JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** *** **

*** ** **

** ** ***

 

JU Kulturni centar Vlasenica,

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme-pripravnik

I

V.D. Direktor JU Kulturni centar Vlasenica, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana i to:

1.   Pripravnik sa visokom stručnom spremom- diplomirani novinar .... 1  izvršilac.

  II

OPIS POSLOVA

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme i cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganje stručnog ispita.

 III

TRAJANjE UGOVORA

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

 IV

OPŠTI USLOVI:

1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2) da je stariji od 18 godina;
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.                                                                       

V

POSEBNI USLOVI:

-  VSS,  diplomirani novinar (smjer žurnalistika).

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Biografija;
2. Uvjerenje o državljanstvu (nestarije od 6 mjeseci);
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od                                najmanje 6 mjeseci;
5. Original ili ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi.

 

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene foto-kopije.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 VII

Sa  svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursa, konkursna komisija obaviće intervju, a o vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Kulturni centar Vlasenica, ul. Svetosavska br. 99, 75 440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana