Zmaj u lošem stanju zbog štrajka glađu

N.T.
Zmaj u lošem stanju zbog štrajka glađu

BA­NjA­LU­KA - Ili­ja Gra­ho­vac, po­zna­ti­ji kao Zmaj od Ši­po­va, u te­škom je sta­nju na­kon vi­še­dnev­nog štraj­ka gla­đu, po­tvr­dio je nje­gov advo­kat Du­ško To­mić.

 

Zmaj, ko­ji je po­znat i po uče­šću u ri­ja­li­ti­ju, na­la­zi se u Kaznenopopravnom za­vo­du u ba­nja­luč­kom na­se­lju Tu­nji­ce, a štrajk gla­đu je započeo 4. septem­bra ka­da je pri­tvo­ren zbog, ka­ko je na­ve­de­no, neo­da­zi­va­nja na ro­či­šte u Osnov­ni sud u Mr­ko­njić Gra­du, gdje mu se su­di za na­no­še­nje lak­ših tje­lesnih po­vre­da.

- Zmaj je u te­škom sta­nju i  da­lje od­bi­ja hra­nu i vo­du. Krenuo sam da ga vidim i javljeno mi je da mu je loše. Sutra mu počinje suđenje i tražiću da mu se ukine pritvor i izuzme, odnosno zamijeni sudija u tom predmetu. Grahovac mi je rekao da ne želi ni da uđe u sudnicu dok se ne promijeni sudija. Ako tako uradi, neću ni ja ući - na­po­me­nuo je To­mić.

Podsjetio je da se Grahovcu sudi zbog napada na osobu koja je pijana izbola njegovu kravu i koja ne traži  krivično gonjenje njegovog branjenika.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana