Vlada utvrdila prijedlog zakona o zaštiti prirode, evo šta on donosi

Srna
Vlada utvrdila prijedlog zakona o zaštiti prirode, evo šta on donosi

BANjALUKA - Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o zaštiti prirode koji je izrađen da bi bila obezbijeđena kontinuirana zaštita prirodnih dobara, a s obzirom na to da je došlo do značajnog povećanja zaštićenih područja, jedan od prioritetnih ciljeva akta je unapređenje upravljanja zaštićenim područjima i uspostavljanje novih zaštićenih područja.

Trenutno u Republici Srpskoj pravnu zaštitu imaju 34 područja prirode, odnosno pod zaštitom je površina od 73.038 hektara, što je 2,96 odsto teritorije Srpske.

Prijedlog zakona usklađen je sa strateškim dokumentima i Prostornim planom Republike Srpske.

Prijedlogom zakona o zaštiti prirode preglednije su sistematizovane norme zakona kojima se propisuju opšti ciljevi i zadaci zaštite prirode, osnovna načela i subjekti koji obezbjeđuju zaštitu prirode i stručni poslovi nadležnih organa u oblasti zaštite prirode.

U smislu osnovnih načela u oblasti zaštite prirode u prijedlog zakona je uvedeno i novo načelo predostrožnosti radi uspješnog sprovođenja ciljeva i zadataka zaštite prirode, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Prijedlogom zakona definisano je uspostavljanje Ekološke mreže Republike Srpske kojom će se identifikovati i ekološki značajna područja kao prijedlog područja za Evropsku ekološku mrežu "Natura 2000".

Takođe, Prijedlogom zakona unaprijeđeno je očuvanje divljih vrsta u prirodi, preciznije je definisan postupak proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara, te je unaprijeđeno upravljanje zaštićenim područjem, a s tim u vezi normirano je da čuvari zaštićenog područja polažu stručni ispit za čuvara tog područja.

Prijedlog zakona je djelimično usklađen sa Direktivom Savjeta EU o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i sa Direktivom Evropskog parlamenta o očuvanju divljih ptica.

Ovim prijedlogom zakona uvedene su nove odredbe na temelju kojih je omogućeno proglašavanje vrste od republičkog značaja.

Radi promovisanja zaštite prirode novim prijedlogom zakona uvedeno je obilježavanje Dana zaštite prirode i dodjeljivanje priznanja za postignuća u oblasti zaštite prirode.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora, kojim su izvršene izmjene i dopune odredaba koje se odnose na izvršenje kazne doživotnog zatvora.

"Ovim zakonom uređuje se postupak raspoređivanja zatvorenika koji se nalaze na izvršenju kazne zatvora u Odjeljenje sa posebnim režimom izvršenja kazne zatvora, njegova organizacija, položaj zatvorenika, disciplinska i materijalna odgovornost zatvorenika, kao i postupanje prema zatvorenicima na izvršenju kazne doživotnog zatvora", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Osnovni razlog izmjena i dopuna ovog zakona je usklađivanje odredaba sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske i Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

S obzirom na to da postojeća zakonska regulativa u oblasti izvršenja krivičnih sankcija propisuje opšti režim izvršenja kazne zatvora, naglašava se u saopštenju, bilo je neophodno urediti izvršenje kazne doživotnog zatvora, kako bi se zaokružio pravni okvir za izvršenje kazne zatvora.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju kojim je predložen nastavak liberalizacije tekućih transakcija, kapitalnih poslova i platnih usluga.

Predloženo je i jačanje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod licenciranja mjenjača i njihovog nadzora, kao i u fizičkom prenošenju sredstava plaćanja preko granice.

Nacrtom je predloženo da Agencija za bankarstvo Srpske, kao regulatorni i nadzorni organ banaka, mikrokreditnih organizacija i drugih organizacija bankarskog sistema, preuzme nadležnost nad izdavanjem i oduzimanjem dozvole za obavljanje mjenjačkih poslova od Ministarstva finansija, kao i kontrolu mjenjačkih poslova koji su u nadležnosti Poreske uprave.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna sadržani su u potrebi unapređenja funkcionisanja tržišta i tržišne konkurencije, unapređenja postupka licenciranja mjenjača i kontrole obavljanja mjenjačkog poslovanja.

Neophodno je bilo i unapređenje načina izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom i usaglašavanja sa propisima koji su u normativnom smislu povezani sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Ministarstvo finansija je izradilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju u saradnji sa Poreskom upravom i Agencijom za bankarstvo, uzimajući u obzir zaprimljene inicijative i prijedloge za unapređenje deviznog poslovanja.

U skladu sa smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata, prednacrt zakona objavljen je na internet stranici Ministarstvo finansija da bi se učinio dostupnim široj javnosti radi davanja eventualnih primjedaba i komentara.

Nacrt će biti upućen u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skuštini Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske danas je dala saglasnosti na plan utroška 680.000 KM za realizaciju Projekta/programa banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske.

Riječ je o projektu koji Vlada Srpske podržava od 2019. godine, kada su prvi put uložena sredstva za ove namjene, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se navodi da je Vlada dala saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na plan raspodjele 850.500 KM za sufinansiranje rada udruženja od javnog interesa za ovu godinu. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Informaciju o aktivnostima Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje u 2023. godini, u kojem se ističe da je međunarodni okvir djelovanja i dalje bio uslovljen kompleksnom situacijom na globalnom nivou, što se u znatnoj mjeri odrazilo na regionalnu i međunarodnu saradnju.

Informacija sadrži pregled učešća predstavnika Republike Srpske u aktivnostima multilateralne i bilateralne saradnje BiH, kao i pregled aktivnosti međuregionalne saradnje, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Navedene su aktivnosti u okviru članstva Republike Srpske, odnosno učešće republičkih organa uprave u međunarodnim i regionalnim asocijacijama i organizacijama sa pregledom ključnih aktivnosti predstavništava Republike Srpske u inostranstvu.

Informacija sadrži podatke o sporazumima koje su Vlada i republički organi uprave zaključili sa subjektima u inostranstvu i kraći pregled podataka upisanih u registar sporazuma i protokola o saradnji Republike Srpske, kao i najznačajnijih aktivnosti koje su realizovane na osnovu zaključenih sporazuma o saradnji.

Navedene su i brojne aktivnosti institucija Republike Srpske na planu međunarodnih odnosa i saradnje sa međunarodnim organizacijama - UN, Savjet Evrope, kao i za vođenje registra donacija u javnom sektoru.

U 2023. godini nastavljena je redovna praksa podnošenja izvještaja Savjetu bezbjednosti UN.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o odobravanju pomoći za potrebe izgradnje krovne konstrukcije na parohijskom domu crkve Svetog Vasilija Ostroškog u naselju Gornji Orlovci kod Prijedora.

Vlada je dala saglasnost da "Šume Republike Srpske" dodijele 23 metara kvadratnih trupaca jele prve i treće klase, bez naknade, za potrebe zakrovljenja parohijskog doma.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana