JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 02. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 02. 2018. godine 09.02.2018 00:06 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

TREND M&V DOO BANjALUKA

Pilanska bb

Telefon: +38751/ 433-200

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

1. Poslovođa u proizvodnji parketa/prerade drveta ................... 1 izvršilac

Uslovi:

- SSS ili VS

- Iskustvo u organizaciji proizvodnje, prednost drvni sektor

- Posjedovanje organizacionih i motivacionih sposobnosti

- Odgovornost

- Snalažljivost

- Komunikativnost

- Vozačka B kategorije

- Bazično poznavanje rada na računaru

- Bazično tehničko obrazovanje

 Nudimo

- Kvalitetnu fiksnu platu

- Bonuse na učinak

- Dugoročno zaposlenje

2.  Radnik u proizvodnji parketa/prerade drveta – 2 izvršioca

 Uslovi:

- Radno iskustvo u proizvodnji poželjno

- Prednost drvna i metaloprerađivačka industrija

- Disciplina i odgovornost

- Nudimo

- Plaćen prevoz

- Topli obrok

- Plaćen prekovremeni rad

Oglas otvoren do popunjavanja radnog mjesta

Biografije poslati putem e.maila trendmiv@blic.net

***********

JU OŠ "MILOŠ DUJIĆ"

ČELINAC VOJVODE MIŠIĆA 57.

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika i književnosti na određeno vrijeme do 31.12.2018. god. lice bez iskustva - pripravnik na 10 časova ......................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:

1.         da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.         da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3.         da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4.         da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

5.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

6.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ "Miloš Dujić" Čelinac, Vojvode Mišića 57. sa naznakom "za konkurs".

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti  dana, 20.2.2018. godine, u 13 časova u prostorijama nove škole.

__________________________________________________________________

*************

PREDUZEĆE ZA ELEKTRO MONTAŽNE RADOVE

"ELMORAD" DOO BANjALUKA

UL. IVANA FRANjE JUKIĆA BR. 11

OTVARA

konkurs za prijem radnika u stalni radni odnos za rad na neodređeno vreme u poslovnoj jedinici Banjaluka. 

1. KV elektro instalater                     3  izvršioca

2. VKV elektro instalater                    3  izvršioca

Uslovi: - Vozačka dozvola B kategorije,

Za radno mjesto pod red. br. 1, min. 1 god. iskustva

Za radno mjesto pod red. br. 2, min. 3 god. iskustva

Spremnost za rad na terenu.

Prijave sa CV, slati na gore navedenu adresu, ili na e-mail elmorad@teol.net, kao i na telefon 051/217-833

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

**********

"HIDRO SPLET" DOO TRN

LAKTAŠI

raspisuje      

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na sljedeća radna mjesta:

1. Inženjer građevinske operative – 1 izvršilac

Neophodni uslovi:

- diplomirani građevinski inžinjer sa diplomom o završenom visokom obrazovanju – građevinski fakultet

- rukovodno iskustvo u izvođenju radova hidrogradnje i/ili niskogradnje

- vozačka dozvola B kategorije

Poželjni uslovi:

- aktivno poznavanje rada na računaru

2. Poslovođa građevinske operative - 1 izvršilac

Neophodni uslovi:

- građevinski tehničar sa uvjerenjem o završenom srednjem obrazovanju – srednja građevinska škola

- iskustvo u izvođenju radova hidrogradnje i/ili niskogradnje

- vozačka dozvola B kategorije

Poželjni uslovi:

- aktivno poznavanje rada na računaru

3. Vodoinstalater - 1 izvršilac

Neophodni uslovi:

- iskustvo u izvođenju radova na montaži unutrašnjih i vanjskih hidrotehničkih instalacija

Poželjni uslovi:

- VKV ili KV instalater vodovoda i kanalizacije sa uvjerenjem o završenom specijalističkom usavršavanju

- vozačka dozvola B kategorije

4. Građevinski radnik – Tesar 1 izvršilac

Poželjni uslovi:

- iskustvo u izvođenju tesarskih radova

5. Građevinski radnik – NK radnik 1 izvršilac

- iskustvo nije neophodno

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

"HIDRO SPLET" d.o.o. Trn, Laktaši

Adresa: Obilićeva bb, 78252 Trn – Laktaši

Telefon/Faks: +387 51 385 190

E-mail: hidrosplet@hotmail.com

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

********

JU OŠ "HOLANDIJA"

NIKOLAJA VELIMIROVIĆA BR 9.

SLATINA 78253

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnika razredne nastave, lice sa radnim stažom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini......................1 izvršilac.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu i   članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i to:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem,  za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i  to:    

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju   predviđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i člana 115. Zakona o osnovnom   vaspitanju  i obrazovanju  dana, 19.2.2018. godine, u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Holandija" u Slatini.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na  intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole                                                     

  /JU Osnovna škola "Holandija" Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.                                                                         

*************

JU "NARODNA BIBLIOTEKA" ŠIPOVO

TRG PATRIJARHA SRPSKOG PAVLA 2

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Bibliotekar, na neodređeno vrijeme – pripravnik...........................................1 izvršilac.

Opšti uslovi:

1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova.

Posebni uslovi:

1. Visoka stručna sprema

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. kopiju diplome,

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci.

Biblioteka će za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova "Narodna biblioteka" Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla 2, 70 270 Šipovo, sa naznakom "ZA KONKURS."

*********

GP "KRAJINA" AD

TRG SRPSKIH JUNAKA 4

78000 BANjALUKA

raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

do 3 (tri) mjeseca

1. Zidar                       5  - izvršilaca

2. Tesar                       5  - izvršilaca

3. Armirač                 5  - izvršilaca

4. Električar 5  - izvršilaca

5. NK radnik  5  - izvršilaca - muškarci

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

1. VK ili KV zidar, završena škola za VK ili KV zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK zidar, sa položenim ispitom za PK zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

2. VK ili KV tesar, završena škola za VK ili KV tesara sa 6 mjeseci  radnog iskustva; PK tesar sa položenim ispitom za PK tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

3. VK ili KV armirač, završena škola za VK ili KV armirača sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK armirač sa položenim ispitom za PK armirača sa 6 mjeseci radnog iskustva.

4. VK ili KV električar sa 6 mjeseci radnog iskustva.

5. NK radnik bez kvalifikacije

Rok za podnošenje prijava na oglas je do popune radnih mjesta

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu,  

GP "Krajina" a.d. Banjaluka, Trg srpskih junaka br. 4.

************

OPŠTINA SRBAC

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" SITNEŠI

raspisuje:

KONKURS

1. Nastavni predmet engleski jezik (16 časova) na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u radni odnos se prima lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Bibliotekar ½ radnog vremena na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, najkasnije do 31.8.2018. godine, u radni odnos se prima lice sa iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u Osnovnoj školi. Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa čl. 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

• Potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, tačna adresa stanovanja i kontakt telefon

• Uvjerenje o državljanstvu

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

• Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa

• Uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate školaće zatražiti službenim putem

• Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  intervju u COŠ Sitneši dana, 19.2.2018. godine, u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata na adresu: JU OŠ "Vuk Karadžić" Sitneši 78422 sa naznakom "ZA KONKURS".

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.                                                    

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***********

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PILANSKA BB, BANjALUKA

ŠKOLSKI ODBOR

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I – Predmet:

Školski odbor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Tehnološke škole Banjaluka.

II – Mandat:

Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine.

Po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi.

Nakon izbora direktor škole mora proći obaveznu edukaciju po programu koji propisuje ministar.

III - Uslovi za izbor direktora škole.

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

Opšti uslovi :

- Da je lice starije od 18 godina

- Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

- Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

- Da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

- Da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

IV - Potrebna dokumenta:

- Kratka biografija u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte

- Uvjerenje o državljanstvu

- Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran po konkursu)

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci)

- Uvjerenje o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi (najmanje pet godina)

- Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

- Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat će dostaviti nakon izbora (ne starije od 6 mjeseci).

V – Rok za prijavljivanje na konkurs i način dostavljanja prijava:

- Rok za podnošenje prijava petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefonom  dostaviti  u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte  na adresu škole  JU Tehnološka škola Banjaluka, Pilanska bb, sa naznakom "Konkurs za izbor direktora škole" – NE OTVARATI.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa  o rezultatima izbora i imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

********

KALDERA COMPANY DOO

KOBATOVCI BB, LAKTAŠI

objavljuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

I –  Skladištar

II – Elektormonter

III – Električar

IV – Operater na CNC mašinama

V -  Bravar

VI - Zavarivač

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

I - za radno mjesto skladištar:

-  IV stepen stručne spreme - elektro ili mašinske struke,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

-  poznavanje rada na računaru: MS Office,

-  vozačka dozvola B kategorije.

II – za radno mjesto elektromonter:

-  III ili IV – stepen stručne spreme,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

III – za radno mjesto električar:

-  III ili IV – stepen stručne spreme,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

IV - za radno mjesto mjesto operater na CNC mašinama:

- IV - stepen stručne spreme

- sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

- poznavanje rada na računaru,

- znanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog,

V – za radno mjesto bravar:

- III ili IV – stepen stručne spreme,

- sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

VI – za radno mjesto zavarivač:

- III ili IV - stepen stručne spreme,

- sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

- opis radnih zadataka - zavarivanje CO2 postupkom (MIG)  i argonom (TIG).

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije.                                                                                         

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera compandž d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com

Konkurs je stalno otvoren.

********

OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

BANjALUKA

BIH -78 000 BANjALUKA, TRIVE AMELICE 24

                                               

Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Aleksa Šantić" Banjaluka na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16) raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.         Defektolog - 50% radne norme, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj:102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

  Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:         

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Svi dokumenti koje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 19.2.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave  Komisija neće  razmatrati. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola "Aleksa Šantić" Trive Amelice 24, Banjaluka sa naznakom "Za konkurs".

**********

TRGOPROMEX DOO

Branka Popovica 41 , Banjaluka

Raspisuje               

KONKURS

za poziciju

- Građevinski tehničar

7 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije:

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana

*********

JU MUZIČKA ŠKOLA "VLADO MILOŠEVIĆ"

JOVANA DUČIĆA 23, 78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika:

Nastavni predmet:

1. Profesor solfeđa (puna norma) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.            

Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući odsjek muzičke akademije.

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pravo prijave na konkurs imaju lica iz člana 104. stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. gl. RS" br. 44/17).

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ili drugog navedenog fakulteta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu RS,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom  stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena: Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 16.2.2018. godine, u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja. 

***************

JNU "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE" BANjALUKA

VIDOVDANSKA 43

78 000 BANjALUKA

Tel/faks: 051/218-322

KONKURS

 

za prijem u radni odnos:

1)         Dipl. inž. elektrotehnike ili dipl. fizičar (min. 240 ECTS bodova), 1 izvršilac

Opšti uslovi:

- Da je državljanin Republike Srpske, BiH,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- Da nije kažnjavan.

Posebni uslovi:

- VSS (min. 240 ECTS bodova) iz oblasti elektrotehnike (izuzev smjera računarstvo i informatika) ili fizike,

- Poznavanje engleskog jezika,

- Vozačka dozvola B kategorije,

- Minimalno četiri godine radnog iskustva (izjava o radnom iskustvu).

            Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon probnog rada definisanog Zakonom o radu.

            Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti vjerodostojne dokumente (original ili ovjerena kopija) o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova, kao i biografiju.

            Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon izbora kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu.

            Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

********

OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ" GORNjI PODGRADCI

78405 GORNjI PODGRADCI

raspisuje  

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.         Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme (puna norma), sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, za rad u PO Šimalovska.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su::

1. Da je državljanin RS i BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu)

2. Da je stariji od 18 godina (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i kopijom lične karte)

3. Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu)

4. Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti)

Uz prijavu na konkurs svojeručno potpisanu i kratku biografiju, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

4. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja i ovjerena kopija važeće lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

7. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zapostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili   na teritoriji Federacije BiH, (koga prilaže samo izabrani kandidat nakon izbora na konkursu).

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 Intervju sa kandidatima za radno mjesto pod tačkom:

1. profesora razredne nastave biće obavljen  21.2.2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama centralne  škole.  Kandidati se neće pozivati posebno na  intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

OŠ "Mladen Stojanović" Gornji Podgradci

78405 Gornji Podgradci

Sa naznakom "ZA KONKURS"

********

ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR "SUBOTIĆ" GRADIŠKA

ULICA SRPSKI BEDEM 95 BR.41

78 400 GRADIŠKA

Tel/faks: 051/842-000, 051/842-001

Email: zu.amb@teol.net

ZU Specijalistički centar "SUBOTIĆ" Gradiška raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos:

1 ljekara specijaliste porodične medicine ili ljekara specijaliste sa doedukacijom iz porodične medicine na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 dana.

Potrebno minimalno radno iskustvo od jedne godine.

Opis radnog mjesta: poslovi doktora porodične medicine.

Mjesto rada: Gradiška

Datum objave oglasa: 7.2.2018. godine, datum isteka oglasa: 22.2.2018. godine

Zainteresovani kandidati prijave na oglas mogu da pošalju: putem email adrese: zs.amb@teol.net ili subotic_marija@yahoo.com

Kontakt telefon: 065/389-328, 065/930-061.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica