Usvojena revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Srna
Usvojena revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina

SARAJEVO- Savjet ministara danas je na vanrednoj sjednici usvojio Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, saopštio je ministar pravde BiH Josip Grubeša.

Revidiranu strategiju, o kojoj je danas glasano u drugom krugu, predložilo je Ministarstvo pravde.

BiH je 2008. usvojila Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predviđala da se na nivou BiH procesuiraju najsloženiji predmeti ratnih zločina u roku od sedam godina, a svi ostali da budu prebačeni na entitetski nivo i završeni do 2023. godine.

Krajem 2015. istekao je rok od sedam godina, ali nisu bili završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na nivou BiH, zbog čega je Savjet ministara u aprilu 2017. godine formirao radnu grupu koja je u maju 2018. godine dostavila Prijedlog revidirane strategije, koja predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na nivo entiteta.

Prema Revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, najsloženiji predmeti biće procesuirani pred Sudom BiH, a ostali predmeti, koji su prema mišljenju pravnika manje složeni, biće procesuirani pred entitetskim pravosuđem ili pravosuđem Brčko distrikta.

Grubeša je podsjetio da je Revidirana strategija usvojena nakon dvije godine od kada je izrađena, te da je kamen spoticanja dvije godine bio dodatak ovom dokumentu.

- Svo ovo vrijeme tražio sam da ona ne smije biti izmijenjena ni u zarezu, međutim, politički predstavnici koji učestvuju u vlasti tražili su da se ona jasnije definiše i to definisanje smo napravili kroz Aneks B - rekao je Grubeša novinarima.

Ističući da ovaj dodatak Revidiranoj strategiji nije opširan, Grubeša je precizirao da je njime definisan zahtjev Tužilaštvu BiH da u roku od 90 dana dostavi statističke podatke koji se odnose na broj lica pravosnažno presuđenih, uključujući da li je presuda oslobađajuća ili osuđujuća.

On je dodao da se Aneksom B od Tužilaštva BiH traži da dostavi i broj lica čiji se predmeti nalaze u žalbenom postupku, broj onih koji čekaju prvostepenu odluku, kao i broj lica koja su trenutno pod istragom i protiv kojih je obustavljena istraga, te broj lica protiv kojih nije pokrenut postupak, odnosno koji još nisu uzeti u rad od 2004. godine

- Druga činjenica koja bliže definiše Strategiju jeste nadzorno tijelo koje smo ovim aneksom redukovali i uveli smo instituciju Suda i Tužilaštva BiH i međunarodnih predstavnika kao posmatrače bez prava glasa - naveo je Grubeša i dodao da Ministarstvo pravde u roku od 30 dana treba da dostavi Savjetu ministara sastav ovog tijela.

On je precizirao da se ovim aneksom definiše i regionalna saradnja.

- Zaključili smo da će regionalna saradnja biti realizovana u skladu sa međunarodnim standardima i principima, međunarodnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima, kao i protokolima i drugim propisima koji uređuju međusobnu saradnju - rekao je Grubeša, dodavši da ova saradnja podrazumijeva i saradnju sa sudom i tužilaštvom u Hagu.

Grubeša je naveo da će usvajanjem Strategije BiH od EU dobiti sredstva koja su predviđena za pravosuđe, ali nije mogao da precizira o kojem se iznosu radi.

- Sve osobe koje rade u pravosuđu BiH kroz projekte Evropske komisije neće ostati bez posla - poručio je ministar pravde u Savjetu ministara.

On je podsjetio da je usvajanju Revidirane strategije prethodili kontinuirani sastanci sa predstavnicima EU u BiH u posljednje dvije godine, pa tako i juče i danas.

Upitan o tome kako će se odvijati regionalna saradnja na predmetima ratnih zločina, Grubeša je rekao da BiH ne može uticati na zakonodavstvo susjednih zemalja, ali se može donositi zakonska rješenja koja će se ticati BiH.

On je izrazio žaljenje što proceruiranje predmeta ratnih zločina nije završeno onako kako je to bilo predviđeno prvom strategijom.

- Nažalost imamo veliki broj predmeta ratnih zločina u različitim fazama. Ovom strategijom ćemo omogućiti Tužilaštvu BiH da lakše disperzira manje složene predmete na niže nivoe kako bi što prije mogli završiti procesuiranje ratnih zločina - rekao je Grubeša.

On kaže da se ne smije zaboraviti da je Revidirana strategija jedan od 14, a kasnije jedan od osam prioriteta koje je EU stavila pred BiH na putu ka Uniji.

- Ovim smo otkočili i pokazali da možemo pokrenuti postupak reforme pravosuđa u BiH - rekao je Grubeša.

On je naveo da su u izradi prijedloga revidirane strategije učestvovali predstavnici nadležnih ministarstava u Savjetu ministara, Republike Srpske, FBiH i Brčko distrikta, kao i pravosudnih institucija sa ovih nivoa.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana