Borci zakidani i za 12 mjesečnih isplata

Anita Janković-Rečević
Borci zakidani i za 12 mjesečnih isplata

Banjaluka - Ustavni sud RS osporio je član Uredbe o boračkom dodatku prema kojem su borci koji su ostvarili pravo na mjesečni dodatak bili zakidani za jednu ili do čak 12 mjesečnih isplata.

Sudije su na jučerašnjoj sjednici donijele odluku da dio Uredbe o boračkom dodatku u vezi sa uslovima za ostvarivanje tog prava nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

- Osporenom odredbom određeno je da se borcima koji su uslove za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak ispunili poslije 24. maja 2012. godine to pravo priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na onu u kojoj su uslovi ispunjeni - saopšteno je iz Ustavnog suda.

Prema ocjeni Ustavnog suda, propisivanjem osporene odredbe njen donosilac je izašao iz zakonskih okvira i prekoračio svoja ustavna i zakonska ovlašćenja, jer je zakonskom odredbom propisano da prava na mjesečna primanja pripadaju od prvog narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

- Vlada nije ovlašćena da podzakonskim aktom koriguje uslove i način korišćenja prava na borački dodatak, te je drugačijim normiranjem ovih pitanja u odnosu na zakon prekoračila svoju Ustavom utvrđenu nadležnost - navedeno je u saopštenju Ustavnog suda RS.

Predsjednik Boračke organizacije RS (BORS) Milomir Savčić pozdravio je odluku Ustavnog suda RS, istakavši da je to logično, pravedno i pošteno rješenje.

- Time je pravda konačno zadovoljena. Mnogi borci, ali i mi kao krovna organizacija, smo više puta pokretali inicijativu kod resornog ministarstva i Vlade RS da taj član bude izmijenjen jer su njime borci ostajali uskraćeni za najmanje jedan, a najviše 12 mjesečnih dodataka - kaže Savčić. On je izrazio nadu da će borci u što skorije vrijeme pravo na mjesečni borački dodatak početi ostvarivati od momenta kada navrše 60 godina.

- Borci koji su na primjer rođeni 1. januara nakon što napune 60 godina morali su čekati cijelu godinu da počnu dobijati mjesečni dodatak. Drago mi je što će ta nepravda sada biti ispravljena - rekao je Savčić.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS nisu htjeli komentarisati odluku Ustavnog suda RS, istakavši da im odluka službeno još nije dostavljena.

Trudnice i rad noću

Ustavni sud RS donio je odluku da ni član Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu. Osporenim članom propisano je da ženu za vrijeme trudnoće i majku djeteta do tri godine poslodavac može rasporediti na rad na drugo mjesto i na rad noću samo uz njen pristanak. Sudije su ocijenile da je došlo do povrede odredaba Zakona o radu, kojim je trudnicama, počev od šestog mjeseca trudnoće i majkama sa djetetom do dvije godine života zabranjen rad noću. Ustavni sud je utvrdio i da pojedini članovi Zakona o notarima nisu u saglasnosti sa Ustavom RS.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana