U ponudi 31 garaža za zakup

M. S.
U ponudi 31 garaža za zakup

BANjALUKA - Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje raspisalo je oglas o davanju u zakup garaža putem prikupljanja pismenih ponuda.

Kako je navedeno u oglasu, Gradska uprava nudi u zakup 31 garažu u vlasništvu grada, koje se nalaze na širem gradskom području. Garaže su površine od 13 do 27 metara kvadratnih.

- Na oglas se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica, osim onih koja nisu u cijelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema gradu - precizira se u oglasu.

Izdavanje u zakup, putem prikupljanja pismenih ponuda, može se izvršiti samo, ako su prispjele najmanje dvije ponude koje ispunjavaju uslove oglasa za istu garažu. Ako nisu podnesene najmanje dvije pismene ponude, koje ispunjavaju uslove oglasa, komisija oglašava izdavanje u zakup neuspjelim i o tome obavještava ponuđače.

Oglas je otvoren do 6. oktobra, do 11 časova, a svi zainteresovani dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave, kancelarija 14, za svaku garažu posebno. Otvaranje ponuda je istog dana u 13 časova, u sali 238, drugi sprat Gradske uprave.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana