JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 12. 2017. godine

15.12.2017 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ „VELjKO ČUBRILOVIĆ“

PRIBOJ

Raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

u školskoj 2017/2018. godini

  1. Nastavnik matematike 1 izvršilac - 16 časova sedmične norme, sa radnim iskustvom

   (od toga 4 časa do povratka radnika sa funkcije direktora) na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine

  2. Nastavnik fizike 1 izvršilac – 4 časa sedmične norme, sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

   

Radnici stupaju na rad 22.1.2018. godine

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, treba da dostave sljedeća dokumenta:

Opšti i posebni uslovi su:

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Sl. gl. RS“, br.1/16)

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Za kandidata koji bude izabran škola će tražiti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Odgovarajuća stručna sprema, o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata (sa kraćom biografijom), potrebno je dostaviti, pored dokumentacije gore navedene, dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune prijave obaviće se intervju dana, 26.12.2017. godine, u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Veljko Čubrilović“, Priboj.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervjuu, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Veljko Čubrilović“, Priboj, 75249 Priboj.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

************

 

JU MUZIČKA ŠKOLA

„STEVAN STOJANOVIĆ-MOKRANjAC „

BIJELjINA

Karađorđeva br. 5

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Na određeno vrijeme od 22.1.2018. godine do 22.6.2018:

1. Nastavnik gitare, puna norma, 1 izvršilac, pripravnik

2. Nastavnik violončela, pola norme, 1 izvršilac, lice sa iskustvom

3. Nastavnik fizike (2 časa) i audio-vizuelne tehnike (1 čas), 1 izvršilac, lice sa iskustvom

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

I - Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, tj. da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II – Posebni uslovi:

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (potpisanu od strane kandidata), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za kandidate kod kojih se traži položen stručni ispit),

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulih boraca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 25.12.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“, ul. Karađorđeva br. 5, Bijeljina.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično u sekretarijat škole ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, ul. Karađorđeva br. 5, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica