 19.3.2018. godine  (ponedeljak),  u 10 sati u prostorijama JU Osnovne škole  "Vuk Karadžić" u Roćeviću.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave  na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se  uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje i u dnevnom listu "Glas Srpske" Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Roćević bb, 75413  Kozluk.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica