Грчка најбоља у Зворнику

Д.Д.
Грчка најбоља у Зворнику

ЗВОР­НИК – Тим Грч­ке био је нај­у­спје­шни­ји у генералном пласману на те­квон­до "Гран при­ју Срп­ски со­ко" ко­ји је протеклог викенда одр­жан у Звор­ни­ку. Осво­ји­ли су укуп­но осам злат­них, пет сре­бр­них и шест брон­за­них ме­да­ља.

Дру­го мје­сто осво­јио је укра­јин­ски Фе­никс (8-3-11), а тре­ће  мјесто припало је до­ма­ћину такмичења Срп­ском со­колу са шест злат­них, осам сре­бр­них и де­вет брон­за­них ме­да­ља.

По оства­ре­ним ре­зул­та­ти­ма нај­бо­љи так­ми­ча­ри у ка­те­го­ри­ја­ма су би­ли: Иван Са­вин (Фе­никс), Ан­дреа Вла­чић (Срп­ски со­ко), Ни­ко­лај Ко­нов (Некст, Бу­гар­ска), Ми­о­на Ива­ни­ше­вић (Бај­са, Србија), Јор­дан Јор­да­нов (Некст Бу­гарска), Те­ре­за Ка­фон­ко­ва (Аре­на, Че­шка), Ср­ђан Си­мић (Срп­ски со­ко), Ана Јан (Сло­ве­ни­ја), Љу­бо­мир Лу­кић (Тае Ло, Ср­би­ја), Ана Ар­чи­по­ва (Грч­ка).

-Задовољство нам је истаћи да смо добили похвале од свих учесника турнира који су потврдили свој долазак и наредне године. Захваљујемо се на одзиву свим тимовима, као и Министарству породице, омладине и спорта у Влади Републике Српске, као  и Градској управи Зворник на подршци – истичу организатори.

На гран при­ју је уче­ство­ва­ло 420 так­ми­ча­ра из 44 клу­ба (15 зе­ма­ља).

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

Galerija
© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана