Чланови Одлуке о даљинском гријању у складу са законом

Илијана Божић
Чланови Одлуке о даљинском гријању у складу са законом

БАЊАЛУКА - Уставни суд РС одбацио је иницијативу за оцјену уставности појединих чланова Одлуке града Бањалука о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије, а коју је поднијело Удружење за борбу против корупције “Транспаренси интернешенел”, наведено је у Службеном гласнику.

Наиме, у иницијативи је наведено како поједини чланови ове Одлуке нису у складу са Законом о комуналним дјелатностима, са Законом о заштити потрошача РС, са Законом о одржавању зграда, као ни са Уставом РС.

У одговору Скупштине града, објављеном у Службеном гласнику, истиче се да је иницијатива неоснована, те да се у њој произвољно тумаче релевантне одредбе закона и оспорене одлуке.

Како су додали, одлуком су детаљније прописани услови и начин обављања комуналне дјелатности, производње и испоруке топлотне енергије као дјелатности од посебног јавног интереса.

Према њиховим ријечима, доносилац акта је овлашћен да осигура организовано обављање ове комуналне дјелатности и да пропише услове и начин пружања ове услуге грађанима и другим корисницима.

Како је истакнуто у Службеном гласнику, Уставни суд РС је, оцјењујући уставност и законитост оспорених одредби Одлуке, имао у виду да је Уставом РС утврђено да јединице локалне самоуправе преко својих органа уређују и обезбјеђују обављање комуналних дјелатности.

- Законом о локалној самоуправи прописано је да самосталне надлежности јединица локалне самоуправе обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописана производња и испорука топлотне енергије, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење - наведено је у образложењу рјешења Уставног суда.

Наведено је да су Законом о комуналним дјелатностима утврђене комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, те да је производња и испорука топлотне енергије једна од њих.

“Транспаренси интернешенел” је оспоравао члан 22. ове одлуке у којем је истакнуто да се корисник услуге не може издвојити из централног топлификациног система без сагласности осталих корисника у објекту и даваоца услуге (став 1), тврдећи да оне нису у складу са више закона. Оспоравали су став 4. овог члана, у којем је наведено да су предуслови за издвајање из топлификационог система подношење писменог захтјева за издавање из овог система даваоцу услуге, као и прибављање сагласности свих станара ЗЕВ-а. У иницијативи су оспорени и чланови који се односе на приговоре корисника, члан који се односи на приговор на новчану обавезу, као и дијелови члана 63. поменуте одлуке, који се односе на накнаду штете.

- Оцјењујући оспорене чланове 22. став 4., члан 28, члан 55. и члан 63. став 1 и 2 предметне одлуке, суд је оцијенио да није дошло до повреде одредби Закона о заштити потрошача РС - истакнуто је у образложењу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана