Snežana Vujinić, direktor Investiciono-razvojne banke RS: Krediti podstakli razvoj privrede RS

Snežana Vujinić, direktor Investiciono-razvojne banke RS: Krediti podstakli razvoj privrede RS 19.01.2018 16:27 | Marijana Miljić

Plasmani Investiciono-razvojne banke (IRB) RS na kraju prošle godine iznosili su 2,1 milijardu maraka, a najviše novca odobreno je kroz kredite privredi i stanovništvu.

Krediti IRB-a sačuvali su 54.000 postojećih i otvorili dodatnih 5.000 radnih mjesta. Kroz stambene kredite krov nad glavom dobilo je više od 10.000 stanovnika. U budžet RS uplatili smo 76 miliona KM dividende, rekla je direktorica IRB RS Snežana Vujinić.

GLAS: Koliko su na kraju prošle godine iznosili plasmani IRB RS?

VUJINIĆ: Ukupni plasmani iznosili su više od 2,1 milijardu KM. Najviše novca odobreno je kroz kredite i to 1,7 milijardi, dok je značajna podrška domaćoj ekonomiji od 473 miliona KM obezbijeđena putem plasmana u hartije od vrijednosti emitenata sa područja RS. Razvoj javnih usluga i ruralnih područja podržan je sa oko tri miliona maraka bespovratnog novca.

GLAS: Kakvi su efekti kredita IRB-a na razvoj privrede?

VUJINIĆ: Plasirajući oko dvije trećine kreditnih sredstava u privredne djelatnosti uticali smo na oblikovanje proizvodnih rezultata i doprinijeli njenom jačanju. Pružili smo značajan doprinos zaposlenosti, jer smo našim kreditima omogućili očuvanje više od 54.000 postojećih i otvaranje 5.000 novih radnih mjesta.

GLAS: Koliko novca je plasirano u stambene kredite?

VUJINIĆ: Putem stambenih kredita omogućeno je u prvom redu mladim i mladim bračnim parovima, te visokoobrazovanim da riješe stambeno pitanje. Za ove namjene iz Fonda stanovanja RS odobreno je 470 miliona KM za više od 10.000 korisnika.

GLAS: Koji iznos novca je plasiran u hartije od vrijednosti?

VUJINIĆ: Putem plasmana u hartije od vrijednosti korporativni sektor RS je, pored kredita, podržan sa dodatnih 167 miliona KM. U razvojne projekte lokalnih zajednica kroz učešće u emisijama municipalnih obveznica uloženo je 65,6 miliona KM. Od 2008. do kraja 2017. godine, u strukturi prometa na Banjalučkoj berzi, investicione aktivnosti IRB-a učestvovale su sa 13,4 odsto. Time smo doprinijeli i jačanju domaćeg tržišta kapitala.

GLAS: Koliko je novca IRB uplatio u budžet RS?

VUJINIĆ: Upravljajući imovinom RS koja je alocirana u fondove obezbijedili smo značajan iznos novca na osnovu uplate dividende vlasniku. U budžet RS smo uplatili oko 76 miliona KM i time doprinijeli realizaciji politika Vlade u drugim prioritetnim područjima, kao što je stabilnost penzijskog i zdravstvenog sistema.

GLAS: Na čemu će biti fokus u nastavku poslovanja IRB-a?

VUJINIĆ: IRB ostaje na kursu očuvanja i jačanja pozicije najznačajnijeg finansijera domaće privede. Takođe, postoji i opredjeljenje da se afirmišemo u jednog od ključnih nosilaca aktivnosti u procesu privlačenja novca iz pretpristupnih fondova EU ka krajnjim korisnicima u RS.

Inostrana saradnja

GLAS: Kakva je saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama?

VUJINIĆ: Realizacijom aranžmana sa Svjetskom bankom, Evropskom investicionom bankom i Razvojnom bankom Savjeta Evrope, potpisanim memorandumima sa institucijama u okruženju i članstvom u Evropskom udruženju javnih banaka ostvarili smo dodatnu promociju RS u inostranstvu. Status respektabilnog i pouzdanog međunarodnog partnera potvrđen nam je još 2014. godine uspostavljanjem finansijskog mehanizma za finansiranje prioritetnih razvojnih projekata u RS.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica