Влада утврдила приједлог закона о заштити природе, ево шта он доноси

Срна
Влада утврдила приједлог закона о заштити природе, ево шта он доноси

БАЊАЛУКА - Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о заштити природе који је израђен да би била обезбијеђена континуирана заштита природних добара, а с обзиром на то да је дошло до значајног повећања заштићених подручја, један од приоритетних циљева акта је унапређење управљања заштићеним подручјима и успостављање нових заштићених подручја.

Тренутно у Републици Српској правну заштиту имају 34 подручја природе, односно под заштитом је површина од 73.038 хектара, што је 2,96 одсто територије Српске.

Приједлог закона усклађен је са стратешким документима и Просторним планом Републике Српске.

Приједлогом закона о заштити природе прегледније су систематизоване норме закона којима се прописују општи циљеви и задаци заштите природе, основна начела и субјекти који обезбјеђују заштиту природе и стручни послови надлежних органа у области заштите природе.

У смислу основних начела у области заштите природе у приједлог закона је уведено и ново начело предострожности ради успјешног спровођења циљева и задатака заштите природе, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Приједлогом закона дефинисано је успостављање Еколошке мреже Републике Српске којом ће се идентификовати и еколошки значајна подручја као приједлог подручја за Европску еколошку мрежу "Натура 2000".

Такође, Приједлогом закона унапријеђено је очување дивљих врста у природи, прецизније је дефинисан поступак проглашавања заштићених природних добара, те је унапријеђено управљање заштићеним подручјем, а с тим у вези нормирано је да чувари заштићеног подручја полажу стручни испит за чувара тог подручја.

Приједлог закона је дјелимично усклађен са Директивом Савјета ЕУ о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре и са Директивом Европског парламента о очувању дивљих птица.

Овим приједлогом закона уведене су нове одредбе на темељу којих је омогућено проглашавање врсте од републичког значаја.

Ради промовисања заштите природе новим приједлогом закона уведено је обиљежавање Дана заштите природе и додјељивање признања за постигнућа у области заштите природе.

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора, којим су извршене измјене и допуне одредаба које се односе на извршење казне доживотног затвора.

"Овим законом уређује се поступак распоређивања затвореника који се налазе на извршењу казне затвора у Одјељење са посебним режимом извршења казне затвора, његова организација, положај затвореника, дисциплинска и материјална одговорност затвореника, као и поступање према затвореницима на извршењу казне доживотног затвора", саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Основни разлог измјена и допуна овог закона је усклађивање одредаба са Кривичним закоником Републике Српске и Законом о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске.

С обзиром на то да постојећа законска регулатива у области извршења кривичних санкција прописује општи режим извршења казне затвора, наглашава се у саопштењу, било је неопходно уредити извршење казне доживотног затвора, како би се заокружио правни оквир за извршење казне затвора.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању којим је предложен наставак либерализације текућих трансакција, капиталних послова и платних услуга.

Предложено је и јачање система спречавања прања новца и финансирања терористичких активности код лиценцирања мјењача и њиховог надзора, као и у физичком преношењу средстава плаћања преко границе.

Нацртом је предложено да Агенција за банкарство Српске, као регулаторни и надзорни орган банака, микрокредитних организација и других организација банкарског система, преузме надлежност над издавањем и одузимањем дозволе за обављање мјењачких послова од Министарства финансија, као и контролу мјењачких послова који су у надлежности Пореске управе.

Разлози за доношење измјена и допуна садржани су у потреби унапређења функционисања тржишта и тржишне конкуренције, унапређења поступка лиценцирања мјењача и контроле обављања мјењачког пословања.

Неопходно је било и унапређење начина извјештавања о кредитним пословима са иностранством и усаглашавања са прописима који су у нормативном смислу повезани са законом којим се уређује девизно пословање, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Министарство финансија је израдило Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању у сарадњи са Пореском управом и Агенцијом за банкарство, узимајући у обзир запримљене иницијативе и приједлоге за унапређење девизног пословања.

У складу са смјерницама за консултације у изради прописа и других општих аката, преднацрт закона објављен је на интернет страници Министарство финансија да би се учинио доступним широј јавности ради давања евентуалних примједаба и коментара.

Нацрт ће бити упућен у процедуру разматрања и усвајања у Народној скуштини Републике Српске.

Влада Републике Српске данас је дала сагласности на план утрошка 680.000 КМ за реализацију Пројекта/програма бањске рехабилитације чланова Удружења пензионера Републике Српске.

Ријеч је о пројекту који Влада Српске подржава од 2019. године, када су први пут уложена средства за ове намјене, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

У саопштењу се наводи да је Влада дала сагласност Министарству рада и борачко-инвалидске заштите на план расподјеле 850.500 КМ за суфинансирање рада удружења од јавног интереса за ову годину. Влада Републике Српске прихватила је данас Информацију о активностима Српске у областима регионалне и институционалне сарадње у 2023. години, у којем се истиче да је међународни оквир дјеловања и даље био условљен комплексном ситуацијом на глобалном нивоу, што се у знатној мјери одразило на регионалну и међународну сарадњу.

Информација садржи преглед учешћа представника Републике Српске у активностима мултилатералне и билатералне сарадње БиХ, као и преглед активности међурегионалне сарадње, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.

Наведене су активности у оквиру чланства Републике Српске, односно учешће републичких органа управе у међународним и регионалним асоцијацијама и организацијама са прегледом кључних активности представништава Републике Српске у иностранству.

Информација садржи податке о споразумима које су Влада и републички органи управе закључили са субјектима у иностранству и краћи преглед података уписаних у регистар споразума и протокола о сарадњи Републике Српске, као и најзначајнијих активности које су реализоване на основу закључених споразума о сарадњи.

Наведене су и бројне активности институција Републике Српске на плану међународних односа и сарадње са међународним организацијама - УН, Савјет Европе, као и за вођење регистра донација у јавном сектору.

У 2023. години настављена је редовна пракса подношења извјештаја Савјету безбједности УН.

Влада Републике Српске усвојила је информацију о одобравању помоћи за потребе изградње кровне конструкције на парохијском дому цркве Светог Василија Острошког у насељу Горњи Орловци код Приједора.

Влада је дала сагласност да "Шуме Републике Српске" додијеле 23 метара квадратних трупаца јеле прве и треће класе, без накнаде, за потребе закровљења парохијског дома.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана